Program

Program kelimesi sözcük kaynağı olarak belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelmekte ve ayrıca izlence olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüz Türkçe kullanımı içinde genel anlamı, yapılacak bir işin bölümlerini, bu bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, planlama şekline dönüşmüştür.

PROGRAM (inglizce) türkçe anlamı

1. f. programlamak
2. planlamak
3. [program (Amer.) ] i. program
4. yapım
5. gösteri
6. plan
7. yazılım

PROGRAM (türkçe) anlamı

8. Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü
9. izlence: Ne yapacaksa
10. yapmada kurar
11. hatta programını yanındakilere de söylerdi.- Ö. Seyfettin. Yapılacak bir işin bölümlerini
12. bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı. Okullarda
13. haftanın belli günlerinde
14. belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. Tören
15. gösteri
16. gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt. Siyasi partinin
17. toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. Radyo ve televizyonda sunulan
18. haber
19. müzik
20. eğlence vb. gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.
21. 2. anlamı İng. programme i.
22. f. (-med
23. -ming) program
24. (elektronik hesap makinaları) çalışma yönergesi
25. düzen
26. f. programlamak
27. program yapmak
28. düzenle- mek. program music olaylar sırasına veya bir sahne serisine göre düzenlenmiş müzik.
29. programme
30. 3. anlamı bilgisayar programı. bkz. programme. (bilgisayar) programlamak
31. izlence
1. [program (Amer.) ]n. plan
2. project,schedule
3. agenda
4. written order of events
5. public presentation
6. show that is broadcast on television or radio
7. planned group of activities
8. prospectus
9. syllabus
10. computer program (also programme)
11. v. schedule
12. plan
13. write a system of operating instructions for a computer (Computers)
14. supply a computer or other machine with a set of pre-written instructions (also programme)
15. n. programme
16. program
17. menu,

Program İngilizce anlamı ve tanımı

Program anlamları
    (noun) Same as Programme.
Program tanım:
Kelime: pro·gram
18. Söyleniş: 'prO-gram
19. -gr&m
20. İşlev: noun
21. Kökeni: French programme agenda
22. public notice
23. from Greek programma
24. from prographein to write before
25. from pro- before graphein to write -- more at CARVE
26. 1 [Late Latin programma
27. from Greek] : a public notice
28. 2 a : a brief usually printed outline of the order to be followed
29. of the features to be presented
30. and the persons participating (as in a public performance) b : the performance of a program
31. especially : a performance broadcast on radio or television
32. 3 : a plan or system under which action may be taken toward a goal
33. 4 : CURRICULUM
34. 5 : PROSPECTUS
35. SYLLABUS
36. 6 a : a plan for the programming of a mechanism (as a computer) b : a sequence of coded instructions that can be inserted into a mechanism (as a computer) c : a sequence of coded instructions (as genes or behavioral responses) that is part of an organism
37.
Program ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Broadcast
38. Curriculum
39. Plan
40. Platform
41. Programme
42. Syllabus
,

PROGRAM (türkçe) ingilizcesi

43. [program (Amer.) ]n. plan
44. project,schedule
45. agenda
46. written order of events
47. public presentation
48. show that is broadcast on television or radio
49. planned group of activities
50. prospectus
51. syllabus
52. computer program (also programme)
53. v. schedule
54. plan
55. write a system of operating instructions for a computer (Computers)
56. supply a computer or other machine with a set of pre-written instructions (also programme)
57. n. programme
58. program
59. menu

Program (ingilizce) fransızcası

1. [program (Amer.) ]n. programme
2. v. programmer
3. planifier
4. organiser
5. régler
6. écrire un système de données pour un ordinateur (Informatique)
7. équiper un ordinateur ou autre engin d'un système pré-écrit

Program (ingilizce) almancası

1. Amer.) ]n. Programm
2. v. planen
3. programmieren (Compurter)
4. einen Computer oder eine ander Maschine mit vorgegebenen Instruktionen bestücken

Program (ingilizce) italyancası

1. [program (Amer.) ] s. programma
2. piano
3. progetto
4. cartellone
5. programma radiofonico o televisivo
6. prospetto
7. programma per computer
8. v. programmare
9. pianificare
10. (inform.) elaborare un programma o un sistema di istruzioni operative per un computer

Program (ingilizce) ispanyolcası

1. [program (Amer.) ] s. programa
2. itinerario
3. prospecto
4. temario
5. programa de cómputo
6. aplicación
7. v. programar
8. sistematizar

Program (ingilizce) portekizcesi

1. [program (Amer.) ] s. programa
2. v. programar
3. planejar
4. desenvolver um sistema de instruções operacionais para um computador (informática)
5. fornecer um computador ou outra máquina com um grupo de instruções pré-escritas (no inglês britânico escreve-se programme)

Program (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. program
2. programma
3. programmaboekje
4. agenda
5. ww. programmeren
Program kelimesi sözcük kaynağı olarak belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelmekte ve ayrıca izlence olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüz Türkçe kullanımı içinde genel anlamı, yapılacak bir işin bölümlerini, bu bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, planlama şekline dönüşmüştür. Bu sebeple okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelgelere; tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıtlara; siyasi partilerin, toplumsal örgütlerin veya hükümetin açıkladığı ana ilkelerin tümüne de genel olarak Program ismi verilmektedir.

Program teriminin bir diğer önemli kullanım alanı da bilgisayar bilimindedir. "Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı" olarak tanımlanan terim, yalnızca günlük hayatta kullanılan bir bilgisayar terimi olarak kalmamış aynı zamanda bazı programlama dillerinde bizzat bir standart olarak teknik terim haline gelmiştir (Örneğin : FORTRAN 90 dili dahiline alınmış PROGRAM terimi, yazılan bu programın bilgisayar tarafından nerede başlayıp nerede bittiğini anlaması için kullanılmaktadır:

PROGRAM test
   REAL taban, boy, alan
   PRINT *,'Üçgen için taban ve boy giriniz.'
   READ *, taban, boy
   alan = (1.0/2.0) * taban * boy
   PRINT *,'Üçgenin alanında kullanılan taban ', taban
   PRINT *,'ve boy ', boy,' iken toplam alan ', alan,' olarak hesaplanmaktadır '
   STOP
END PROGRAM test


Program bilgisayar programlama dilleri ile bilgisayarlara verilen istekler(komutlardır).Bu programlama dilleri üç farklı kategoride sınıflanır.

Alt seviye programlama dilleri:Makine koduna oldukca yakın programlama dilleridir.Makina hakimiyeti oldukca gelişmiştir.Bu programlama dillerini bilen kişilerin mikro işlemciler hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Assembly programlama dili gibi

Orta seviye programla dilleri:Oldukca esnek olan bu diller hem üst hem alt seviye programlama yapabilirler. C programlama dili gibi

Üst Seviye programlama dilleri:Olay tabanlı programlama dilleri olarak da adlandırılırlar yanlız bu programlama dilleri sadece belirli fonksiyonlar etrafında çalışırlar ve programlama hakimeyitini azaltırlar(bu nedenle virusler çok nadir olarak üst seviye programlama dili kullanarak yazılırlar) bunun yanında en hızlı ve en etkili programlama dilleri bu kategoridedir. örneğin visual basic gibi
Önceki Paylaşımlar