Geçiş Metalleri

Kısaca: Geçiş metalleri, sertlikleri, yüksek yoğunlukları, iyi ısı iletkenlikleri ve yüksek ergime-kaynama sıcaklıklarıyla tanınırlar. Özellikle sertlikleri nedeniyle, saf halde ya da alaşım halinde yapı malzemesi olarak kullanılırlar. ...devamı ☟

Geçiş metalleri
Geçiş Metalleri

Geçiş metalleri, sertlikleri, yüksek yoğunlukları, iyi ısı iletkenlikleri ve yüksek ergime-kaynama sıcaklıklarıyla tanınırlar. Özellikle sertlikleri nedeniyle, saf halde ya da alaşım halinde yapı malzemesi olarak kullanılırlar.

Geçiş elementlerinin hepsi, elektron dizilimlerinde, en dışta her zaman d-orbitalinde elektron taşırlar. Tepkimelere giren elektronlar da, d-orbitalindeki elektronlardır. Geçiş metalleri sıklıkla birden fazla yükseltgenme basamağına sahiptir. Çoğu, asit çözeltilerinde hidrojenle yer değiştirecek kadar elektropozitiftir. İyonları renkli olduğu için, analizlerde kolay ayırt edilirler.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Geçiş metalleri Resimleri

Geçiş metali
3 yıl önce

Geçiş metalleri veya bazı kimyacıların tabiriyle ağır metaller; sertlikleri, yüksek yoğunlukları, iyi ısı iletkenlikleri ve yüksek erime-kaynama sıcaklıklarıyla...

Ağır Metal
3 yıl önce

grupta bulunan elementlere verilen addır. Bu grubun içinde geçiş metalleri, bazı yarı metaller, lantanitler ve aktinitler bulunur. Bazıları yoğunluk, bazıları...

Ağır Metal, Arsenik, Cıva, Kadmiyum, Kurşun, Nikel
Rutenyum
3 yıl önce

Perdiyodiksistemin geçiş metalleri bölgesinde bulunmaktadır ve 5.Periyodun 8’inci grubunda yer almaktadır. Gümüş renginde, sert ve pürüzlü bir metaldir. Rutenyum...

Rutenyum, 1844, Ergime noktası, Kaynama noktası, Kazan, Kimya, Latince, Rusya, Taslak, Atom ağırlığı
Röntgenyum
3 yıl önce

izotopu için 280'dir ve Periyodik cetvelde Rg simgesi ile gösterilir. Geçiş metalleri sınıfına girer, fiziksel özellikleri bilinmemektedir. Periyodik cetvelde...

Röntgenyum, 1994, 8 Aralık, Almanya, Bizmut, Darmstadt, Element, Geçiş metalleri, Nikel, Parçacık hızlandırıcısı, Periyodik cetvel
Alkali metal
3 yıl önce

alkali metalleri oluştururlar. Sodyum ve potasyum doğada en çok bulunan alkali metaldir ve çeşitli bileşikleri halinde bulunur. Alkali metaller değerlik...

Alkali metal, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Aktinit, Alkalin, Ametal, Bağıl atom kütlesi
Osmiyum
3 yıl önce

kaynama noktası 5027,0 °C olan bir geçiş metalidir. Oda sıcaklığında 22.59 g/cm³ ile bilinen en ağır yoğunluklu metaldir. Gümüşi renkte bulunur. Yunanca...

Osmiyum, Kimya, Taslak, Yunanca
Yarı metal
3 yıl önce

Yarı metaller. Metallerle tepkime verirken ametal, ametallerle tepkime verirken de metal gibi davranırlar. Genellikle kristal yapıda bulunurlar. Ayrıca;...

Yarı metal, Diyot, Kimya, Periyodik tablo, Taslak, Transistör
Metal-yalıtkan geçişi
6 yıl önce

Metal-yalıtkan geçişi, elektriksel yük iletkenliği iyi olan metallerden yük iletkenliği pasif hale getirilmiş yalıtkanlara geçişi ifade eder. Bu geçişler...