Metal (Kimya)Metal, (Latince: ``metallum``, Yunanca: ``metallon``). Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek, oksijenle birleşerek çoğunlukla bazik oksitler veren elementler.

Metaller, kendi aralarında: soy metaller (altın, gümüş,platin gibi) ve soy olmayan metaller (demir, çinko, aliminyum gibi) şeklinde sınıflandırılabilir. Yarı metaller, iyi metal özelliği göstermez. Bu elementler hem metal, hem de ametal özelliği gösterir. Silisyum, bor, antimun, arsenik gibi elementler yarı metaldir.

Doğada ametaller daha çok bulunsa da periyodik tablodaki elementlerin çoğu metaldir.

Özellikleri

 • Metaller normal koşullarda katı halde bulunur. Yalnız civa sıvıdır.
 • Bütün metaller parlaktır (Metalik parlaklık). Işığı yansıtırlar.
 • Metaller sert ve yumuşak olabilir. Sert olan metal yumuşak olanı çizer.
 • Metaller, tel, levha ve toz haline gelebilir. Metaller esnektir; eğilip bükülebilir.
 • Elektrik ve ısıyı iletir.
 • Soy metaller (altın, platin gibi) dışında diğer metaller havada paslanır.
 • Metaller birbirleriyle bileşik yapmaz. Ancak birbiri içinde ergitilerek karıştırılabilirler ve alaşım oluştururlar.
 • İki veya daha çok metal birbiriyle molekül oluşturmaz.
 • Moleküllerin öz kütleleri büyük, ergime noktaları yüksektir. Örneğin, demir 1535°C`de ergir. Yoğunluğu 7,8 g/cm3`tür.
 • Metaller, daima elektron vererek (+) yüklü iyon (katyon) olmak ister.
 • Metallerin çoğuna (Na, Mg, Fe, Zn gibi) asitler etki eder. Bunun sonucunda tuz oluşur ve hidrojen gazı açığa çıkar.


SınıflandırmaKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Metal (kimya) Resimleri

Metal
1 yıl önce

bazik oksitler veren elementler. Metaller, kendi aralarında soy metaller (altın, gümüş, platin gibi) ve soy olmayan metaller (demir, çinko, alüminyum gibi)...

Metal, Metal (kimya), Metal (müzik), Anlam ayrım
Kimya
1 yıl önce

de Grekçe'de "himya" (metal eritmek anlamına gelen χημεία ya da χημία) sözcüğünden türetildiği de iddia edilmektedir. Kimyanın tarihi "simya öncesi dönem"...

Kimya, Analitik kimya, Anorganik kimya, Atom, Bilim, Biyokimya, Element, Fizikokimya, Kimya Kanunları, Kimyager, Kimyasal formül
Heavy metal
1 yıl önce

Heavy metal (veya kısaca metal), 1960'lı yılların sonlarında 1970'li yılların başlarında İngiltere ve ABD'de gelişen bir rock müzik türüdür. Kökenleri...

Heavy Metal, And Justice for All, Annihilator, Ansiklopedi, Anthrax, Atheist, Bathory, Black Metal, Black Sabbath, Blues, Burzum
Biyoinorganik kimya
4 yıl önce

Biyoinorganik kimya, kimya disiplinlerinin arasında bir araştırma dalıdır. Biyoinorganik kimyanın amacı, klasik inorganik elementlerinin ve metallerin canlı mekanizmasında...

Ligand (kimya)
1 yıl önce

inorganik kimyadaki anlamıyla ligandlar hakkındadır. Biyokimyadaki anlamı için Ligand (biyokimya) maddesine bakınız Kimyada bir ligand, merkezî bir metale bağlanan...

Organometalik kimya
1 yıl önce

Organometalik kimya, metal içeren organik bileşiklerle ilgilenen bilim dalı. Genel olarak gösterimi R-Mg-X (Grignard bileşiği) şeklindedir. Organometalik...

Organometalik kimya, Analitik kimya, Biyokimya, Eczacılık, Farmakoloji, Farmasötik kimya, Fiziksel kimya, Fotokimya, Kimya, Organik kimya, Taslak
Toprak alkali metal
1 yıl önce

enerjileri de alkali metallerden daha yüksektir. Toprak elementleri ismi, bu gruptaki elementlerin toprakta bulunan oksitlerinin, eski kimya bilimciler tarafından...

Kimya tarihi
1 yıl önce

uygarlıklar ileride kimyanın çeşitli dallarının temelini oluşturacak teknolojileri kullanmaktaydı. Ateşin keşfi, cevherlerden metal elde edilmesi, çömlek...