Molla Fenari

Kısaca: Ilk Türk seyhülislami olan Molla Fenarinin asil adi Semseddin Mehmed'dir. 1350 yilinda Maveraünnehir'de dogmus, 1430 yilinda Bursa'da ölmüstür. Devrinin en ünlü bilginlerinden idi. Dini bilgiler yaninda matematik ve astronomide de derin bilgi sahibi olan bir müderris (profesör) tir. Yildirim, Çelebi Mehmed ve II. Murad devirlerinde, bu hükümdarlardan ve halktan büyük saygi görerek yasadi. ...devamı ☟

Molla Fenari ilk Türk şeyhülislamı olan Molla Fenarinin asil adi Semseddin Mehmed'dir. 1350 yılında Maveraünnehir'de doğmuş, 1430 yılında Bursa'da ölmüstür. Devrinin en ünlü bilginlerinden idi. Dini bilgiler yaninda matematik ve astronomide de derin bilgi sahibi olan bir müderris (profesör) tir. Yıldırım Beyazıd, Çelebi Mehmed ve II. Murad devirlerinde, bu hükümdarlardan ve halktan büyük saygı görerek yasadı.

Molla Fenari'nin Enmuzecü'l-Ulum (Bilimler Örnegi) adlı eseri, yüz kadar bilim dalında ansiklopedik bilgiler verir. "Ayrica Husulü'l-Bedai Usulü-Serait (Seriat usulünde yenilikler meydana getirme) ve Feraiz-i Saraciye Serhi adli eserleri vardir.

Sultan II. Murad 1424 yılında ona "Müfti'l Enamlik" görevini verdi ve böylece şeyhülislamlık makamı kurulmuş oldu. O devirde şeyhülislam sadrazamdan sonra gelen en yüksek devlet memuru idi ve adalet, eğitim, diyanet işlerini yürütürdü.

Molla Fenari, mahkemede Yildirim Bayezid'in şahitliğini kabul etmeyerek, adalet önünde hükümdarla herhangi bir vatandaşın eşit haklara sahip olduğu ilkesini getirmiştir.

misafir - 6 yıl önce
bende 1300 basımı fenari şerhi adlı bir eseri var

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Molla
11 ay önce

Hüsrev, Molla Yegan, Molla Şemsettin Fenari gibi molla unvanına sahip kişiler, Osmanlı Devleti'nde şeyhülislamlık görevini üstlenmişlerdir. Sait Molla ise...

Büyük Mecmua
11 ay önce

alakalı ile ilgili yazılar yayınlandı. Derginin idare merkezi Cağaloğlu Molla Fenari Sokak'taki Zekeriya Sertel'in, Abdullah Cevdet'e ait eviydi. Sabiha Sertel:...

Muhyiddin Çelebi Camii
4 yıl önce

Çukurcuma caddesindedir. Mimar Sinan camilerinden biridir. Muhiddin Molla Fenari adıyla da bilinir. Son cemaat yeri ahşaptır. Merdivenlidir. Duvarlar...

Muhyiddin Çelebi Camii, Cami, Mimar Sinan, Taslak, Tophane, İstanbul, Firuzağa, Çukurcuma
Fahreddin-i Acemi
4 yıl önce

etmiş ve Molla Şemsüddin-i Fenari'nin oğlu olan Şah Efendi'den icazet alıp molla olmuştur. Sonra müderrisliğe başlamıştır. Şemseddin Molla Fenari'nin II. Murat...

1350
4 yıl önce

bilinmeyen Johannes von Tepl, Alman şair, şehir yazmanı ve noter (ö. 1415) Molla Fenari, din alimi, bilim adamı, müderris, Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhülislamı...

1350, 13. yüzyıl, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1353, 1354
Emin Olcay
11 ay önce

Çiçek Taksi - 1995 Ferhunde Hanımlar - 1993 Somuncu Baba: Aşkın Sırrı (Molla Fenari) - 2016 Çarşı Pazar - 2015 Dinle Neyden (Aşçı Dede) - 2008 120 (Celal...

1430
11 ay önce

adamı (d. 1368) Hacı Bayram-ı Veli, Türk mutasavvıf ve şair (d. 1352) Molla Fenari, din alimi, bilim adamı, müderris, Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhülislamı...

1430, 14. yüzyıl, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1431, 1432, 1433, 1434
Hundi Fatma Hatun
1 yıl önce

göndermiş ancak Emir Sultan'ın kerametiyle bu askerler taş kesilmiş. Molla Fenari padişaha mektup yazarak damadının seyyid ve çok değerli bir zat olduğunu...