Genişliği 2-6 mikron, boyu 10- 30 mikron olan ve bakterilerden daha büyük bir tek hücreli. Tabiatta yaygın olarak üzüm bağlarında, meyve bahçelerinde, toprakta, havada ve barsaklarda bulunur.

MAYA (almanca) türkçe anlamı
1. i. Maya (n)
MAYA (fransızca) türkçe anlamı
2. ferment [le]
3. levain [le]
4. pâte [la]
MAYA (inglizce) türkçe anlamı
5. i. maya
6. büyü (hint)
7. maya dili
MAYA (türkçe) anlamı
8. Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde
9. ferment. Yaradılış
10. öz nitelik:Belki biri soyutlanmaya daha az yatkın
11. öteki daha fazla tetikti
12. ama mayaları galiba birdi.- A. İlhan. İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren bir hücreli bitki organizmaları. Arsız
13. utanmaz kimse. Damızlık dişi hayvan. Dişi deve. Uzun havalardan bir tür halk türküsü.
14. 2. anlamı i.
15. Hinduizm büyü
16. afsun
17. 3. anlamı hefe. (kimya) sauerteig. ferment.
MAYA (türkçe) anlamı
18. kimi besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde
19. ferment
20. bir tür halk türküsü.yaradılış
21. öz nitelik
22. damızlık dişi hayvan.arsız
23. utanmaz kimse
24. dişi deve.
1. n. Hindu concept of an illusory world of the senses
2. god-like power to produce illusions in Hinduismn. Maya
3. Mayan
4. member of an American Indian people of Yucatan
5. language of the Mayasadj. mayan
of or pertaining to the Mayan Indian tribe of South America,
MAYA (türkçe) ingilizcesi
6. n. Hindu concept of an illusory world of the senses
7. god-like power to produce illusions in Hinduismn. Maya
8. Mayan
9. member of an American Indian people of Yucatan
10. language of the Mayasadj. mayan
of or pertaining to the Mayan Indian tribe of South America,
Maya (almanca) ingilizcesi
n. maya,
Maya (fransızca) ingilizcesi
11. (f) adj. mayan
12. of or pertaining to the Maya
13. of or pertaining to the people or culture of the Mayas
14. of or pertaining to the languages spoken by the Mayas,

Maya İngilizce anlamı ve tanımı

Maya anlamları
    (noun) The name for the doctrine of the unreality of matter
15. called
16. in English
17. idealism
18. hence
19. nothingness
20. vanity
21. illusion.
Maya tanım:
Kelime: ma·ya
22. Söyleniş: 'mä
23. -y&
24. 'mI-&
25.
26. İşlev: noun
27. Kökeni: Sanskrit mAyA
28. : the sense-world of manifold phenomena held in Vedanta to conceal the unity of absolute being
29. broadly : ILLUSION
30.
Maya ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Mayan
31.
MAYA (türkçe) fransızcası
1. ferment [le]
2. levain [le]
3. pâte [la]
MAYA (türkçe) almancası
1. n. Maya
Maya (ingilizce) italyancası
1. s. maya
Maya (ingilizce) ispanyolcası
1. s. el mundo de la imaginación
2. Maya tribu de América
Maya (ingilizce) portekizcesi
1. s. o mundo da fantasia
Maya (ingilizce) flemenkcesi
1. npr. maya

Maya hakkında bilgiler

Maya, hücreleri silindirik, yuvarlak, oval veya elipsoit şeklindedir. Bir maya hücresinde, hücre zarı, stoplazma ve çekirdek bulunur. Hücre zarı polisakkarit yapısındadır. Stoplazma lipoprotein yapısında bir zarla çevrilidir. Protoplazma su, protein, karbonhidratlar, yağ, vitamin ve mineral maddeleri ihtiva eder. Maya hücreleri, bilhassa vitamin bakımından çok zengindir. Çekirdekte ise DNA bulunur. Ayrıca ihtiyat olarak hücrede glikojen, depo halinde bulunur. Bu glikojen, maya hücresindeki amilaz enzimi vasıtasıyla, glikozdan yapılır.

Mayalar tomurcuklanma, bölünme veya sporlaşma yoluyla çoğalırlar. Sporlaşma, askospor meydana getirerek olur. Cinsi özellikler taşıyan iki hücrenin birleşmesiyle bir askus meydana gelir. Askus içerisinde 2-4 veya 8 spor bulunur. Mayalar klamidosporlar da yaparlar. Çoğu mayalar tomurcuklanmayla ürerler. Maya hücreleri tomucuklanırken, hücrenin yüzeyinde protoplazmadan bir veya daha fazla çıkıntı veya yumru meydana gelir, bunlar yavaş yavaş büyür ve sonunda ana hücrenin büyüklük ve şekline ulaşır ve nihayet ana hücreden ayrılarak yeni hücreler meydana getirirler. Esas birey üreme olayından sonra varlığını sürdürür. Bu aseksuel çoğalmadır. Mayalar gelişmek için ıslak ortama ihtiyaç duyarlar.

Mayalar en iyi 20-30°C arası olmak üzere 0-50°C sıcaklık arasında gelişirler. Mayaların çoğu, gelişmek için fazla oksijene ihtiyaç duyar. Fakat bazıları oksijensiz ortamda yaşarlar. Bazıları yeşil, sarı, kırmızı ve siyah pigmentler meydana getirirler. Bu tür mayalara “Kromojenik maya” denir. Mayalar da küfler gibi çürükçül veya asalak olabilirler. Mayaların çoğu, gıda endüstrisinde önemli rol oynarlar.

Mayalanma

Organik maddelerin, bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimlerin tesiriyle uğradığı kimyevi değişikliktir. Genellikle maya hücrelerinin etkisiyle bu hadise meydana gelir. Mayada glikojen şeklinde depo edilen şekerler, maya hücresinin enerji kaynağıdır. Maya hücresi sahip olduğu enzimler vasıtasıyla glikojeni önce glikoza daha sonra bunu CO2 ve alkollere ayrıştırır. Bunu yaparken oksijenden faydalanırlar. Yeterli oksijene sahip olduklarında; ŞekerÆSu + Karbondioksit + Alkol ayrışması olur.

Çeşitli mayalanma olayları sayesinde değişik gıdalar elde edilmektedir. Sütün ekşimesi, sütten yoğurt veya peynir elde edilmesi, ekmeğin mayalanıp kabartılması, üzüm suyunun şaraba dönüşmesi bu tür olaylardandır. Mayalanma sonunda elde edilen maddeler, ilk biçimlerinden renk, koku, şekil gibi özelliklerce farklılık arz ederler.

Mayalanma çeşitleri: 1) Hava ile mayalanma (Aerobik mayalanma). 2) havasız mayalanma (Anaerobik mayalanma).

Asetik ve sitrik mayalanma birinci tür mayalanmaya; laktik, btürik ve alkol mayalanmaları ikinci tür mayalanmalara örnektir.

Mayalar, meyve sularının fermantasyonunda, ekmek yapımında, hamurun mayalanmasında kullanılır. Basit şekerlerden ve amonyum nitrojenden vitamin, yağ ve protein sentezi yaptıklarından bu maddelerin elde edilmesinde de kullanılırlar. Mayaların bugün için kullanım sahasında sanayi dalları da vardır. Bazı kimyasal maddelerin, enzimlerin, vitaminlerin elde edilmesinde kullanılmaktadır.

Ekmeğin mayalanmasında kullanılan ekşi hamur, maya hücreleri ve bakteriler bakımından bir karışımdır. Hamurun içerisine katılan maya, hamurdaki nişastayı glikoza ayırır, bu da CO2 ve etilalkole ayrışır. Bunun yanında süt asidi de meydana gelir.

Ekmek mayası bileşiminde % 0, 5 yağ, % 2, 3 anorganik madde ve % 68-73 su, % 14 protein, % 10 CH (glikojen, mannan glukan) bulunur. Bunlardan başka enzim ve vitaminler de vardır.

Mayanın 35-40°C’de dikkatle kurutulmasıyla % 8-12 oranında nem ihtiva eden kuru maya elde edilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Şarkı Sözleri

Sukru Tunar tarafından Şükrü Tunar albümünde söylenen Maya adlı şarkının sözleri.

Sugababes tarafından Three albümünde söylenen Maya adlı şarkının sözleri.

Bandista tarafından söylenen Maya adlı şarkının sözleri.

albenisi albeni
albenisi sanki bi
şa lala lala lala la
düşkün bir düşe benzer
heveskâr eğlenceler
burjuvazi büyüler

temaşa verir huşu
sanki bir tavuzkuşu
ga gaga gaga gaga ga
gagasında pembe toz
uyku inkar ve hipnoz
dolce vita ah ne hoş

uyan artık ey uyan
uyan alem-i reayan
pa papa papa papa pa
patlayan bir volkan ol
şol zulümden çıkan yol
mevcudiyet kavgası

Mutlu Genç tarafından söylenen Maya adlı şarkının sözleri.

olmadı olmadı denedik olmadı
ne yaptıysak maya tutmadı
sattım herşeyi kapadım kalbimi
taze bitti aşk sana kalmadı

birbirimize bakacak yüzümüz kalsın bari
konuşamadık biz seninle
ayrıldım yani

anladım ben en sonunda
sen başkasın ben başka
sana kötü bir haberim var canım
yakışmadık aynı aşka

olmadı olmadı denedik olmadı
ne yaptıysak maya tutmadı
maya tutmadı
sattım herşeyi kapadım kalbimi
taze bitti aşk sana kalmadı
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Maya Dili

Maya dili, Kolomb-öncesi Amerika uygarlıklarından birini oluşturan Mayalar`ın vaktiyle kullanmış oldukları dildir. == Sözlü dil ==Uto-Aztek dil ailesine sokulan bu dil, Orta Amerika`da, özellikle Meksika`nın Yucatan, Campeche ve Quintana Roo bölgelerinde halen Mayalar`ın torunları ...

Maya Takvimi

Güney Amerika'da, dördüncü binyılın sonlarına doğru bir uygarlıkta daha güçlü bir gelişimin gerçekleştiğine dair kanıtlar vardır. Bizim takvimimizle M.Ö. 12 Ağustos 3114'de Maya takvimi ortaya çıkmıştır. Mayalar, bizim bugün kullandığımız Gregorian takviminden daha ...

Akna (Maya)

Akna Maya mitolojisinde annelik ve doğum tanrıçasıdır.

Maya(THM)

Usulsüz bir sözel tür olup, türü belirleyen temel öge mutlaka Hüseyni makamında ezgilendirilmiş olmasıdır. Genlik bir oktavı aşmaz.

Maya (3D)

Maya, Alias firmasınca uzun yıllar çıkarıldıktan sonra 2006 yılında 7.0 sürümü sonrası Alias firmasına ait diğer tüm yazılım ürünleriyle birlikte Autodesk firmasınca satın alınan komple çözüm sunan bir animasyon paketidir. Tasarım ve görsel efekt iş ve işlemleriyle ...

Maya (biyoloji)

Mayalar tek hücreli mantarlardır. Bazı türleri ekmek kabartmak, alkollu içki fermantasyonu ve hatta yakıt pillerinin çalışmasında kullanılır. Çoğu maya Ascomycota bölümüne ait olmakla beraber bazıları Basidiomycota`ya aittirler.

Maya (müzik)

Usulsüz bir sözel tür olup, türü belirleyen temel öge mutlaka Hüseyni makamında ezgilendirilmiş olmasıdır. genlik bir oktavı aşmaz . Çok zaman, seslendirme sırasın da asıl sözlere yavri yavri , of , ah gibi katma sözler eklenir.

Maya (yazılım)

Maya, Alias firmasınca uzun yıllar çıkarıldıktan sonra 2006 yılında 7.0 sürümü sonrası Alias firmasına ait diğer tüm yazılım ürünleriyle birlikte Autodesk firmasınca satın alınan nurbs ve poligon modelleme mantığı ile çalışan bir görsel tasarım yazılımı.