molla

Molla, İslamí ilahiyat ve diní yasa (fıkıh) üzerine eğitim almış bilgindir.

MOLLA (türkçe) anlamı
1. büyük kadı
2. softa bozuntusu.
3. medrese öğrencisi.
büyük bilgin.
MOLLA (türkçe) anlamı
4. 1 . Büyük kadı:
5. Mısır mollası.-
6. 2 . Medrese öğrencisi.
7. 3 . Büyük bilgin.
8. 4 . mecazDini yönü ağır basan kimse.
MOLLA (türkçe) ingilizcesi
1. [Molla]n. mullah
2. teacher or learned man of the sacred Islamic law
3. regional judge (Turkish)
4. n. spring
5. incentive
6. stimulus
7. v. let go
8. slacken
9. release
10. ease
11. give
12. give in
13. pack in
14. stop
MOLLA (türkçe) almancası
1. n. Mulla
2. Mullah

Molla hakkında bilgiler

Molla, İslamí ilahiyat ve diní yasa (fıkıh) üzerine eğitim almış bilgindir. Arapça'da efendi, sahip gibi anlamlara gelen mevla kelimesinden türetilmiştir. İslam dünyasının büyük bölümlerinde, İran, Bosna-Hersek, Afganistan, Orta Asya ve Hindistan'da, molla adı yerel İslamí Diní liderlere ve cemaat liderlerine verilir. Roy, Olivier (1994). The Failure of Political Islam. Cambridge, Massachusetts Molla terimi, İslam Dünyasında öncelikle din alimlerine ait bir saygı terimi olarak anlaşılır. Taheri, Amir (1985). The Spirit of Allah: Khomeini and the Islamic Revolution. Eğitimli bir molla İslami Eğitimleri ve İslami kanun ilmini, yani fıkıh ilmini almalıdır. Diní eğitim, mollalık mevkiinin temel prensibidir. Osmanlı Devleti'nde mollalar medreselerde eğitim almışlardı. Tasavvufí konular çevresinde toplanmış tarikatlarda mollalalr yetiştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra medreseler kapanmış, mollalık ünvanı kaldırılmıştır. İran'da ise mollalık Şii Mezhebi üzerine verilen eğitimle sürdürülmektedir. Molla ünvanı almış bir çok insan, Osmanlı Devleti'nde önemli görevler almıştır. Bu görevlerin an başında Şeyhülislamlık gelir. Molla Gürani, Molla Hüsrev, Molla Yegan, Molla Şemsettin Fenari gibi molla ünvanına sahip kişiler, Osmanlı Devleti'nde şeyhülislamlık görevini üstlenmişlerdir. Sait Molla ise Şura-i Devlet üyesi, Adalet Bakanlığı Müsteşarı görevini almıştır.http://tr.wikipedia.org/wiki/Sait_Molla Mollalar, İslam Hukuku (fıkıh), kelam, tasavvuf, sünnet, hadis, şeriye gibi ilimler üzerine fetva verebilirler. Kadılık yapabilirler. Bir çok tarikatın kurucusu ve liderleri mollalar olmuştur. Günümüzde mollalık, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkeler devam ettirilmektedir. Türkye'de ise Lakap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun ile molalık ünvanı kaldırılmıştır.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki molla maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.