Sorumluluk

Sorumluluk,kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

SORUMLULUK (türkçe) anlamı

1. kişinin kendi eylemlerini ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi
mesuliyet.

SORUMLULUK (türkçe) anlamı

2. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi
3sorum
4mesuliyet
5. Babam bütün sorumluluğu üzerine aldı.- M. Yesari.
6Atasözü
7. deyim ve birleşik fiiller
8. sorumluluk düşmek

SORUMLULUK (türkçe) ingilizcesi

1. n. responsibility
2liability
3blame
4accountability
5baby
6buck
7burden
8charge
9control
10custody
11encumbrance
12engagement
13load
14office
15onus
16pidgin
17place
18trust
19. 1. responsibility. liability. blame. accountability. baby. buck. burden. charge. control. custody. encumbrance. engagement. load. office. onus. pidgin. place. trust.
20. 2. blame. buck. care. charge. commitment. duty. guilt. liability. onus. responsibility. trust. duty mesuliyet.
21. 3. responsibility
22liability
23blame
24accountability
25baby
26buck
27burden
28charge
29control
30custody
31encumbrance
32engagement
33load
34office
35onus
36pidgin
37place
38. trust. responsibility
39commitment
40trust
41liability
42blame
43. duty mesuliyet. responsibility.
44. 4. accountability.,

SORUMLULUK (türkçe) fransızcası

1. responsabilité [la]

SORUMLULUK (türkçe) almancası

1. n. Haftbarkeit
2. Haftung
3. Obligo
4. Verantwortlichkeit
5. Verantwortung
Sorumluluk,kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

Sorumluluk ,karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak varolan çevre dolayısıyla insanın içinde yereder veya daha sonra dışardan verilen eğitimle yaratılır. Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır.Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. Sorumluluk, varoluşçu felsefe anlayışının en önemli öğesi halindedir. Sorumluluk uyandırmak, varoluşçu eğitiminde ana odağı halindedir.

Sorumluluk hayatın her aşamasında bireyin üslenmesi gereken vazifesi ve bunun sonucunda da bireyin sonlarını aşabilmesinde en önemli dayanağıdır.Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Sorumluluk maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar