Radon radyumun radyoaktif bozunması sonucu meydana gelen, soy gazlar sınıfından bir element. Radon, radyumla berâber, tabiî bir radyoaktif element olan uranyum-238 kaynağına dayanır. Atom numarası 86, kütle numarası 222 olup Rn sembolüyle gösterilir. Aynı kütle numaralı iki önemli izotop daha vardır. Biri toron olup, toryum-232 radyoaktif bozunma zincirindedir. Diğeri de uranyum-235 zincirinden olan aktinondur.

RADON (almanca) türkçe anlamı
1. i. radon (n)
RADON (türkçe) anlamı
2. Atom numarası 86
3. atom ağırlığı 222 olan
4. radyum tuzunun su ile işlenmesinden
5. hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen
6. boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element (simgesi Rn).
RADON (türkçe) anlamı
7. atom numarası 86
8. atom ağırlığı 222 olan
9. radyum tuzunun su ile işlenmesinden
10. hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen
11. boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element
12. simgesi rn.
1. n. (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium)n. (Chemistry) radon
2. radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium)n. radon
(Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium),
RADON (türkçe) ingilizcesi
3. n. (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium)n. (Chemistry) radon
4. radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium)n. radon
(Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium),
Radon (almanca) ingilizcesi
n. (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium),
Radon (fransızca) ingilizcesi
5. (m) n. radon
6. (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium),
Radon (almanca) fransızcası
1. n. radon (m)
RADON (türkçe) almancası
1. n. Radon
Radon (ingilizce) italyancası
1. s. (Chim
2. Atom) radon
3. radioemanazione
4. emanazione radioattiva
Radon (ingilizce) ispanyolcası
1. s. radón
Radon (ingilizce) portekizcesi
1. s. tipo de gás venenoso
Radon (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. radon

Radon hakkında bilgiler

Radon radyumun radyoaktif bozunması sonucu meydana gelen, soy gazlar sınıfından bir element. Radon, radyumla beraber, tabii bir radyoaktif element olan uranyum-238 kaynağına dayanır. Atom numarası 86, kütle numarası 222 olup Rn sembolüyle gösterilir. Aynı kütle numaralı iki önemli izotop daha vardır. Biri toron olup, toryum-232 radyoaktif bozunma zincirindedir. Diğeri de uranyum-235 zincirinden olan aktinondur.

Özellikleri ve kullanılışı: Radon, oda sıcaklığında yoğunluğu 10 gram/litre olan renksiz bir gazdır. Erime noktası -71°C ve kaynama noktası da -62°C’dir. İnert (atıl) bir gaz olma tabiatından dolayı radyum ihtiva eden bütün çözelti veya füzyonlarda açığa çıkar. Radyum tabiatta bulunduğu halde radon atmosferde bulunur. Radon, bir alfa taneciği neşrederek yarılanma ömrü 3, 85 gün olan radyum A’ya bozunur. Radyum A polonyumun bir izotopu olup, ardarda meydana gelen bozunma ürünleri katı maddelerin yüzeylerine yapışabilir ve atmosferden de kolaylıkla filtre edilebilir. On gramlık radyumdan hergün bir mm3 radon kazanılabilir. Yüksek radyoaktiflik gösteren radon, radyum çözeltilerinden pompalanır ve küçük tüplere kapatılır. Bu radyoaktif tüpler tıpta, radyoterapide kullanılır. Keza radon, radyoaktif maddelerin radyasyonlarının kimyasal etkilerini incelemek maksadıyla da istifade edilen bir maddedir.

Atom numarası: 86 Simge: Rn Kütle numarası: 222.0176 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Radon Gazı

Radon renksiz, gözle görülmez, tatsız, kokusuz ve radyoaktif bir gazdır. 1899 yılında Ernest Rutherford ve 1900 yılına Friedrich Ernest Dorn tarafından keşfedilen radon gazı alfa parçacığı yaymakta olup müsaade edilen miktarların üzerinde solunduğunda akciğer kanseri riskini ...

Radon Dönüşümü

Radon dönüşümü, Avusturyalı matematikçi Johann Radonn tarafından bulunmuş bir matematiksel dönüşümdür. Ters Radon dönüşümü, bilgisayarlı tomografide taranmış veriden görüntü oluşturulmakta kullanılır. Tomografi uygulamalarında, radon dönüşümü sonucu ortaya çıkan ...

Radon Diflorür

Radon diflorür (), soy gazlardan radonun bir bileşiğidir.

Yarılanma Süresi

Yarılanma süresi, bir radyoaktif izotopun miktarının yarıya inmesi için gereken zamandır. Her radyoaktif izotopun kendine özgü belirli bir yarılanma süresi vardır. Genellikle t_1/2 ile gösterilir. Yarılanma süresi maddenin miktarından bağımsız olup yalnızca hız sabitine (λ) ...