Kobalt

Kısaca: Kobalt 1735 yılında keşfedilmiş metal element. Atom numarası 27'dir. "kobalt" toz metallerin yapıştırılmasında ve kesici takımlarda kullanılır. ...devamı ☟

Kobalt
Kobalt

Kobalt manyetik özellikte, metalik bir element. Co sembolü ile gösterilir. İlk defa 1735’te George Brant tarafından elde edildi. Almanca kötü ruh veya cin-gulyabani manasına gelen “kobold” kelimesinden gelir. Eldeki bilgilere göre kobalt tuzları, miladdan 1000 yıl kadar önce pırlanta üretiminde, porselen, cam, çömlek ve çinide mavi renk hasıl etmede kullanılırdı.

Özellikleri

Kobalt sert, gümüş renginde, davranış ve özellik bakımından nikel ile demire çok benzeyen bir metaldir. Erime noktası 1495°C ve kaynama noktası da 2967°C civarındadır. Özgül ağırlığı 8,99 g/cm3tür. Sertliği, saf demirinki kadardır. Çekme direnci 25 kg/mm2dir.

Kobalt, periyodik tablonun yedinci grubunda olup, tipik bir geçiş elementidir. Oksidasyon sayısı 2+ ve 3+ olabilir. Atom numarası 27, atom ağırlığı 58,93’tür. Bilinen izotopları 54 Co’dan 64 Co’ya kadar sıralanır. Fakat tabii halde bulunanı 59 Co’dur, diğerleri sun’idir. 60 Co, 59 Co’nun nükleer reaktörlerde nötron bombardımanı ile elde edilip, yarılanma süresi 5,3 senedir. Etkileri radyumunkine benzer olup, tıpta radyasyon tedavisinde kullanılır. Keza yiyeceklerin sterilize edilmesinde, radyografide ve radyokimyada kullanılır.

Kükürt, karbon ve fosfor, kobaltın şekillendirilebilme özelliğini kötüleştirir. Kobalt, demire katıldığı zaman yüksek sıcaklıklarda yumuşamasını önler, bu sebepten hava çeliklerinin en mühim alaşım elemanıdır. Nikel gibi ferromagnetiktir. Fakat bu özellik, allotropik hal değişmesi sebebiyle 850°C’de kaybolur. Oksitlenme kabiliyeti demirden azdır. Kuru ve normal atmosfer şartlarında korozyona uğramaz.

Bulunuşu

Kobalt, tabiatta minerali az bulunan bir elementtir. En bilinen mineralleri, smaltin ((Co, Ni)As2) ve kobaltit (CoAsS)tir. Bundan başka nikel ve bakır cevherlerinde az oranda bulunmaktadır. Fakat saf halde elde edilmesi, diğer elementlerden ayrılmasının zorluğundan dolayı hayli güç olup, bir sürü işlem gerektirir.

Kobalt, oksit haline (Co2O3) çevrilen minerallerinden bu oksidin karbon ile indirgenmesi ile veya amonyaklı kobalt (III) klorürün (Co(NH3)5Cl3) hidrojen ile indirgenmesi suretiyle de elde edilmektedir. En önemli kobalt bileşikleri Co (NO3)26H2O ve CoSO4 7H2O’dur.

Kullanılışı

Kobalt, bilhassa elektrolizle, diğer metallerin kaplanmasında kullanılır. Kobalt kaplama, çok parlak ve sert olduğu için nikelajdan daha iyidir. Fakat nikelaj daha ucuz olduğu için tercih edilmektedir.

Hava çelikleri içinde % 5 ile 12 arasında kobalt bulunur. Kobalt, çeliklere % 40’a kadar ilave edildiği zaman mıknatıslanma özelliğini iyileştirir. Bu sebepten mıknatısların vazgeçilmez bir alaşım elemanıdır. Genel olarak kobalt, cam ve metal birleştirmelerinde yüksek sıcaklığa, oksitlenme ve korozyon dayanımı gereken yerlerde, gaz türbinleri motorlarında, türbin paletlerinde, vida, civata, egzost çıkış kanalları ve benzeri yerlerde kullanılır. İçerisinde % 20-65 arasında kobalt bulunan alaşımlar şiddetli korozif etkilere, aşınmaya oksitlenmeye direnç gösterirler. Bu bakımdan dişçilik ve cerrahi takımları, bıçak, pens, neşterler ile aydınlatma reflektörlerinde kobaltlı çelikler kullanılır. Bu çelikler genel olarak kobalt yanında krom, volfram veya nikel, volfram ve molibden ihtiva ederler.

Kobalt mavisi

Tenard mavisi olarak da bilinen kobalt mavisi en önemli mavi boyar maddelerdendir. Esası kobalt alüminat olup, zehirsizdir. Asit ve alkalilere karşı da dayanıklıdır. Çinko oksit ve kobalt mavisi vardır. Kobalt mavisi su veya yağa ilave edilerek kozmetikte kullanılır.

Kobaltın biyolojik önemi: Kobalt, B12 vitaminiyle beraber kobalamin bileşiğini meydana getiren bir elementtir. Pankreasta önemli miktarda bulunur. İnsülinin ve bazı enzimlerin sentezlerinde kullanılır. Yeterince B12 vitamini ihtiva eden besinler alındığında kobalt eksikliği görülmez.

Atom numarası: 27 Simge: Co Kütle numarası: 58.933 Kaynama Noktası (C): 2900 Erime Noktası (C): 1495 Yoğunluk: 8.9 Buharlaşma Isısı: 93 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 3.64 Elektriksel iletkenlik: .16 Isıl iletkenlik: .16 Özgül Isı Kapasitesi: 0.099

Kobalt

1. anlamı Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüş renginde bir element (simgesi Co).
2. anlamı (i). kobalt. cobalt blue kobalt mavisi. ,kobalt.
3. anlamı kobalt.

Kobalt

Kobalt İngilizce anlamı ve tanımı

Kobalt anlamları

  1. (noun) See Cobalt.

Kobalt tanım:


Kobalt

Almanca Kobalt kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cobalt, metallic chemical element

Kobalt

Türkçe Kobalt kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kobalt] n. cobalt, metallic chemical element
n. (also: Co) cobalt, brittle silver-white transition metal element used in a variety of alloys
n. cobalt

Kobalt

Flemenkçe Kobalt kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. (also: Co) cobalt, brittle silver-white transition metal element used in a variety of alloys

Kobalt

Flemenkçe Kobalt kelimesinin Fransızca karşılığı.
(metalen) cobalt (m)

Kobalt

Almanca Kobalt kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
kobalt

Kobalt

atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşi renkte bir element, simgesi co.

Kobalt

Almanca Kobalt kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. cobalt (m)

Kobalt

Almanca Kobalt kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. alleanza (f), cobalto (m)

Kobalt

Almanca Kobalt kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. cobalto (m)

Kobalt

Almanca Kobalt kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. kobalt (n)

Kobalt

Türkçe Kobalt kelimesinin Fransızca karşılığı.
cobalt [le]

Kobalt

Türkçe Kobalt kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kobalt

İlgili konular

1735 metal

misafir - 8 yıl önce
kobalt dental sanayisinde de kullanılabilen metal bileşenidir.

misafir - 8 yıl önce
Mıknatısın özellikleri Magnetik adı verilen demir oksit (Fe3O4) bileşiği tabii bir mıknatıs olarak bilinir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. Üç çeşit mıknatıs vardır. Doğal mıknatıs : Doğada oluşan ve taş olarak bulunan mıknatıslardır. Yapay mıknatıs : Demir, nikel ya da kobalttan yapılır. Çubuk, pusula iğnesi, U şekline ve at nalı şekline benzeyen çeşitleri vardır. Bu mıknatıslara daimi ya da geçici mıknatıslık kazandırılabilir. Elektromıknatıslar : Magnetik özellik gösteren maddeye örneğin demir üzerine tel sarılıp telden akım geçirildiğinde oluşan mıknatıslardır. Mıknatısın Kutupları Mıknatısların uçları çekme ve itme özelliği gösterirler. Mıknatıslık etkisinin en şiddetli olduğu bu uçlara kutup adı verilir. Bir mıknatısın şekli nasıl olursa olsun iki kutbu bulunur. Bir mıknatıs ortadan iple asılırsa, kuzey-güney doğrultusuna yönelerek durur. Kuzeyi gösteren kutba N, güneyi gösteren kutba ise S kutbu denir. Elektrik yüklerinde olduğu gibi, mıknatıslarında aynı kutupları birbirini iter, zıt kutupları ise birbirini çeker. Mıknatıslar, demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bunların alaşımlarını çeker. Bu nedenle bu maddelere magnetik maddeler denir. Cam, kağıt, tahta, plastik gibi maddeleri mıknatıs çekmez. Magnetik Alan Kuvvet Çizgileri Bir mıknatısın çekim etkisini gösterdiği alana magnetik alan denir. Bir cam levha üzerine demir tozları serpildikten sonra levhanın altına çubuk mıknatıs yerleştirilip levhaya yavaş yavaş vurulduğunda, demir tozları mıknatısın magnetik alan çizgilerine paralel hale gelirler. Demir tozlarının oluşturduğu çizgilere bakılarak normalde görülmeyen çizgilerin nasıl olduğu anlaşılır. Çubuk mıknatısın çevresindeki magnetik alan çizgileri şekildeki gibidir. Magnetik alan kuvvet çizgileri N kutbundan S kutbuna doğrudur. Çizgilerin uç noktalarında sık olması magnetik alanın uç kısımlarında şiddetli olduğunu gösterir. Magnetik alan çizgilerinin bulunduğu yerlere pusula iğneleri konulduğunda, pusula iğneleri yerdeki magnetik alan çizgilerine paralel olacak şekilde dengede kalırlar. Magnetik alan, çizgilerinin paralel olduğu yerlerdeki alana düzgün magnetik alan denir. Mıknatısı Bölmek Çubuk şeklindeki bir mıknatıs ikiye bölündüğünde, oluşan her bir parça yine N - S kutuplu mıknatıs olur. Bölme işlemi atomik boyuta kadar devam ettirildiğinde de yine mıknatıs özelliği devam eder. Yani tek kutuplu mıknatıs elde edilemez. Geçici Mıknatıslanma Yapay mıknatıslardan faydalanılarak magnetik özelliği olan demir, nikel ve kobalt geçici olarak mıknatıslanabilir. Üç yolla geçici mıknatıslanma elde edilebilir. 3 çeşittir. Bunlar; SÜRTÜNME İLE MIKNATISLANMA DOKUNMA İLE MIKNATISLANMA ETKİ İLE MIKNATISLANMA 1. Sürtünme ile Mıknatıslanma Bir demir çubuğa, şekildeki gibi mıknatısın her defasında aynı kutbu aynı yönlü sürtürülürse, mıknatısın ilk sürtülen uç kısmı mıknatısla aynı kutuplu olacak şekilde demir çubuk geçici olarak mıknatıslanır. 2. Dokunma ile Mıknatıslanma Mıknatısa dokundurulan demir parçalarını mıknatıs tutar. Çünkü demir parçası mıknatısın dokunduğu kutupla zıt kutupla kutuplanır ve onu çeker. Demir parçaları uç uca eklenirse, her bir uç bir öncekine göre zıt kutuplanır. 3. Etki ile Mıknatıslanma Mıknatısın magnetik alanı içine konulan demir parçaları geçici olarak mıknatıslık özelliği kazanır. Şekilde demir parçasına mıknatısın S kutbu yaklaştırılırsa, demirin S ye yakın olan kısmı N, diğer tarafı ise S kutbu olur. Bir mıknatıs demir çubuğun orta kısmına şekildeki gibi yaklaştırılırsa, demir çubuğun uç kısımları N, orta kısımları ise S kutbu olacak şekilde etki ile mıknatıslanır. Yerin Magnetik Alanı Yerin magnetik alanının olduğu deneylerle tespit edilmiştir. Dünya, sanki kuzey yarı kürede S, güney yarı kürede N kutbu bulunan bir çubuk mıknatıs varmış gibi davranır. Magnetik kuzey ve güney kutup ile coğrafi kuzey ve güney kutup tam çakışmıyor. Belli küçük bir açı kadar sapma gösteriyor. Ağırlık merkezinden asılmış bir çubuk mıknatıs, bulunduğu yerden geçen dünyanın çevresindeki magnetik alan kuvvet çizgilerine teğet olmak zorundadır. Bu nedenle ağırlık merkezinden asılmış bir çubuk mıknatısın N kutbu magnetik kuzeyi, S kutbu ise magnetik güneyi gösterir. Kuzey yarı kürede, ağırlık merkezinden asılan bir çubuk mıknatıs veya pusula iğnesinin N kutbu, güney yarı kürede ise S kutbu aşağı eğilir. Ekvatorda yere paralel, kutuplarda ise yere dik konuma gelir. Mıknatısların Kullanıldığı Alanlar Mıknatıslar; pusula yapımında, kapı zilinde, telefon, radyo, televizyon, voltmetre, ampermetre, elektrik motorları, bazı oyuncakların yapısı gibi bir çok yerlerde kullanılmaktadır. Sanayide demir parçalarını diğer maddelerden ayırmak için yine mıknatıslar kullanılır.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kobalt Resimleri

Kobalt bombası
6 yıl önce

Kobalt bombası, fizikçi Leó Szilárd tarafından teorik olarak ortaya konulmuş "tuzlanmış" nükleer bomba. Szilárd, bu tarz bir bombayla dünya üzerindeki...

Kobalt bombası, Bekerel, Beta bozunumu, Curie, Gama ışını, Gray, Nötron, Nükleer bomba, Radyoterapi, Uranyum 235, Leó Szilárd
Kobalt-60
3 yıl önce

Kobalt-60 (60Co) kobaltın rakyoaktif izotopudur, yarılanma ömrü 5,27 yıldır. [1]30 Ocak 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., La Spezia...

Kobalt izotopları
6 yıl önce

(Co) Kobalt 'ın doğal olarak oluşan 59Co izotopu sadece kararlıdır. 22 radyoizotopundan en kararlıları 60Co yarılanma ömrü 5.2714 yıl, 57Co yarılanma ömrü...

Cerulean blue
3 yıl önce

"ceruleum blue" ve "corruleum blue" vardı. "Çağlar boyunca pigmentler", gerçek kobalt stannat pigmentinin temsilcisi olan "gök mavisi boyalı bir renk örneğini"...

Mavi
3 yıl önce

açık tonlar beyaz içerir. Mavinin daha koyu tonları arasında ultramarin, kobalt mavisi, lacivert ve Prusya mavisi bulunur; daha açık tonlar arasında gök...

Mavi, Beyaz, CMYK, Cyan, Gri, Gümüş rengi, Güneş, HSV, Kırmızı, Lacivert, Mor
Radyoterapi
3 yıl önce

şekilde etki yapar. Kobalt Gama Sistemlerinin büyük bir bölümünün yerini günümüzde lineer hızlandırıcı sistemler almıştır. Kobalt sistemleri lineer hızlandırıcı...

Radyoterapi, Kanser, Kemoterapi, Radyobiyoloji
Mıknatıs
3 yıl önce

gr/cm³ olan, manyetik alan üreten nesne veya malzemedir. Demir, nikel, kobalt gibi bazı metalleri çeker, bakır ve alüminyum gibi bazı metallere ve metal...

Mıknatıs, Mıknatıs
Nikel
3 yıl önce

gümüşü gibi birçok alaşımın üretiminde kullanılır. Nikel doğada genelde kobalt ile birlikte bulunur. Alaşımlar (özellikle süper alaşımlar) ve paslanmaz...

Nikel, Atom numarası, Element