Naftalin

Naftalin Kızıldereceye kadar ısıtılmış bir tüpten, birçok organik bileşik buharının geçirilmesiyle elde edilen, kendine has bir kokuya sahip, beyaz kristal yapıda bir hidrokarbon. 1819'da ilk defa kömür katranından elde edildi. Bugün ise, petrolün katalizör yardımı ile parçalanmasından elde edilmektedir. Kömür katranının fraksiyonlu destilasyonundan elde edilen ve 170-230°C arasında geçen orta yağda naftalin vardır. Orta yağda naftalinden başka fenol ve piridin bazı da bulunur. Bu yağd

NAFTALIN (almanca) türkçe anlamı

1. i. naftalin (n)

NAFTALIN (türkçe) anlamı

2. Maden kömürü katranının kuru kuruya damıtılmasından elde edilen
3. özel kokulu
4. beyaz
5. 1,158 yoğunluğunda
6. 80 °C'de eriyen
7. 218 °C'de kaynayan
8. suda erimeyen
9. alkol
10. benzol ve eterde kolaylıkla eriyen
11. kumaş
12. elbise
halı vb.ni güve gibi zararlılardan korumakta kullanılan antiseptik bir hidrokarbon.

NAFTALIN (türkçe) anlamı

13. madenkömürü katranının kuru kuruya damıtılmasından elde edilen
14. özel kokulu
15. beyaz
16. 1.158 yağunluğunda
17. 80°c'de ergiyen
18. 218°c' de kaynayan
19. suda ergimeyen
20. alkol
21. benzol ve eterde kolaylıkla eriyen antiseptik bir hidrokarbon.

NAFTALIN (türkçe) ingilizcesi

1. n. naphthaline
2. naphthalene

NAFTALIN (türkçe) fransızcası

1. naphtaline [la]

NAFTALIN (türkçe) almancası

1. n. Naftalin
2. Naphtalin
Naftalin Kızıldereceye kadar ısıtılmış bir tüpten, birçok organik bileşik buharının geçirilmesiyle elde edilen, kendine has bir kokuya sahip, beyaz kristal yapıda bir hidrokarbon.

1819'da ilk defa kömür katranından elde edildi. Bugün ise, petrolün katalizör yardımı ile parçalanmasından elde edilmektedir. Kömür katranının fraksiyonlu destilasyonundan elde edilen ve 170-230°C arasında geçen orta yağda naftalin vardır. Orta yağda naftalinden başka fenol ve piridin bazı da bulunur. Bu yağdan kristallendirilerek alınan naftalin, sodyum hidroksit ile muamele edilerek fenolden kurtarılır. Bundan sonra da, erimiş halde seyreltik sülfat asidiyle muamele edilir ve böylece diğer safsızlıklardan kurtarılır. Sonra da destilasyona ve sublimasyona tabi tutularak iyice saflaştırılır.

Özellikleri: Saf naftalinin bileşimi 1826'da tayin edildi. Moleküler formülü C10H8 olup, iki karbonuna hidrojen bağlı değildir.

Bu karbonlar arasındaki çift bağların yerleri, sabit olmayıp, titreşim halinde yer değiştirirler. Saf naftalin 80,1°C'de erir ve 218°C'de kaynar. Suda, soğuk alkolde çözünmez, fakat sıcak alkolde ve eterde çözünür. Sublime olma özelliği vardır. Pikrik, asitle sağlam bir bileşik meydana getirir. Bu bileşiğin erime noktası 151°C'dir. Bu reaksiyondan faydalanarak naftalin karekterize edilir.

Naftalin kokusu güveleri kaçırıcı özellikte olduğundan, yün eşyaların korunmasında kullanılır. Naftalinin göze etki eden zehir özelliği vardır.

Naftalinin reaksiyonları genelde benzenin reaksiyonlarına benzer. Naftalin, benzenden daha az doymuş olduğu için, kısmi katılma reaksiyonları verir. Naftalin, çoğu boyaların ve reçinelerin elde edilmesinde kullanılır. Mesela indigo boyasının elde edilmesinde bir ara maddedir. Ayrıca, trifenilmetan boyaları, antrakinon ve bunun türevleri, naftalinden elde edilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar