--}}

Nokta

Kalemin defterde veya farklı alanda bıraktığı ize nokta denir.

Nokta, bir noktalama işaretidir.

1. Cümlenin sonuna konur:
Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.
Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.


2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:
Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce).


3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:


3. (üçüncü), 15. (on beşinci);
II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl;
2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.


}

}

4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:
I. 1. A. a.
II. 2. B. b.


5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
29.5.1453, 29.X.1923
Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir.Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453


6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
Tren 09.15′te kalktı.
Toplantı 13.00’te başladı.
Tören 17.30′da, hükumet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır.


7. Bibliyografik künyelerin sonuna konur:
Agah Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.


8. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:
326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500


9. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:
4.5=20


Jeodezide NOKTA: Arazi ölçü çalışmalarında; araziye yerleştirilen hem koordinatları(x.y:z) ölçülen hem de koordinat ölçüsünde kullanılan sabit (beton blok, metal boru ya da çivi, ahşap kzık vb. gibi. )işaretlere veya ölçüsü yapılacak detayı belirleyen işaretlere verilen addır.

Kaynaklar

Diğer anlamları

nokta

1 . Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
2 . Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
3 . Yer:
"Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık."- A. Haşim.
4 . Konu, konu ile ilgili önemli bölüm:
"Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Nöbetçi bulunan yer:
"Orada polis noktası var."-
6 . Nöbetçi, gözcü, bekçi:
"O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz."- Ö. Seyfettin.
7 . mecazSınır, derece, radde:
"Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada..."-
8 . gramerCümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
9 . matematikHiçbir boyutu olmayan işaret.
10 . sporOrta nokta.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
nokta koymak

nokta

Türkçe nokta kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. pinpoint
n. point, dot, spot, speck, full stop, stop, full point, post, fleck, macula, particular, period, speckle, tittle

nokta

çok küçük boyutlarda im, benek; tümcenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan küçük benek biçimindeki im, durak.
hiçbir boyutu olmayan im; yer.
kimi harflerin üzerine konulan ufak im; konu, konu ile ilgili önemli bölüm.

nokta

Türkçe nokta kelimesinin Fransızca karşılığı.
point [le]; (yaz

nokta

Türkçe nokta kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Auge, Point, Punkt, Stelle, Tüpfel, Tupfen, Tüttel, Tüttelchen

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.