Fransiyum

Kısaca: Alkali metaller sınıfından bir element. Fr kimyasal sembolüyle gösterilir. Tabiatta sadece kısa ömürlü radyoaktif izotoplar halinde bulunur. ...devamı ☟

Fransiyum
Fransiyum

Doğada çok az mevcut olduğundan bugüne kadar tartılabilir miktarlarda dahi elde edilememiştir. 1939’da, Paris Radyum Enstitüsünde Marguerite Perey tarafından bulunmuştur. Aktinyum’un bozunum serisinin parçalanma ürünü olduğu için bir vakitler aktinyum K olarak isimlendirilen fransiyum-223, elementin en uzun ömürlü izotopu olmasına rağmen yarı ömrü ancak 21 dakikadır. Kütle numaraları 204 ile 224 arasında olan izotopları sun’i yoldan elde edilmiştir. Atom numarası 87 olup elektron dizilişi (Rn) 7s1 şeklindedir. Alkali metallerin özelliklerini taşır ve bütün elementlerin en elektropozitifidir. (bkz. Alkali Metaller)

Atom numarası: 87 Simge: Fr Kütle numarası: 223.0189 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:

Fransiyum

Türkçe Fransiyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
francium

Fransiyum

aktinyum'dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element, simgesi fr.

Fransiyum

Türkçe Fransiyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
francium [le]

Fransiyum

Atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan, aktinyumdan elde edilen radyoaktif element (simgesi Fr).

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fransiyum Resimleri

Alkali metal
3 yıl önce

periyodik tablonun birinci grubunda (dikey sırasında) yer alan metallerdir. Fransiyum dışında hepsi, yumuşak yapıda ve parlak görünümdedir. Kolaylıkla eriyebilir...

Alkali metal, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Aktinit, Alkalin, Ametal, Bağıl atom kütlesi
Sylvain Lieberman
6 yıl önce

Sylvain Lieberman Fransiyum elementinin atomik yapısının araştırılması için 1970 ve 1980 yılları arasında kurulan bir araştırma grubunda yer almıştır...

Marguerite Perey
6 yıl önce

1975), Fransız fizikçidir. 1939'da aktinyum-227 izotopunu saflaştırarak fransiyum elementini keşfetti. 1962'de Académie des Sciences'a (Fransız Bilimler...

Cıva
3 yıl önce

(25oC)sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. İnhibitör (enzimlerin...

Cıva, Atom numarası, Barometre, Bilardo, Brom, Cıva sülfit, Element, Fransiyum, Galyum, Gümüş, Hacim, Kimya
Fransiyum izotopları
3 yıl önce

^ Tagaya; ve diğerleri. (Haziran 1999). "The α-decay energies and half lives of 195g,mAt and 199Fr". The European Physical Journal A - Hadrons and Nuclei...

Astatin
3 yıl önce

bilinmemekteydi. Makalede ayrıca, radon-222'nin beta bozunması geçirerek fransiyum-222'yi oluşturabileceği, onun da alfa bozunması geçirerek eka-iyot-218'i...

Periyodik Cetvel, Atom numarası, Element, Kimya, Radyoaktif, Taslak, İzotop
Yarı ömür
3 yıl önce

36 yıl Sezyum 137Cs 30 yıl Radyum 236Ra 1622 yıl Radon 222Rn 3,8 gün Fransiyum 223Fr 22 dakika Toryum 223Th 0,9 saniye Polonyum 84Po 0,3 · 10−6 saniye...

Element
3 yıl önce

Pb Kurşun 83 Bi Bizmut 84 Po Polonyum 85 At Astatin 86 Rn Radon 87 Fr Fransiyum 88 Ra Radyum 89 Ac Aktinyum 90 Th Toryum 91 Pa Protaktinyum 92 U Uranyum...

Element, Talyum, Kurşun, Bizmut, Civa, Altın, Platin, Polonyum, Astatin, Toryum, Aktinyum