Siyasi Parti

Kısaca: Siyasi Parti benzer siyasi görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere kurdukları örgütlere verilen isimdir. ...devamı ☟

Siyasi Parti benzer siyasi görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere kurdukları örgütlere verilen isimdir.

Tarihçe

Siyasi partilerin geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar kabileler halinde yaşarlarken bile onları yöneten önderlere muhalefet eden gruplar oluşturmuşlardır. Bu grupların siyasi partilerin kökenini oluşturdukları söylenebilir. Siyasi partilerin geçmişi kesinlikle demokrasiden daha eskidir. Monarşiyle yönetilen toplumlarda bile her zaman toplumu yöneten kişinin (kral, sultan, imparator, şah, padişah, han vs.) görüşlerine karşı çıkan gruplar mevcut olmuştur. En otokratik (astığı astık, kestiği kestik) monarşilerde bile bu muhalif grupların ülkelerinin yönetiminde söz sahibi olma gayretleri yok olmamıştır. Bu gayretler demokrasiden önceki dönemlerde sanıldığından çok daha sık bir oranda başarılı olmuşlardır. En güçlü ve en sert diktatörler bile aslında çevrelerindeki insanlara memnun ettikleri sürece güçlerini koruyabilmişlerdir. Bu yüzden de iktidara karşı çıkan güçlerin başarılı olma ihtimallar her zaman saklı kalmıştır. Örneğin astığı astık, kestiği kestik Osmanlı padişahlarına karşı bile muhalefet her zaman mevcuttu. Yeniçeriler bazan padişahı tahttan indirebiliyorlardı. Anadolu halkının bile zaman zaman ayaklanma çıkararak istedikleri siyasi amaçları elde etme imkanları mevcuttu. Patrona Halil ve arkadaşlarının bir siyasi parti oluşturmuş oldukları söylenebilir.

Modern anlamdaki siyasi partilerin oluşması, Fransız Devrimi sonrasında başladı. Önce Avrupa`da, sonra da dünyanın diğer bölgelerinde çeşitli siyasi görüşlere sahip kişiler resmen bir araraya gelerek örgüt kurmaya ve yapılan seçimlerde bu örgütler topluca ülkelerinin yönetiminde söz sahibi olma hakkını kazanmaya başladılar. Halen günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş en eski partiler arasında 1830`larda İngiltere`de kurulmuş Muhafazakar Parti ile aynı dönemlerde ABD`de kurulmuş Demokratik Parti gösterilebilir. Türkiye`nin en eski partisi ise 21 Mayıs 1889`da İttihad-ı Osmani adı altında padişah II. Abdülhamit`i tahttan indirmek amacıyla kurulan dernektir. Sonradan İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alan bu örgüt II. Meşrutiyet`in ilanının ardından 18 Ekim-8 Kasım 1908 tarihleri arasında toplanan kongresinde siyasi fırka (parti) haline geldiğini ilan etti.

Siyasi Parti Çeşitleri

Siyasi partileri çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Yapılarına göre siyasi partiler 3 sınıfa ayrılırlar:

  • Tek Parti Sistemi
  • Çift Parti Sistemi
  • Çok Parti Sistemi


İdeolojilerine göre partiler aşağıdaki sınıflara ayrılabilirler:Sağ-sol yelpazesi de partileri sınıflandırmak için kullanılır Ancak sağ ve sol terimlerini herkesin mutabık kalabileceği bir şekilde tanımlamak mümkün değildir. Sağ ve sol terimleri Fransız Devriminden sonraki ilk parlamentoda ortaya çıkmıştır. Belirli görüşleri savunan kişiler parlamentonun sağ kanadında oturmuş, bu görüşe muhalefet eden kişiler ise sol kanatta oturmuşlardır. Bu tarihten beri partileri sağ ve sol şekilde tanımlamak gelenek haline gelmiştir. Ancak herkes bu terimlerin tanımında ortak bir görüşe sahip olmadığı için bu terimlerin kullanılması bilimsellikten ziyade siyasi bir propaganda haline gelmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Siyasi parti

Politik hayatın en önemli ögesi olan ve belli bir siyasi görüşü temsil eden parti, siyasal parti.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türkiye'deki siyasi partiler listesi
1 yıl önce

yönetilmektedir ve 1945 yılından beri çok partili sistem uygulanmaktadır. Siyasi partilerin kuruluşları, teşkilatlanmaları, işleyişleri, faaliyetleri ve denetlenmeleri...

Azerbaycan'daki siyasi partiler listesi
1 yıl önce

siyasi partiler listesi, Azerbaycan’da etkin olan veya olmuş siyasi partiler. Azerbaycan’da siyasi partiler ve onların faaliyetleri "Siyasi partiler hakkında...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler listesi
1 yıl önce

siyasi partiler listesi, Türkiye hariç hiçbir ülke tarafından tanınmayan de facto yönetim olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi partilerin listelendiği...

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler listesi
5 yıl önce

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler listesi, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki siyasi partilerin listelendiği maddedir. Dağlık Karabağ'da...

Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler listesi
1 yıl önce

Hareketi Yeni Ufuklar Avrupa Demokrasisi Radikal Sol Seferberlik Komitesi Avrupa Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler listesi...

Demokrat Parti
1 yıl önce

Demokrat Parti, çok sayıda siyasi partinin adı olarak kullanılmıştır: Demokrat Parti (1946), 1946 yılında kurulan ve 1960 yılında kapatılan Türk siyasi partisi...

Demokrat Parti (Türkiye), 1946, 1950, 1952, 1954, 1960, 2.Dünya Savaşı, 7 Ocak, Adnan Menderes, Ankara, Bergama
Demokrat Parti (1992)
5 yıl önce

Demokrat Parti, Türkiye'de 29 Kasım 1992'de, kapatılmış olan siyasi partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra eski Demokrat Partililerin kurduğu...

Demokrat Parti (1992), 16 Ocak, 1992, 1994, 1995 Türkiye Cumhuriyeti genel seçimleri, 1997, 1999 Türkiye Cumhuriyeti genel seçimleri, 2001, 2004, 2005, 28 Eylül
Genç Parti
1 yıl önce

Genç Parti, 23 Ağustos 2002 tarihinde Cem Uzan liderliğinde kurulan Türk siyasi partisidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "GENÇPARTİ" şeklindedir...

Genç Parti, Türkiye, 2002 Türkiye Cumhuriyeti genel seçimleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cem Uzan, 2002, Yeniden Doğuş Partisi, Mehmet Ali Akgül, Liberal Demokrat Sağ