Sevgi

Sevgi

Sevgi, sözlüklerde “insanı bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu” olarak tanımlanırsa da, bu tanımın yetersiz ve yüzeysel olduğunu söyleyen birçok yazar, sevginin tam anlamıyla tanımlanamayacağını düşünmektedir.

SEVGI (türkçe) anlamı

1. İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu:
2. Sevgi ve dostluk şu dünyada o kadar az bulunan şeyler ki.- H. Taner.
3. Atasözü
4. deyim ve birleşik fiiller
sevgi beslemek

SEVGI (türkçe) anlamı

5. (Türkçe) Kadın ismi - Sevme hissi
6. aşk muhabbet.

SEVGI (türkçe) ingilizcesi

1. n. affections
2. love
3. affection
4. sympathies
5. compassion
6. attachment
7. dearness
8. fondness
9. sympathy
10. piety

SEVGI (türkçe) fransızcası

1. affection [la]
2. amitié [la]
3. amour [le]
4. inclination [la]

SEVGI (türkçe) almancası

1. n. Faible
2. Gewogenheit
3. Liebe
4. Zuneigung
5. Zuwendung
Sevgi, sözlüklerde “insanı bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu” olarak tanımlanırsa da, bu tanımın yetersiz ve yüzeysel olduğunu söyleyen birçok yazar, sevginin tam anlamıyla tanımlanamayacağını düşünmektedir.

Sevgi denildiğinde genellikle akla ilk önce, iki karşı cins arasındaki duygusal çekim gelmekteyse de, aslında sevgi, yöneldiği hedefe (sevgiliye duyulan sevgi, Allah sevgisi, vatan sevgisi, ebeveyne duyulan sevgi, çocuğa duyulan sevgi vs.) ve biçimlerine bağlı olarak büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Şefkat, merhamet ve fedakarlık sevginin farklı kılıklardaki yansımalarıdır.

Neo-spiritüalizm’de sevgi

Sevgi konusunda Neo-spiritüalist görüşler şöyle özetlenebilir:
  • Sevgi insanların ruhunda bulunan değerli ve olumlu bir yetenektir.
  • Fakat insanlar bu yeteneklerini her zaman ideale yakın bir değer olarak kullanamamaktadırlar. Yani insanlar birbirlerini gerektiği gibi sevememektedirler.
  • Sevgi her şeyden önce fedakarlıktır, yani hiçbir karşılık beklemeden başkasına kendinden bir şeyler vermek esasına dayanır.
  • Gerçek sevgi merhamet, şefkat, fedakarlık gibi diğerkamca davranışlarla, uygulamalarla kendini gösterir; aksi takdirde kuru bir laftan ibaret kalır.
  • Gerçek mutluluk, ebedi olmayan maddi değerlerle değil, ebedi olan canlı varlıklara, özellikle insan ruhlarına duyulan sevgiyle ve diğerkamca hareketlerle ilgilidir.


İnsanda sevilmek kadar sihirli etki bırakan bir şey yoktur.” (Charles Morgan)

Ayrıca bakınız

  • Şefkat
  • Diğerkamlık
  • Merhamet
Önceki Paylaşımlar