Nokta

Kısaca: Kalemin defterde veya farklı alanda bıraktığı ize nokta denir. ...devamı ☟

Nokta, bir noktalama işaretidir.

1. Cümlenin sonuna konur:
Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.
Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.


2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:
Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce).


3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:


3. (üçüncü), 15. (on beşinci);
II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl;
2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.


}

}

4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:
I. 1. A. a.
II. 2. B. b.


5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
29.5.1453, 29.X.1923
Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir.Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453


6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
Tren 09.15′te kalktı.
Toplantı 13.00’te başladı.
Tören 17.30′da, hükumet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır.


7. Bibliyografik künyelerin sonuna konur:
Agah Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.


8. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:
326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500


9. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:
4.5=20


Jeodezide NOKTA: Arazi ölçü çalışmalarında; araziye yerleştirilen hem koordinatları(x.y:z) ölçülen hem de koordinat ölçüsünde kullanılan sabit (beton blok, metal boru ya da çivi, ahşap kzık vb. gibi. )işaretlere veya ölçüsü yapılacak detayı belirleyen işaretlere verilen addır.

Kaynaklar

nokta

1 . Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
2 . Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
3 . Yer:
"Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık."- A. Haşim.
4 . Konu, konu ile ilgili önemli bölüm:
"Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Nöbetçi bulunan yer:
"Orada polis noktası var."-
6 . Nöbetçi, gözcü, bekçi:
"O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz."- Ö. Seyfettin.
7 . mecazSınır, derece, radde:
"Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada..."-
8 . gramerCümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
9 . matematikHiçbir boyutu olmayan işaret.
10 . sporOrta nokta.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
nokta koymak

nokta

Türkçe nokta kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. pinpoint
n. point, dot, spot, speck, full stop, stop, full point, post, fleck, macula, particular, period, speckle, tittle

nokta

çok küçük boyutlarda im, benek; tümcenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan küçük benek biçimindeki im, durak.
hiçbir boyutu olmayan im; yer.
kimi harflerin üzerine konulan ufak im; konu, konu ile ilgili önemli bölüm.

nokta

Türkçe nokta kelimesinin Fransızca karşılığı.
point [le]; (yaz

nokta

Türkçe nokta kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Auge, Point, Punkt, Stelle, Tüpfel, Tupfen, Tüttel, Tüttelchen

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nokta
3 yıl önce

Kalemin defterde veya farklı alanda bıraktığı ize nokta denir. Noktanın kullanım alanları: 1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur...

Nokta, 1453, 1932, 1960, 29 Mayıs, Albay, Almanca, Ankara, Arapça, Ayraç, Denden işareti
Nokta (Dergi)
3 yıl önce

kapatılan Nokta dergisi, ikinci kez 2007 yılında Askeri Savcılığın baskını sonrası kapatılmıştı. 2015 Mayıs ayında tekrar yayın hayatına başlayan Nokta, üçüncü...

Nokta (dergi), 13 Nisan, 1982, 19 Nisan, 2007, 29 Mart, Askeri darbe, Demokrasi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Dergi, Genelkurmay Başkanı
Üç nokta
3 yıl önce

Üç nokta (...), bir noktalama işaretidir. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: 'Ne çare ki çirkinliği hemen ve herkes tarafından görülüveriyordu da...

Üç nokta, Ayraç, Denden işareti, Eğik çizgi, Güzel a, Kesme işareti, Köşeli ayraç, Kısa çizgi, Mustafa Kemal Atatürk, Nokta, Noktalama İşaretleri
Nokta (Geometri)
6 yıl önce

iki nokta hiçbir şekilde kesişmeseydi bir doğru nasıl oluşacaktı. O doğrunun oluşması değil iki noktanın kesişmesiyle, aynı yerde (bu yer nokta uzayındaki...

Nokta mutasyon
3 yıl önce

Nokta ya da gen mutasyonları, DNA nükleotit dizisinde oluşan ve gelecek nesile aktarılabilen değişiklikler olarak adlandırılırlar. Nokta mutasyonlar, genellikle...

Nokta mutasyon, Adenin, Akşın, Amino asit, Baz, DNA, Delesyon, Fenotip, Gen, Glisin, Hemoglobin
Nokta (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Nokta kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir: Nokta, bir noktalama işareti Nokta (geometri), geometride bir terim Nokta (film), 2008 yapımı Derviş Zaim...

Soluk Mavi Nokta
3 yıl önce

"Soluk Mavi Nokta" ifadesi, fotoğrafın önemi üzerine düşüncelerini dile getiren Carl Sagan tarafından, başlığını koyduğu 1994 Soluk Mavi Nokta eseri ile...

Soluk Mavi Nokta, 11 Mayıs, 1977, 1996, 5 Eylül, ABD, Al Gore, Carl Sagan, Dünya, Gezegen, Güneş Sistemi
Nokta çarpım
6 yıl önce

Matematikte, nokta çarpım, sayıl çarpım veya skaler çarpım, değer olarak iki vektör alan ve sonuç olarak skaler bir değer döndüren işleme denir. a = [a1...