Radon radyumun radyoaktif bozunması sonucu meydana gelen, soy gazlar sınıfından bir element. Radon, radyumla berâber, tabiî bir radyoaktif element olan uranyum-238 kaynağına dayanır. Atom numarası 86, kütle numarası 222 olup Rn sembolüyle gösterilir. Aynı kütle numaralı iki önemli izotop daha vardır. Biri toron olup, toryum-232 radyoaktif bozunma zincirindedir. Diğeri de uranyum-235 zincirinden olan aktinondur.

Radon

Radon radyumun radyoaktif bozunması sonucu meydana gelen, soy gazlar sınıfından bir element. Radon, radyumla beraber, tabii bir radyoaktif element olan uranyum-238 kaynağına dayanır. Atom numarası 86, kütle numarası 222 olup Rn sembolüyle gösterilir. Aynı kütle numaralı iki önemli izotop daha vardır. Biri toron olup, toryum-232 radyoaktif bozunma zincirindedir. Diğeri de uranyum-235 zincirinden olan aktinondur.

Özellikleri ve kullanılışı: Radon, oda sıcaklığında yoğunluğu 10 gram/litre olan renksiz bir gazdır. Erime noktası -71°C ve kaynama noktası da -62°C’dir. İnert (atıl) bir gaz olma tabiatından dolayı radyum ihtiva eden bütün çözelti veya füzyonlarda açığa çıkar. Radyum tabiatta bulunduğu halde radon atmosferde bulunur. Radon, bir alfa taneciği neşrederek yarılanma ömrü 3,85 gün olan radyum A’ya bozunur. Radyum A polonyumun bir izotopu olup, ardarda meydana gelen bozunma ürünleri katı maddelerin yüzeylerine yapışabilir ve atmosferden de kolaylıkla filtre edilebilir. On gramlık radyumdan hergün bir mm3 radon kazanılabilir. Yüksek radyoaktiflik gösteren radon, radyum çözeltilerinden pompalanır ve küçük tüplere kapatılır. Bu radyoaktif tüpler tıpta, radyoterapide kullanılır. Keza radon, radyoaktif maddelerin radyasyonlarının kimyasal etkilerini incelemek maksadıyla da istifade edilen bir maddedir.

Atom numarası: 86 Simge: Rn Kütle numarası: 222.0176 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:

Radon

Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element (simgesi Rn).

Radon

atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element, simgesi rn.

Radon

Almanca Radon kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. radon (n)

Radon

Fransızca Radon kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. radon, (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium)

Radon

Almanca Radon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium)

Radon

İtalyanca Radon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. radon, (Chemistry) radioactive gaseous chemical element

Radon

Türkçe Radon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium) n. (Chemistry) radon, radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium) n. radon, (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium)

Radon

Flemenkçe Radon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. radon

Radon

n. (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium) n. (Chemistry) radon, radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium) n. radon, (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium)


İlgili konuları ara

Yanıtlar