Aktinyum

Kısaca: Aktinyum, sembolü Ac, atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan radyoaktif element. Aktinyum elementi, doğada Uranyum cevherlerinde az miktarlarda bulunur. Bir ton uranyum cevherinde yaklaşık on gram kadar aktinyuma rastlanmaktadır. Radyum'a oranla 150 kat daha radyoaktif olan aktinyum, uygulamada nötron kaynağı olarak kullanılır. ...devamı ☟

Aktinyum, Alm. Aktinium, Fr. Actinium, İng. Actinium. Periyodik tabloda 3B grubu. 7. peryodda yer alan 89 atom numaralı radyoaktif element.

1899 yılında pechblend adlı Uranyum filizlerinden uranyum ve radyumun ayrılması sırasında ele geçmiştir. İlk defa A. L. Debierne ile birlikte Pierre ve Marie Curie tarafından bulunmuştur. Aktinyum, uranyum filizlerinin ekstraksiyonundan (bir çözücü ile çekip alma) veya radyum -226’nın çekirdek reaksiyonlarından elde edilir. Ac -227 ve Ac -228 olmak üzere iki izotopu vardır. Aktinyum 227 daha kararlıdır, yarı ömrü 21,7 yıldır. Karanlıkta mavi bir ışık yayarak parıldar. Oksidasyon basamağı 3+’dır. Kimyasal özellikleri yönünden nadir toprak metallerinden tantan’a benzer.

Özellikleri

   * Kimyasal olarak Lantan ile eşdeğerdir - aynı grup ve f grubu Elementi olmaları sayesinde Kuvvetli alfa ışıması yapabilmektedir.
   * Aktinyum Florür tuzunun 1100 oC de lityum buharı ile indirgenmesi sonucu elementel olarak elde edilebilmektedir.
   * Işıma sonucu 227Th ve 223Ra ana ürünleri ile Rn, Bi, Po ve Pb izotoplarını içeren yan ürün karışımı vermektedir.
   * Nötron üretme konusunda Radyum'dan 150 kez daha aktiftir.
   * 21.6 yıllık bir yarılanma ömrüyle beta ışıması yapmaktadır.*


Atom numarası: 89 Simge: Ac Kütle numarası: 227.0278 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:

Aktinyum

Türkçe Aktinyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. actinium, radioactive metallic element (Chemistry)

Aktinyum

atom sayısı 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element, simgesi ac.

Aktinyum

Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan radyoaktif bir element (simgesi Ac).

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aktinit
3 yıl önce

numaraları 89 ile 103 arasına olan 15 radyoaktif elementten oluşur. Bunlar; aktinyum, toryum, protaktinyum, uranyum, neptünyum, plutonyum, amerikyum, küriyum...

Aktinit, Aktinyum, Alkali metal, Alkalin, Amerikyum, Ametal, Aynştaynyum, Berkelyum, Element, Element serisi, Fermiyum
Fransiyum
3 yıl önce

Perey'nin bu ürünün aktinyum-227'nin alfa bozunumu yapması sonucu ortaya çıkan element 87 olduğuna inanmasına yol açtı. Perey daha sonra aktinyum-227'nin beta...

Fransiyum, Alkali metal, Atom numarası, Erime noktası, Kaynama noktası, Kimya, Periyodik cetvel, Taslak, Marguerite Perey, Atom ağırlığı
Marguerite Perey
6 yıl önce

Catherine Perey (19 Ekim 1909 – 13 Mayıs 1975), Fransız fizikçidir. 1939'da aktinyum-227 izotopunu saflaştırarak fransiyum elementini keşfetti. 1962'de Académie...

Ac
3 yıl önce

elektronikte Alternatif akımın kısaltması(Alternative current) Ac (element) : Aktinyum elementinin sembolü AC : Klimanın ingilizce kısaltması (Air Conditioning)...

AC, .ac, A.C. Milan, AC (otomobil), AC Schnitzer, Aachen (İl), Aktinyum, Almanya, Alternatif akım, BMW, Belçika
Radon
3 yıl önce

toryumun emanasyonu olan toron (220Rn), radyumun emanasyonu olan (222Rn) ve aktinyumun emanasyonu olan aktinon (219Rn) sayılabilir. Yeraltında ki uranyumlar...

Radon, 1900, 1908, Aktinyum, Atom numarası, Gaz, Hidrojen, Kimya, Oksijen, Periyodik cetvel, Radyoaktif
Kurşun izotopları
3 yıl önce

fazla olan 202Hg'ye bozunduğu düşünülmektedir ^ 4n+3 bozunma serisinin (Aktinyum serisi son bozunma ürünüdür) ^ Alfa bozunması geçirerek yarı ömrü 1,9×1021...

Radyoaktivite
3 yıl önce

ile başlar ve art arda parçalanmalarla kararlı kurşun 206'ya dönüşür. Aktinyum serisi: Bu seri uranyum 235 ile başlar ve kurşun 207'ye dönüşerek biter...

Radyoaktivite, Radyoaktif, 16 Nisan, 1896, 1945, 1986, Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan, Arkeoloji, Atom bomba, Atom çekirdeği
Element
3 yıl önce

Polonyum 85 At Astatin 86 Rn Radon 87 Fr Fransiyum 88 Ra Radyum 89 Ac Aktinyum 90 Th Toryum 91 Pa Protaktinyum 92 U Uranyum 93 Np Neptünyum 94 Pu Plütonyum...

Element, Talyum, Kurşun, Bizmut, Civa, Altın, Platin, Polonyum, Astatin, Toryum, Aktinyum