Ürdün

Kısaca: Haşimi Ürdün Emirliği Ortadoğu’da bağımsız bir devlet. Başkenti Amman olan ülkenin yüzölçümü 92.300 km2, nüfusu 5,153,378, resmi dili Arapça , dini İslam ve para birimi Dinar'dır. Ürdün batıda İsrail, kuzeyde Suriye, kuzeydoğuda Irak ve güneydoğuda Suudi Arabistan ile çevrilidir. ...devamı ☟

Ürdün
Ürdün

Ürdün Haritası

 
المملكة الأردنّيّة الهاشميّة Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah
Ürdün'ün konumu
Resmi diliArapça
BaşkentAmman
KralII Abdullah
BasbakanFaisal el-Fayez
Yüzölçüm  - Toplam  - % su 110. 92,300 km² 0.01%
Nüfus  - Toplam (2002)  - Yoğunluk 107. sırada 5,153,378 48/km²
Bağımsızlık  - İlan tarihi  - Tanınma 25 Mayıs, 1946
Döviz birimiÜrdün Dinarı
Yerel saatGMT +2
Milli marşAs-salam al-malaki al-urdoni
Internet alan adı.JO
Uluslararasi telefon kodu962
Haşimi Ürdün Emirliği Ortadoğu’da bağımsız bir devlet. Başkenti Amman olan ülkenin yüzölçümü 92.300 km2, nüfusu 5,153,378, resmi dili Arapça, dini İslam ve para birimi Dinar'dır. Ürdün batıda İsrail, kuzeyde Suriye, kuzeydoğuda Irak ve güneydoğuda Suudi Arabistan ile çevrilidir.

Tarihi

Ürdün’ün tarihi çok eski devirlere dayanır. Bölgede kurulan ilk devletler arasında Gilead, Amman, Moab ve Edom yer alır. M.Ö. 13. asırda bölgeye İsrailoğulları hakim oldu. Bu hakimiyete M.Ö. 721’de Asurlular tarafından son verildi. Asur egemenliği Medlerin M.Ö. 612’de devleti yıkmasıyla sona erdi. M.Ö. 587’de bölge Babil hakimiyeti altına girdi. M.Ö. 332’de Büyük İskender bölgeyi ele geçirdi. Daha sonra bölge sırasıyla Ptolemaios ve Selevkosların hakimiyeti altına girdi. M.Ö. 64-63 yılları arasında ise Romalılar bölgeyi ele geçirdi. Roma’nın ikiye ayrılmasından sonra bölge Bizansın elinde kaldı. Bugünkü Ürdün toprakları hazret-i Ömer zamanında Müslümanlar tarafından fethedildi ve halkın çoğu İslam dinine girdi. Sırasıyla Emevi, Abbasi, Selçuklu, Eyyubi ve Memluk hakimiyetine girdi. Ürdün, Yavuz Sultan Selim Han (1512-1520) zamanında Osmanlı Devletinin bir parçası oldu (1516). Birinci Cihan Harbi sonunda, 400 seneden beri Osmanlı adaleti altında yaşayan Ürdün, 1920’de İngiltere’nin manda yönetimi altına girdi. 1921’deEmir Şerif Abdullah, Ürdün Nehrinin doğu tarafındaki topraklarda yarı bağımsız bir emirlik kurdu. Bu topraklar Filistin’in üçte ikisini ihtiva ediyordu. İngiltere 1946’daLondra Antlaşması kararları gereğince Ürdün’ün bağımsızlığını tanıdı. Siyonistler ve Araplar o zamanlar İngiliz mandası altında olan Filistin üzerinde hak iddia ediyorlardı. İngiltere, Filistin’i paylaştırma planını BM’ye götürdü. Plan Arap Devletleri ve Filistinliler tarafından reddedildi. Mayıs 1948’de manda rejimi sona erdiğinde, Ürdün ordusu İsrail Devletiyle Arap devletleri arasındaki savaşta Filistinlilerin yardımına geldi. Ürdün, Kudüs şehrini ve Ürdün Nehrinin batı tarafındaki toprakları işgal etti. Melik Abdullah, işgal edilmiş toprakları 1950’de Emirliğine resmen ilhak etti. Fakat 20 Temmuz 1951’de EmirAbdullah Kudüs’te İngilizlerin kiralık katilleri tarafından şehit edildi. Yerine oğlu Talal geçti. Fakat Talal hasta olduğundan tahtını ve tacını oğlu Hüseyin’e terk etti. Emir Hüseyin Mayıs 1953’te göreve başladı. Ürdün, 1967 Arap-İsrail Harbinde, 1948’de kazandığı toprakların hepsini kaybetti. 6000 kişi kayıp verdi. Savaşın sonunda Ürdün ekonomisi çöküntüye girdi. Bu arada 1964’te kurulan Filistin Kurtuluş Teşkilatı (FKT), İsrail’e karşı yaptığı operasyonlarda Ürdün’ü ana üs seçmişti ve devlet içinde devlet olma tehlikesi gösteriyordu. FKT’nin İsrail’e yaptığı saldırılar, İsrail’in Ürdün’ü büyük zararlara sokan misillemeler yapmasına sebep oldu. 1971’de Emir Hüseyin Arap ülkelerinin kınamalarına rağmen FKT’nı ülkeden çıkardı. Ürdün 1973-1974 Arap-İsrail Harbine katılmadı. Fakat 1978’de Mısır-İsrail Kamp David Antlaşmasını red etmede Arap ülkelerinin çoğuyla birleşti. Ürdün Mart 1979’da Mısır ile diplomatik ilişkileri kesen ilk Arap ülkesi oldu. Bu politikasını 1984’ten sonra değiştirdi. 1980’de başlayan İran-Irak Harbi sırasında Ürdün, Irak’ın başlıca silah kaynağı oldu. 1989’da Irak’ın Kuveyt’i işgaline karşı çıkan Ürdün, Amerika’nın Irak’a karşı harekette bulunması üzerine Irak’ı destekledi.

Fiziki Yapı

Ürdün toprakları esas itibariyle yüksek bir çöl ve dik bir yayladan meydana gelir. Arazinin büyük bölümünün deniz seviyesinden yüksekliği 600 ila 900 m arasında değişmekte olup, bazı yerlerde 1500 m’yi aşar. Ülke, Büyük Arabistan Yaylasının bir uzantısı durumundadır. Ürdün az da olsa Kızıldeniz’deki Akabe Körfezinde 25 km’lik bir kıyıya sahiptir.

Ülkenin batı kısmını kuzeyden güneye doğru Ürdün Nehri Vadisi, Lut Gölü ve Vadi-al-Araba kesmekte olup, bu uzantı boyunca Ürdün toprakları deniz seviyesinden aşağıdadır. Vadinin genişliği 16 ila 23 km arasında değişir ve kenarlarında dik uçurumlara yaslanır. Ürdün Nehrine ve Lut Gölüne birçok küçük nehir dökülmekte olup, bunların çoğu yazın kurumaktadır. Şimdi İsrail’in işgali altında bulunan Ürdün Nehrinin batısındaki topraklar verimli olup, doğu tarafa nazaran daha alçaktır. Nehrin doğusundaki toprakların beşte dördü çöl halindedir. Suriye sınırına yakın yerlerin büyük bölümü püskürmüş lavlarla kaplıdır.

İklim

Ürdün’de Akdeniz iklimine benzer bir iklim hüküm sürer. Kışlar yağışlı ve serindir. Bilhassa yüksek yerler alçaklara göre daha soğuktur. Diğer mevsimlerde ise alçaklara göre daha aşırı bir sıcaklık ve kuraklık görülür. Ürdün Vadisinde sıcaklıklar yazın 49°C’ye kadar yükselir. Vadinin doğu tarafındaki ovalarda yıllık yağış ortalaması 200 mm civarındadır. Ülkenin batı kısmında yağış miktarı yılda 380 ila 640 mm arasındadır. Lut Gölü yakınlarında yağış oldukça az olup, yılda 127 mm civarındadır.

Tabii Kaynaklar

Ürdün’de kayda değer bir bitki örtüsü olmayıp, büyük bölümü çöllerle kaplıdır. Ülkenin en önemli yeraltı zenginlikleri fosfat ve potasdır. En büyük fosfat yatakları Vadiel-Hasa ve Amman’ın hemen kuzeydoğusundadır. Lut Gölündeki potas kaynakları dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Bunlardan başka Akabe yakınlarında ticari kıymete sahip bakır yatakları bulunmuştur.

Nüfus ve Sosyal Hayat

3.700.000 nüfuslu Ürdün halkının % 62’si şehirlerde, % 35’i köylerde, % 3’ü göçebe olarak yaşar. Ülkenin en büyük şehirleri 1.500.000 nüfuslu başşehir Amman ve 634.200 nüfuslu İrbid’dir. Sürekli olarak şehirlere göç vardır. Hükümet bunu önleme çareleri aramakta olup, köylülere ve bedevilere daha büyük hizmetler götürmekte ve daha büyük ekonomik imkanlar tanımaktadır.

Ürdünlülerin büyük çoğunluğu Arap’tır. Ürdün Nehrinin batı tarafına yerleşen İsraillilerden sonra, en büyük azınlık grubu 250.000 civarındaki Çerkez ve Çeçenlerdir. Bunlar 19. yüzyılda Rusya’nınKafkasya’yı işgali üzerine Osmanlılar tarafından Ürdün’e yerleştirilen Kafkasyahlar olup, Ürdün’ün ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir rol oynamaktadırlar. Diğer azınlık gruplarıÜrdün Nehrinin batısında yaşayan Asuriler ve Ermenilerdir. Ülkede ayrıca az sayıda Kürt, Türk, İranlı ve Yahudi vardır. Etnik azınlıklar Ürdün halkına intibak etmiş olup, büyük çoğunluğu Arapça konuşmakta veya kendi dilinden başka Arapçayı da bilmektedir.

İslamiyet devletin resmi dinidir. Müslümanlar nüfusun % 93’ünü, Hıristiyanlar % 5’ini teşkil ederler. Nüfusun geri kalanı Bahai, Yahudi ve Dürzidir. Ürdün halkının % 58’i okuma-yazma bilmektedir. Yüksek tahsil kuruluşları 1962’deAmman’da kurulan Ürdün Üniversitesi ve 1976’da İrbid’de kurulan Yermuk Üniversitesidir. Ayrıca Mute Üniversitesi ve 1993 kurulan Âlibeyt Üniversitesi çeşitli özel üniversiteler de vardır.

Siyasi Hayat

Ürdün emirlikle yönetilen bir ülkedir. Emirler Ürdün’ün ilk emiri Abdullah bin Hüseyin tarafından kurulan Haşimi hanedanındandır. Kanunları koyan Millet Meclisi, 30 üyeli bir senato ve 60 üyeli Temsilciler Meclisinden meydana gelmektedir. Senato üyeleri Emir tarafından dört yıl süreyle tayin edilir. Temsilciler Meclisi Üyeleri de dört yıl süreyle görev yapmakta olup, seçimle işbaşına gelirler. Ürdün, üçü Ürdün Nehrinin batı tarafında, beşi doğu tarafında olmak üzere sekiz vilayete ayrılmıştır. Ürdün 1955’ten itibaren Birleşmiş Milletlere üyedir.

Ekonomi

Ürdün ekonomisi büyük ölçüde dış yardıma bağlı durumdadır. Günümüzde bu yardım, petrol üreten Arap ülkelerinden gelmektedir. Ekonominin önceden beri belkemiği olan tarım, İsrail’in verimli topraklarının üçte birini işgal etmesiyle, büyük ölçüde etkilenmiştir. Tarım gayri milli hasılanın % 7 ila 8’ini sağlamaktadır. Ürdün, gıda maddelerinde kendi kendine yeterli durumda değildir. Fakat sulanan topraklarda değeri yüksek ihraç bitkileri yetiştirerek ithal ürünlerinin maliyetini dengelemeye çalışmaktadır. Sulanan topraklarda ve meyve bahçelerinde domates, turunçgiller, muz, incir, üzüm, ceviz gibi birçok bitik ve meyve yetiştirilmektedir. Kuru tarım yapılan yerlerde özellikle buğday ve arpa olmak üzere tahıllar ve zeytin yetiştirilir. Ülkenin belli başlı hayvanları koyun, keçi ve devedir.

Enerji ve su sıkıntısı ekonomik gelişmeyi sınırlamaktadır. Tekstil, çimento ve gıda sanayileri gelişmiş durumdadır. Turizm ülkeye en fazla döviz sağlayan gelir kaynağı olup, gayri milli hasılanın % 16’sını teşkil eder. Turistlerin aşağı yukarı % 80’i Ortadoğu’dan gelmektedir.

Ürdün büyük ölçüde dış ticaret açığı vermektedir. Ülke en çok Suudi Arabistan’la ticaret yapmaktadır. Tarım ürünleri ve fosfat; Ortadoğu, Hindistan ve Japonya’ya ihraç edilir. Ana malzemeler ve tüketim maddeleri Birleşik Almanya, İtalya ve Japonya’dan ithal edilir.

Ürdün karayolları 6500 km. uzunluğunda olup, bunun 4745 km’si asfalttır. Hicaz demiryolu yeniden inşa edilmiştir. Suriye demiryollarına bağlanan ana hatla irtibatlanmak için, fosfat madenlerine ve Akabe’ye kadar uzatılmıştır. Akabe’de tamamen modern ve gelişmekte olan bir liman vardır. Amman, Akabe ve Zizya’da uluslararası havaalanları vardır.

Ürdün

Türkçe Ürdün kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Jordan adj. Jordanian

Ürdün

Türkçe Ürdün kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. jordanisch npr. Jordan

misafir - 6 yıl önce
bir çok yanlış bilgi bulunmaktadır.örnğin okuma yazma oranı erkekler için % 95 bayanlar için % 89 iken bu sitede % 58 gösterilmektedir.ürdün haşimi krallığı emirliği değil.ürdünde ilk yaşayanlar israiloğulları değil,Arap keneaniler Amuriler .... sonra Petra şehri kuranlar Arap Nebatiler MÖ 500 yılnda.Acaba bu makalı yazan yahudi mi ya ????? lütfen hataları düzeltin. not:daha bir sürü hata var teşekkürler.

misafir - 6 yıl önce
Evet bende bir ürdün vatandaşı olarak yanlış buluyorum emin olunki türkiyeden çok daha gelişmiş bir ülke kültür bakımından hemen hemen okumayan yok eskileri saymassak......

misafir - 6 yıl önce
bende ürdün vatandaşıyım ve gerçekten arap ülkelerinde an gelişmiş ülke ürdündür...

misafir - 6 yıl önce
kardeşim benim araplara karşı büyük sempatim vardı ta ki ürdünü görene kadar .yahudilerden hiç farları yok.büyük bir kibir ve karşıdaki insanları hor görme var.bir defa gittim bi daha gitmem.faşist ırkçı israilin müslüman olan kopyası.yerli halk çalışmıyor.altlarında 5 000 motor ciplerle dolaşıp hava yapıyorlar.çalışan kesim suriye ve filistinli göçmen kardeşlerimiz.allah yardım etsin onlara.lut kavminin devamıda diyebiliriz ürdünlülere.genelleme yapmayı sevmem ama aldığım herhangi bir şeyde bu yabancıyı nasıl kazıklarız diye düşünen bir ürdünlüyü karşımda buluyordum.hakkımı helal etmiyorum .suriyeye kurban olsun bu yahudi karakterli ürdünlüler.

misafir - 6 yıl önce
lübnan suriye ve ürdünü gezdim. gerçekten ürdün bu iki ülkeyide sağdan sollar. çok güzel bir ülke insanları çok kaliteli. amman çok guzel bir şehir. pahalı bir ülke değil. aksine ucuz. çok güvenli bir ülke. insanlar kornaya bile basmıyor stres yok. ayrıca okadar zengin bir ülke değil herkesin jiple gezdiği çalışmadığı bir ülke değil. ortalama bir ülke fakiride var zenginide. arapça için tavsiye ederim. tek kusuru yazları sıcak kışları soğuk olur amman.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ürdün Resimleri

Ürdün Haritaları

bayrak harita urdun.png
bayrak harita urdun.png
dunya uzerinde Jordan nerede.png
dunya uzerinde Jordan nerede.png
konum urdun.png
konum urdun.png
urdunia gora nebo.jpg
urdunia gora nebo.jpg
urdun bayrak harita.png
urdun bayrak harita.png
urdun governorates named he.png
urdun governorates named he.png
urdun haritasi.jpg
urdun haritasi.jpg
urdun konum.png
urdun konum.png
urdun nehri harita.png
urdun nehri harita.png

Ürdün Dinarı
6 ay önce

Ürdün Dinarı 1,42 Amerikan Doları'na ve 1 Amerikan Doları da 0,709 Ürdün Dinarı'na denk olacak şekilde konumlandırılmıştır. Gayriresmî olarak Ürdün dinarı...

Dinar (para), 2006, ABD, Amerikan Doları, Bahreyn, Cezayir, Devlet, Gri, Irak, Kağıt, Kuveyt
Ürdün'deki Yahudilerin tarihi
3 yıl önce

Ürdün'deki Yahudilerin tarihi, bugünkü Ürdün coğrafyasının büyük bir bölümü bir zamanlar İsrail Diyarı'ndaki Yahudilerin tarihi ile çakıştığı için antik...

Mavera-i Ürdün Emirliği
3 yıl önce

Mavera-i Ürdün, Transürdün veya Şark'ül Ürdün Emirliği (Arapça: إمارة شرق الأردن), Birleşik Krallık Filistin Mandası'nı oluşturan iki devletten biri ve...

Ürdün Millî Futbol Takımı
6 ay önce

Ürdün millî futbol takımı, Ürdün'ü uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 1956 - 1964 arası - Katılmadı 1972 - Elemeleri geçemedi 1976 - 1980...

Ürdün Millí® Futbol Takımı, 12 Eylül, 1930 FIFA Dünya Kupası, 1953, 1956 AFC Asya Kupası, 1963, 1974, 1982 FIFA Dünya Kupası, 1984, 1986 FIFA Dünya Kupası, 1 Ağustos
2011 Ürdün Protestoları
3 yıl önce

2011 Ürdün protestoları 16 Aralık'ta başlayan Tunus ayaklanmasından sonra Ürdün'de düzenlenen protesto gösterileri. Ürdün'ün bütçe açığı bu yıl içinde...

Ürdün pasaportu
6 ay önce

Ürdün pasaportu Medeni Durum ve Pasaport Bölümü (CSPD) tarafından uluslararası seyahat için Ürdün vatandaşlarına verilen seyahat belgesidir. Ürdün vatandaşlarının...

Ürdün Bayrağı
6 ay önce

Ürdün bayrağı, ana hatlarını I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığı almak için başlatılan Arap İsyanları'nın simgesi olan bayraktan...

Ürdün Bayrağı, Abbasiler, Afganistan Bayrağı, Amman, Azerbaycan Bayrağı, Bahreyn Bayrağı, Bangladeş Bayrağı, Beyaz, Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı, Bruney Bayrağı, Butan Bayrağı
Ürdün Millî Basketbol Takımı
4 yıl önce

Ürdün millî basketbol takımı, Ürdün'ü uluslararası turnuva ve maçlarda temsil eden basketbol takımıdır. 11 kez Asya Basketbol Şampiyonası'na katılmıştır...