Terim, genel konuşma ve yazı dili dışında kalan uzmanlık isteyen özel uğraş

TERIM (türkçe) anlamı
1. bir bilim
2. sanat
3. meslek dalıyla ya da bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı olan sözcük
4. ıstılah
5. a) cebirsel bir anlatımda + ya da - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri
6. b) bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri
7. c) bir kesrin pay ve paydasından her biri.
geleneksel mantıkta özne ya da yüklem.
TERIM (türkçe) anlamı
8. 1 . Bir bilim
9. sanat
10. meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime
11. ıstılah
12. Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar.- F. R. Atay.
13. 2 . mantıkGeleneksel mantıkta özne veya yüklem.
14. 3 . matematikCebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
15. 4 . matematikBir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
16. 5 . matematikBir kesrin pay ve paydasından her biri
17. had
TERIM (türkçe) anlamı
18. (Türkçe) - Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
TERIM (türkçe) ingilizcesi
1. n. term
2. locution
TERIM (türkçe) fransızcası
1. terme [le]
2. énoncé [le]
TERIM (türkçe) almancası
1. n. Bezeichnung
2. Term
3. Terminus
Terim, genel konuşma ve yazı dili dışında kalan uzmanlık isteyen özel uğraş alanlarındaki özgül/özel kavramları ifade etmeye yarayan sınırlı anlamlara sahip bir tanımın kısaltılmış ifadesi şeklinde genel dilde kullanılan sözcüklerin anlamlarıyla karışmayan kendine özgü kuruluşu olan sözcük ya da sözcük öbeği.

Terim özel uğraş alanı mensubu insanın zihnindeki o alana özgü bir kavramın kendi (ulusal/resmi) dilindeki birimsel karşılığıdır. Bu uğraş alanı bir bilim dalı, sanat ve iş kolu olabilir.

}Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki terim maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Terim

  Terim, genel konuşma ve yazı dili dışında kalan uzmanlık isteyen özel uğraş

  Fatih Terim

  Fakir bir ailenin çocuğu olarak 14 Eylül 1953 yılında doğmuştur. Adana doğumlu olan Fatih Terim altı yaşından itibaren, bir ayağı aksak olduğu için “Topal Talat” lakabıyla bilinen babasıyla birlikte birçok ağır işte çalışır. Babasının isteği üzerine motor sanat ...

  Kavram Ve Terim

  Kavram ve terimin tanımı: Kavram, bir nesnenin zihindeki tasarımıdır. Terim ise, kavramın dille ifade edilmesidir. Kavramı hayalden ayırmak gerekir. Hayal özel nesnelerle ilgilidir, belli bir nesnenin belli bir andaki tasarımıdır. Kavram ise geneldir. Örneğin, insan hayali belli bir ...

  Dizi (terim)

  Dizi, bir sıralı listedir. Bir küme gibi, ögelerden (bazen eleman veya terim de denir) oluşur.

  Terim (anlam Ayrım)

  Terim - Dilbilim

  Terim Testi

  Matematikte terim testi, ıraksaklık testi veya ıraksaklık için n'inci terim testiKaczor sf.336 bir sonsuz serinin ıraksaklığını belirlemenin basit bir yöntemidir:

  Terim (anlam Ayrımı)

  Terim - Dilbilim

  Terim Anlam

  Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdırTerim anlamlı sözcüklere örnekler:Bu ders kafiye çeşitlerini işleyeceğiz. (Edebiyat)Ülkemiz hangi meridyenler arasında yer almaktadır? ...

  İhlas (terim)

  İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelen bir dini terimdir. Riya'nın aksi ve zıttıdır.

  İnternet (terim Isim)

  İnternet, yönelticiler ile birbirine bağlanmış herhangi bir ağlar kümesini tanımlamak için kullanılır. İsmini ''interconnected'' (kendi arasında bağlı) ve ''network'' (ağ) kelimelerinin birleştirilmesinden alır. Artık kullanımda olmayan bir terim olarak ''catenet'' de aynı ...

  Baba (terim)

  thumbGeleneksel olarak, erkek bir yetişkin kendi biyolojik çocuğunun babası olarak tanımlanır. Ama bu tanım kişiden kişiye değişebilir.