Terim

Terim, genel konuşma ve yazı dili dışında kalan uzmanlık isteyen özel uğraş

TERIM (türkçe) anlamı

1. bir bilim
2. sanat
3. meslek dalıyla ya da bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı olan sözcük
4. ıstılah
5. a) cebirsel bir anlatımda + ya da - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri
6. b) bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri
7. c) bir kesrin pay ve paydasından her biri.
geleneksel mantıkta özne ya da yüklem.

TERIM (türkçe) anlamı

(Türkçe) - Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

TERIM (türkçe) anlamı

8. 1 . Bir bilim
9. sanat
10. meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime
11. ıstılah
12. Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar.- F. R. Atay.
13. 2 . mantıkGeleneksel mantıkta özne veya yüklem.
14. 3 . matematikCebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
15. 4 . matematikBir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
16. 5 . matematikBir kesrin pay ve paydasından her biri
17. had
18.

TERIM (türkçe) ingilizcesi

1. n. term
2. locution

TERIM (türkçe) fransızcası

1. terme [le]
2. énoncé [le]

TERIM (türkçe) almancası

1. n. Bezeichnung
2. Term
3. Terminus
Terim, genel konuşma ve yazı dili dışında kalan uzmanlık isteyen özel uğraş alanlarındaki özgül/özel kavramları ifade etmeye yarayan sınırlı anlamlara sahip bir tanımın kısaltılmış ifadesi şeklinde genel dilde kullanılan sözcüklerin anlamlarıyla karışmayan kendine özgü kuruluşu olan sözcük ya da sözcük öbeği.

Terim özel uğraş alanı mensubu insanın zihnindeki o alana özgü bir kavramın kendi (ulusal/resmi) dilindeki birimsel karşılığıdır. Bu uğraş alanı bir bilim dalı, sanat ve iş kolu olabilir.

}Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Terim maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar