Programlama dilleri

Programlama dili, programcının bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının standartlaştırılmış bir yoludur. Programlama dilleri, programcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini, hangi koşullarda hangi işlemlerin yapılacağını tam olarak anlatmasını sağlar.

Programlama Dilleri hakkında detaylı bilgi

Programlama dili, programcının bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının standartlaştırılmış bir yoludur. Programlama dilleri, programcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini, hangi koşullarda hangi işlemlerin yapılacağını tam olarak anlatmasını sağlar.

Bazı programlama dilleri

 • Ada programlama dili
 • ALGOL
 • APL
 • ASP
 • BASIC
 • COBOL
 • B programlama dili
 • C programlama dili
 • C Plus Plus C++
 • C Sharp programlama C#
 • ColdFusion
 • Delphi programlama dili
 • Eiffel
 • FORTRAN
 • Haskell
 • Java programlama dili
 • JavaScript
 • Jython
 • Lisp
 • ML
 • Pascal
 • Objective-C
 • Ocaml
 • Perl
 • PHP
 • PL/I
 • Postscript
 • POV-Ray
 • Powerbuilder
 • Prolog
 • Python
 • QBASIC
 • Ruby
 • Scala
 • Scheme - Lisp'in bir versiyonu.
 • Smalltalk
 • Tcl
 • Visual Basic
 • İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Programlama Dilleri Listesi

  programlama dilleri listesinin amacı, varolan tüm kayda değer programlama dillerini (halen kullanımda olan ya da tarihsel olanları) alfabetik sıraya göre listeye dahil etmektir.

  Olay Yönlendirmeli Programlama Dilleri

  Olaya dayalı programlama, olay güdümlü programlama veya olay yönlendirmeli programlama, programın akışını kullanıcı hareketlerine göre yönlendirebilen(fare-klavye girişleri, benzer tüm olaylar) programlama dilleridir. Geleneksel programlama dillerinde uygulama başlar, bu noktadan ...

  C Tabanlı Programlama Dilleri Listesi

  Bu makaledeki diller, C programlama diliyle ilgili veya ondan türetilmiş dillerdir. Kabaca C ailesi dilleri, bir bloğun sınırlarını belirtmek için küme parantezi kullanan C benzeri sözdizimi olan dillerdir. C ailesi, jenerik, işlevsel ve nesnel tabanlı programlama gibi değişik ...

  Programlama

  Programlama ya da diğer adıyla yazılım, bilgisayarın donanımına nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemler kısaca herşeydir.Diğer bir tanım verecek olursak programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve ...

  Programlama Dili

  Programlama dili, yazılımcının bir algoritmayı ifade etmek amacıyla, bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının tektipleştirilmiş yoludur. Programlama dilleri, yazılımcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini, ...

  Yapısal Programlama

  Yapısal programlama, programlama dilleri kullanılarak yazılan, mantıksal bütünlük gösteren bloklara (bölümlere) bölünebilirler. Bu yolla uzun ve karmaşık programların, bloklara ayırarak daha kolay biçimde yazılabilmesi mümkün olmaktadır.

  Delphi Programlama Dili

  Delphi programlama dilinin, temeli Pascal dilidir. Özellikle nesne yönelimli programlama anlayışıyla yapılandırılmış Turbo Pascal dilinin görsel sürümü denilebilir.

  Nesne Yönelimli Programlama

  Nesne yönelimli programlama (NYP) (İngilizce - Object Oriented Programming (OOP)) özetle bir bilgisayar programlama yaklaşımıdır.

  Nesne Tabanlı Programlama Dili

  Nesne tabanlı programlama dili, nesne kullanımını destekleyen ve sarma ilkesine uyan programlama dillerini tanımlar. Ancak nesne tabanlı programlama dilleri, kalıtım gibi nesne yönelimli programlama dillerine özel özellikleri taşımazlar.

  Pascal Programlama Dili

  Pascal (Paskal okunur) bilgisayar programlama dili pek çok öğrenciye bilgisayar programlamayı öğreten ve çeşitli versiyonları bugün hala yaygın olarak kullanılmaya devam eden en önemli programlama dillerinden biridir. İlk Macintosh işletim sisteminin çoğu ve TeX Pascal ile ...

  Scala Programlama Dili

  Scala, Java'ya çok yakın olan bir programlama dilidir.

  Yorumlanan Programlama Dili

  Yorumlanan programlama dili bilgisayar programlamada yazılan programların çalışabilmeleri için kaynak kodlarının bir yorumlayıcı tarafından yorumlanması gerektiğini ifade etmektedir. "Interpreted programming language" olarak da geçmektedir.

  Java (programlama Dili)

  Java, Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış açık kodlu, nesneye yönelik, zeminden bağımsız, yüksek verimli, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilen (yorumlanan-interpreted) bir dildir. Java, Sun Microsystems'den James Gosling ...

  Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama

  Üniversitelerin 2 yıl süreli eğitim verdiği teknik program. Mezun olan öğrencilere, Bilgisayar Programlama Teknikeri akademik ünvanı verilir.== Gelişimi ==Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programı, 1994 yılında açılan Bilgisayar Programcılığı programı ile 1997 yılında ...