0 (Sayı)

Kısaca: Sıfır, aritmetikte 0 rakamını simgeler. Bugünkü sayı sisteminde sıkça kullanılan sıfır, bir niteliğin yokluğunu temsil eder. Toplamada toplandığı sayıyı değiştirmeyen etkisiz, çarpmada sonucu sıfır yapan yutan, bölmede ise bir sayıya bölündüğünde 0 sonucu çıkar. Ancak bir sayıyı böldüğünde sonuç tanımsızdır. İlk defa El-Harezmi kullanmıştır. ...devamı ☟

Sıfır, aritmetikte 0 rakamını simgeler. Bugünkü sayı sisteminde sıkça kullanılan sıfır, bir niteliğin yokluğunu temsil eder. Toplamada toplandığı sayıyı değiştirmeyen etkisiz, çarpmada sonucu sıfır yapan yutan, bölmede ise bir sayıya bölündüğünde 0 sonucu çıkar. Ancak bir sayıyı böldüğünde sonuç tanımsızdır. İlk defa El-Harezmi kullanmıştır.

"0" Roma rakamlarında gösterilemeyen tek rakamdır.

a + 0 = 0 + a = a
-a + 0 = -a
0 - a = -a
a x 0 = 0 x a = 0
0/a = 0
a/0 = tanımsız


Birçok skalada sıfır başlangıç ya da nötr bölgeyi temsil eder. Sayı doğrusunda sıfırın sağı artı, solu eksi değerleri barındırır. Sıcaklık derecelendirmelerinde sıfırın yeri derecelendirme sistemine göre değişir. Örneğin Kelvin derecinde sıfır noktası -273°C'ye (mutlak sıcaklık) denk gelmektedir. Celsius derecesinde ise 0 noktası suyun erime/donma noktası olarak alınmıştır.

Sıfırın MÖ 450 yıllarında Orta Amerika'da yaşayan Maya kabilesinde kullanıldığına dair kanıtlar vardır. M.S. 800 civarında ise Hintliler sıfıra benzer bir sembol kullanmışlardır. Hindistan'dan yayılan sıfır, M.S. 1400 yıllarında Avrupa'da da benimsenmiş ve kullanılmıştır. Sıfır sözcüğü büyük olasılıkla Arapça sifr sözcüğünden türemiştir. Sifr ise Hintçe'de boş anlamına gelen sunya sözcüğünün tercümesidir.

İnsanlar sıfır gibi bir sayısal değere 2000 yıl öncesine kadar başvurmaya gerek duymamışlardır.

Bunun temelinde yatan en önemli etken ise 0 rakamının temsil ettiği anlam ve yokluk kavramının ince bir çizgide ayrılmasıdır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

0
2 yıl önce

0 şu anlamlara gelebilir: 0 (sayı), −1 ile +1 arasındaki tam sayı 0 (yıl), bazı takvim sistemlerinde kullanılan bir yıl 0 veya #0, Amerikalı müzisyen...

Sıfır, Arapça, Aritmetik, Avrupa, Hindistan, Maya, Orta Amerika
Sayı
2 yıl önce

sayı denmektedir. Sayıları yazılı olarak göstermek için rakamlar kullanılmaktadır. Sayı sistemi, matematikte herhangi bir sayılar kümesidir. Sayılar kümeler...

Matematik, Geometri
Doğal sayılar
2 yıl önce

sayılarına 0'ı ekleyerek elde edilir. Negatif değer almazlar. Bazı kaynaklarda "0" doğal sayı olarak alınmaz. Matematikte hâlâ sıfırın bir doğal sayı...

Sayı, Matematik, Gauss, Problemi, Asal sayılar, 4 işlem
On ikili sayı sistemi
6 yıl önce

Onikilik sayı sistemi (duodesimal), taban olarak 12 sayısının kullanıldığı sistemdir. Onluk (desimal) sayı sistemindeki deste teriminin karşılığı bu sistemde...

On altılı sayı sistemi
6 yıl önce

tabanlı sayı sistemidir. Hxx bilgisayar belleğindeki 8 bit'lik bayt'ları göstermek için kullanılan bir kestirme yoldur. Bu sayı sistemine "16 tabanlı sayı sistemi"...

0 (yıl)
6 yıl önce

yılını, MS 1 yılı takip etmektedir. Ancak bu diğer bütün Hindu ve Budist takvimlerdeki gibi astronomik yıl numaralandırmada kullanılmaktadır. 0 (sayı)...

1 (sayı)
6 yıl önce

1 (bir), bir sayı ve rakam. Doğal sayı sisteminde 2'den önce yer alır ve 0'dan sonra gelir. İlk sayma sayısıdır. Matematikte, herhangi bir x {\displaystyle...

1 (sayı), 1 (sayı)
Devirli Sayı
6 yıl önce

1/3 = 0.33333... veya 0.3. Eğer bir devirli sayıda 0 rakamı devrediyorsa, bu sayı devirli sayı olarak sayılmamaktadır. Ayrıca, irrasyonel sayılar ve Pi...