Maya

Kısaca: Genişliği 2-6 mikron, boyu 10- 30 mikron olan ve bakterilerden daha büyük bir tek hücreli. Tabiatta yaygın olarak üzüm bağlarında, meyve bahçelerinde, toprakta, havada ve barsaklarda bulunur. ...devamı ☟

Maya, hücreleri silindirik, yuvarlak, oval veya elipsoit şeklindedir. Bir maya hücresinde, hücre zarı, stoplazma ve çekirdek bulunur. Hücre zarı polisakkarit yapısındadır. Stoplazma lipoprotein yapısında bir zarla çevrilidir. Protoplazma su, protein, karbonhidratlar, yağ, vitamin ve mineral maddeleri ihtiva eder. Maya hücreleri, bilhassa vitamin bakımından çok zengindir. Çekirdekte ise DNA bulunur. Ayrıca ihtiyat olarak hücrede glikojen, depo halinde bulunur. Bu glikojen, maya hücresindeki amilaz enzimi vasıtasıyla, glikozdan yapılır.

Mayalar tomurcuklanma, bölünme veya sporlaşma yoluyla çoğalırlar. Sporlaşma, askospor meydana getirerek olur. Cinsi özellikler taşıyan iki hücrenin birleşmesiyle bir askus meydana gelir. Askus içerisinde 2-4 veya 8 spor bulunur. Mayalar klamidosporlar da yaparlar. Çoğu mayalar tomurcuklanmayla ürerler. Maya hücreleri tomucuklanırken, hücrenin yüzeyinde protoplazmadan bir veya daha fazla çıkıntı veya yumru meydana gelir, bunlar yavaş yavaş büyür ve sonunda ana hücrenin büyüklük ve şekline ulaşır ve nihayet ana hücreden ayrılarak yeni hücreler meydana getirirler. Esas birey üreme olayından sonra varlığını sürdürür. Bu aseksuel çoğalmadır. Mayalar gelişmek için ıslak ortama ihtiyaç duyarlar.

Mayalar en iyi 20-30°C arası olmak üzere 0-50°C sıcaklık arasında gelişirler. Mayaların çoğu, gelişmek için fazla oksijene ihtiyaç duyar. Fakat bazıları oksijensiz ortamda yaşarlar. Bazıları yeşil, sarı, kırmızı ve siyah pigmentler meydana getirirler. Bu tür mayalara “Kromojenik maya” denir. Mayalar da küfler gibi çürükçül veya asalak olabilirler. Mayaların çoğu, gıda endüstrisinde önemli rol oynarlar.

Mayalanma

Organik maddelerin, bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimlerin tesiriyle uğradığı kimyevi değişikliktir. Genellikle maya hücrelerinin etkisiyle bu hadise meydana gelir. Mayada glikojen şeklinde depo edilen şekerler, maya hücresinin enerji kaynağıdır. Maya hücresi sahip olduğu enzimler vasıtasıyla glikojeni önce glikoza daha sonra bunu CO2 ve alkollere ayrıştırır. Bunu yaparken oksijenden faydalanırlar. Yeterli oksijene sahip olduklarında; ŞekerÆSu + Karbondioksit + Alkol ayrışması olur.

Çeşitli mayalanma olayları sayesinde değişik gıdalar elde edilmektedir. Sütün ekşimesi, sütten yoğurt veya peynir elde edilmesi, ekmeğin mayalanıp kabartılması, üzüm suyunun şaraba dönüşmesi bu tür olaylardandır. Mayalanma sonunda elde edilen maddeler, ilk biçimlerinden renk, koku, şekil gibi özelliklerce farklılık arz ederler.

Mayalanma çeşitleri: 1) Hava ile mayalanma (Aerobik mayalanma). 2) havasız mayalanma (Anaerobik mayalanma).

Asetik ve sitrik mayalanma birinci tür mayalanmaya; laktik, btürik ve alkol mayalanmaları ikinci tür mayalanmalara örnektir.

Mayalar, meyve sularının fermantasyonunda, ekmek yapımında, hamurun mayalanmasında kullanılır. Basit şekerlerden ve amonyum nitrojenden vitamin, yağ ve protein sentezi yaptıklarından bu maddelerin elde edilmesinde de kullanılırlar. Mayaların bugün için kullanım sahasında sanayi dalları da vardır. Bazı kimyasal maddelerin, enzimlerin, vitaminlerin elde edilmesinde kullanılmaktadır.

Ekmeğin mayalanmasında kullanılan ekşi hamur, maya hücreleri ve bakteriler bakımından bir karışımdır. Hamurun içerisine katılan maya, hamurdaki nişastayı glikoza ayırır, bu da CO2 ve etilalkole ayrışır. Bunun yanında süt asidi de meydana gelir.

Ekmek mayası bileşiminde % 0,5 yağ, % 2,3 anorganik madde ve % 68-73 su, % 14 protein, % 10 CH (glikojen, mannan glukan) bulunur. Bunlardan başka enzim ve vitaminler de vardır.

Mayanın 35-40°C’de dikkatle kurutulmasıyla % 8-12 oranında nem ihtiva eden kuru maya elde edilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Maya

1. anlamı Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment. Yaradılış, öz nitelik:"Belki biri soyutlanmaya daha az yatkın, öteki daha fazla tetikti, ama mayaları galiba birdi."- A. İlhan. İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren bir hücreli bitki organizmaları. Arsız, utanmaz kimse. Damızlık dişi hayvan. Dişi deve. Uzun havalardan bir tür halk türküsü.
2. anlamı i., Hinduizm büyü, afsun.
3. anlamı hefe. (kimya) sauerteig. ferment.

Maya

Maya İngilizce anlamı ve tanımı

Maya anlamları

  1. (noun) The name for the doctrine of the unreality of matter, called, in English, idealism; hence, nothingness; vanity; illusion.

Maya tanım:

Kelime: ma·ya
Söyleniş: 'mä-y&, 'mI-&
İşlev: noun
Kökeni: Sanskrit mAyA
: the sense-world of manifold phenomena held in Vedanta to conceal the unity of absolute being; broadly : ILLUSION

Maya ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Mayan,

Maya

İngilizce Maya kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. el mundo de la imaginación; Maya tribu de América

Maya

İngilizce Maya kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. imaginaire

Maya

İngilizce Maya kelimesinin Almanca karşılığı.
[Maya] n. Maya, Angehöriger der fortschrittlichen vor-kolumbianischen Zivilisation in Mexiko und Guatemala; heutige Nachkommen des Maya-Volkes; Sprache sprachverwandte Indianerstämme in Zentralamerika; weiblicher Vorname n. Welt der Phantasie

Maya

İngilizce Maya kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. maya

Maya

İngilizce Maya kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. o mundo da fantasia

Maya

i. maya, büyü (hint), maya dili

Maya

Fransızca Maya kelimesinin İngilizce karşılığı.
(f) adj. mayan, of or pertaining to the Maya, of or pertaining to the people or culture of the Mayas, of or pertaining to the languages spoken by the Mayas

Maya

Almanca Maya kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. maya

Maya

İtalyanca Maya kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Maya, member of an advanced pre-Columbian civilization in southern Mexico and Guatemala

Maya

İspanyolca Maya kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. mayan n. daisy, maya

Maya

Türkçe Maya kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Hindu concept of an illusory world of the senses; god-like power to produce illusions in Hinduism n. Maya, Mayan, member of an American Indian people of Yucatan; language of the Mayas adj. mayan, of or pertaining to the Mayan Indian tribe of South America

Maya

Flemenkçe Maya kelimesinin İngilizce karşılığı.
npr. maya

Maya

İngilizce Maya kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
npr. maya

Maya

n. Hindu concept of an illusory world of the senses; god-like power to produce illusions in Hinduism n. Maya, Mayan, member of an American Indian people of Yucatan; language of the Mayas adj. mayan, of or pertaining to the Mayan Indian tribe of South America

Maya

kimi besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment ; bir tür halk türküsü. yaradılış, öz nitelik; damızlık dişi hayvan. arsız, utanmaz kimse; dişi deve.

Maya

Fransızca Maya kelimesinin Almanca karşılığı.
n. mayasprache, maya

Maya

Fransızca Maya kelimesinin Türkçe karşılığı.
ferment [le], levain [le], pâte [la]

Maya

Almanca Maya kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. maya (mf)

Maya

Almanca Maya kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. lingua maya (f), maya (m)

Maya

Almanca Maya kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. maya (f)

Maya

Almanca Maya kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. Maya (n)

Maya

İtalyanca Maya kelimesinin Almanca karşılığı.
n. maya

Maya

İspanyolca Maya kelimesinin Fransızca karşılığı.
(botánica) pâquerette (f); marguerite (f)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Maya dilleri
2 yıl önce

Maya dilleri, Kolomb öncesi Mezoamerika uygarlıklarından birini oluşturan Mayalar'ın vaktiyle kullanmış oldukları Klasik Mayaca dahil hepsi ana Proto-Mayacadan...

Maya Uygarlığı
2 yıl önce

Maya uygarlığı, Kızılderili Maya halkları tarafından kurulan Kolomb öncesi Amerika uygarlıklardan biridir. Bir Orta Amerika uygarlığı olan Maya uygarlığı...

Mayalar, Tüylü yılan, 1702, Alaska, Altın, Arkeolog, Astronomi, Ayin, Aztek, Belize, Bilim, Piramit
Autodesk Maya
2 yıl önce

göre hazırladıkları script ve pluginleri Maya'nın açık yapısı sayesinde çok kolayca kullanabilmektedirler. Maya için birçok özel şirket ve kişi öğrenimi...

Maya (biyoloji)
2 yıl önce

çalışmasında kullanılır. Çoğu maya Ascomycota bölümüne ait olmakla beraber bazıları Basidiomycota'ya aittirler. Bazı mayalar, örneğin Candida albicans insanlarda...

Maya (biyoloji), Ascomycota, Aşı, Basidiomycota, Bira, Biyoteknoloji, Bulaşıcı hastalık, Candida, Candida albicans, Ekmek, Elma
Maya el yazmaları
2 yıl önce

Maya el yazmaları, Kolomb-öncesi Amerika uygarlıklarından Mayalar'a ait, bazı ağaçlardan elde edilmiş Orta Amerika kağıdı üzerine Maya hiyeroglifleriyle...

Maya el yazmaları, Aztek el yazmaları, Chichen Itza, Dresden, El yazması, Madrid, Maya dili, Mayalar, Orta Amerika, Palenque, Venüs
Maya Lin
6 yıl önce

Şehitleri Anıtıdır. Maya Lin, Ohio Eyaletinin Athens şehrinde doğan Çin kökenli bir Amerikalıdır. Ailesi Çin'den 1949 yılında göç etmiş ve Maya Lin'in doğumundan...

Maya Deren
6 yıl önce

süreçte Maya Deren'in annesi Elenorada annesiyle üç yıl İsviçre'de kaldıktan sonra Amerika'ya gelerek burada vatandaşlığa geçmiştir. IMDb'de Maya Deren...

Maya Deren, 13 Ekim, 1917, 1940, 1950, 1961, 29 Nisan, Amerika, Dans, Film, Fotoğraf
Mantık
2 yıl önce

Mantık ya da eseme, bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış arasındaki akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplindir, doğru düşüncenin aletidir. Önceleri...

Mantık, Mantık