Alfred North Whitehead, (15 Şubat, 1861 – 30 Aralık, 1947) İngiliz bir matematikçi ve filozoftur. Ramsgate, Kent, Birleşik Krallık'ta doğdu, Cambridge, Massachusetts, ABD'de öldü. 1880–1910 arasında matematik üzerinde çalıştı. ...

Alfred North Whitehead kaç yaşında?

Alfred North Whitehead öldüğünde, 86 yaşındaydı.
Alfred North Whitehead, günü, bir Perşembe günü doğdu. Yaşasaydı 87. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 23 gün vardı.
Alfred North Whitehead'ın burcu Kova burcuydu.
Hayır, Alfred North Whitehead 12/30/1947 tarihinde öldü.

Alfred North Whitehead hakkında detaylı bilgi

Alfred North Whitehead, (15 Şubat, 186130 Aralık, 1947) İngiliz bir matematikçi ve filozoftur. Ramsgate, Kent, Birleşik Krallık'ta doğdu, Cambridge, Massachusetts, ABD'de öldü. 1880–1910 arasında matematik üzerinde çalıştı. 1910–24 arasında fizik, bilim felsefesi, eğitim pratik ve teoriği üzerine çalışmalarda bulundu. 1924–47 arasında daha önce hiç düşünmediği bir dalda Harvard Üniversitesi'nde felsefe profösörü oldu, metafizik hakkında yazdı. Bertrand Russell'la beraber Principia Mathematica kitabını yazdı. Tanrı'yı İbrahimi dinlerden daha farklı bir şekilde anlamıştır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Whitehead

Alfred North Whitehead, (15 Şubat, 1861 – 30 Aralık, 1947) İngiliz bir matematikçi ve filozoftur. Mantıksal pozitivizm olarak bilinen felsefi akımın ve Viyana Çevresi olarak adlandırılan filozoflar grubunun içinde yer alan önemli isimlerden birdir.Ramsgate, Kent, Birleşik Krallık'ta ...

Alfred Radcliffe-Brown

Alfred Reginald Radcliffe-Brown (17 Haziran 1881, Birmingham - 24 Ekim 1955, Londra) İngiliz sosyal antropolog. Yapısal işlevselci teoriyi geliştirdi. İlkel medeniyetlerin sosyal yapısına ilişkin temel kavramları tarif eden bir çerçeve çizdi.

Felsefe

Felsefe, varlık, anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya konmasına yönelik düşünsel etkinlik. Yokluğa karşıt olarak var olan şey. Oluşa karşıt bir şey olarak, değişmeden aynı kalan gerçeklik. ...

Gezenek

Gezenek, geometrik yer anlamına gelir. Geometride, ''gezenek'', herhangi bir özelliği paylaşan noktalar kümesidir. Örneğin, bir çember, bir düzlemdeki herhangi bir noktaya eşit uzaklıkta olan noktalar gözeneği olarak tanımlanabilir.

Çağdaş Felsefe

On dokuzuncu yüzyılın sonla­rından başlayıp günümüze dek uzanan felsefe

Liste - Filozoflar

Presocraticler -- Socrates -- Plato -- Aristotle -- Epicurus -- Hellenistic Philosophy -- Cicero -- Augustine of Hippo -- Anselm -- Thomas Aquinas -- Ockhamlı William -- Francis Bacon -- Sir Thomas Browne--Thomas Hobbes -- Rene Descartes -- Nicolas Malebranche -- Baruch Spinoza -- Gottfried ...

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1 Temmuz, 1646'da Leipzig'de doğdu - 14 Kasım, 1716'da Hannover'da öldü). Alman felsefecisi, bilim adamı, matematikçi, diplomat ve kütüphaneci. Ünlü bir Alman filozofu, bilim dünyasının en önemli sistemci düşünürlerinden biridir. Matematik, metafizik ...

Filozoflar

Filozof en genel anlamda, düşünce ve teorileriyle başta kendisi olmak üzere halkının ve insanlığın ufkunu genişletmiş bir şeylerin yepyeni perspektiften görülmesini sağlamış kişi. Biraz daha özel bir anlam içinde, hayata iyi yönleriyle bakan, hoşgörülü, güçlükleri ...

Gottlob Frege

Friedrich Ludwig Gottlob Frege (8 Kasım 1848 - 26 Temmuz 1925) Modern Matematiksel Mantık'ın ve Analitik Felsefenin kurucusu sayılan Alman matematikçi, mantıkçı ve filozof.

Din Tanımları

Teolojik-Ahlaki-Felsefi-Psikolojik-Sosyolojik TanımlarJames L. COXDin Nedir?Farklı disiplinlere mensup bir çok bilim adamı, din sahasıyla ilgilendi. Dünya dinlerine dair kıtabında John Ferguson (1978, 13-17), aşağıdaki şekilde kategorize edilebilecek olan on yedi din tanımı sıralar: ...

19. Yüzyıl Felsefesi

19. yüzyıl felsefesi öncelikli olarak Alman felsefesinde romantizmin ve idealizmin zirveye ulaştığı bir dönemdir. Aynı şekilde materyalizmin de yeni bir derinlik kazandığı ve öne çıktığı görülür. Fransız felsefesinde bir yanda Charles Fourrier, Pierre-Joseph Proudhon, Claude ...

İntegral Düşünce

:``Bu makale felsefe ve psikolojideki integral düşünce hakkındadır ve matematikteki integral ile veya sağcı politik bir felsefe olan integralizm ile ilişkisi bulunmamaktadır.``

Ünlü Matematikçiler

ADIYAŞADIĞI DÖNEMUYRUĞUMATEMATİĞE KATKISI Arkhimedes (Arşimet) M.Ö. 287-212 Eski Yunanlı matematikçiSuyun kaldırma kuvvetini buldu.

Takson Yazarı Zoologlar Listesi

Zoolog, zooloji denilen hayvan bilimi uzmanı olan bilginlerdir. Taksonomiyle ilgilenen ve takson yazarı olan zoologların adları Uluslararası Zoolojik Adlandırma Koduna (ICZN) göre keşfettikleri/tanımladıkları/adlandırdıkları takson ile birlikte kullanılır ve genellikle yayım yılı ...