Nokta

Kalemin defterde veya farklı alanda bıraktığı ize nokta denir.

NOKTA (türkçe) anlamı

1. 1 . Çok küçük boyutlarda işaret
2benek
3. 2 . Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
4. 3 . Yer:
5. Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık.- A. Haşim.
6. 4 . Konu
7. konu ile ilgili önemli bölüm:
8. Genç adam
9. o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi.- Y. K. Karaosmanoğlu.
10. 5 . Nöbetçi bulunan yer:
11. Orada polis noktası var.-
12. 6 . Nöbetçi
13gözcü
14bekçi
15. O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz.- Ö. Seyfettin.
16. 7 . mecazSınır
17derece
18radde
19. Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada...-
20. 8 . gramerCümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan
21. küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
22. 9 . matematikHiçbir boyutu olmayan işaret.
23. 10 . sporOrta nokta.
24Atasözü
25. deyim ve birleşik fiiller
nokta koymak

NOKTA (türkçe) anlamı

26. çok küçük boyutlarda im
27benek
28. tümcenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan küçük benek biçimindeki im
29durak
30. hiçbir boyutu olmayan im
31yer
32. kimi harflerin üzerine konulan ufak im
33konu
34. konu ile ilgili önemli bölüm.

NOKTA (türkçe) ingilizcesi

1. adj. pinpoint
2. n. point
3dot
4spot
5speck
6. full stop
7stop
8. full point
9post
10fleck
11macula
12particular
13period
14speckle
15tittle

NOKTA (türkçe) fransızcası

1. point [le]
2. (yaz

NOKTA (türkçe) almancası

1. n. Auge
2. Point
3. Punkt
4. Stelle
5. Tüpfel
6. Tupfen
7. Tüttel
8. Tüttelchen
Nokta, bir noktalama işaretidir.

1. Cümlenin sonuna konur:
Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.
Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.


2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:
Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce).


3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:


3. (üçüncü), 15. (on beşinci);
II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl;
2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.


}

}

4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:
I. 1. A. a.
II. 2. B. b.


5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
29.5.1453, 29.X.1923
Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir.Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453


6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
Tren 09.15′te kalktı.
Toplantı 13.00’te başladı.
Tören 17.30′da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır.


7. Bibliyografik künyelerin sonuna konur:
Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.


8. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:
326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500


9. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:
4.5=20


Jeodezide NOKTA: Arazi ölçü çalışmalarında; araziye yerleştirilen hem koordinatları(x.y:z) ölçülen hem de koordinat ölçüsünde kullanılan sabit (beton blok, metal boru ya da çivi, ahşap kzık vb. gibi. )işaretlere veya ölçüsü yapılacak detayı belirleyen işaretlere verilen addır.Kaynaklar

  • Yazım Kuralları, Türk Dil Kurumu
  • Temel Yazım Kılavuzu, Türkçe yazan ve konuşan herkes için vazgeçilmez bir kaynak.
Önceki Paylaşımlar