Osmiyum

Kısaca: Osmiyum 1804 yılında keşfedilen renkli, metalik bir element. “Os” kimyâsal sembolüyle gösterilir. Tabîatta platin cevherleriyle berâber ve osmiridyum diye anılan bir iridyum alaşımı hâlinde bulunur. ...devamı ☟

Osmiyum
Osmiyum

Osmiyum 1804 yılında keşfedilen renkli, metalik bir element. “Os” kimyasal sembolüyle gösterilir. Tabiatta platin cevherleriyle beraber ve osmiridyum diye anılan bir iridyum alaşımı halinde bulunur.

Atom numarası 76, atom ağırlığı 190,2’dir. Elektron düzeni (Xe) 4 f14 5 d6 6 s2; izotopların kütle numaraları 184, 186, 187, 188, 189, 190 ve 192; oksidasyon sayıları 2+, 3+ 4+ 6+ ve 8+’dir. Rutenyum ve osmiyum valensi 8 olabilen yegane elementlerdir.

Az bulunan elementlerden olan osmiyumun erime noktası 2700°C, kaynama noktası 5500°C’dir. Tabiatta bulunan elementlerin en ağırı olup, özgül ağırlığı 22,6 g/cm3tür. Sert ve kırılgan bir metaldir. Diğer metallerle yaptığı alaşımlara sertlik verir. Osmiyum 400°C’de yükseltgenerek osmiyum tetroksit (OsO4) meydana getirir. Buna osmik asit de denir. Bu bileşik uçucu olup, gözleri de tahriş eden zehirli buharlar verir. Çok ağır bir kokusu vardır. Bundan, kumaş boyamada ve organik madde sentezlerinde faydalanılır. Osmiyum asitlere dayanıklı bir metaldir. Osmiyumun rutenyum veya iridyum ile olan alaşımları pikap iğneleri, dolmakalem uçları vs. yapımında kullanılır.

Atom numarası: 76 Simge: Os Kütle numarası: 190.2 Kaynama Noktası (C): 5500 Erime Noktası (C): 3000 Yoğunluk: 22.6 Buharlaşma Isısı: 162 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 6.4 Elektriksel iletkenlik: .11 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.031

Tabiatta çoğunluk iridyum osmiyür halinde bulunan, platin grubundan maden.

Osmiyum

Türkçe Osmiyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. osmium

Osmiyum

mavi renkte, 2700° c'de ergiyen, platin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element, simgesi os.

Osmiyum

Türkçe Osmiyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Osmium

Osmiyum

Mavi renkte, 2700 °C'de eriyen, platin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element (simgesi Os).

İlgili konular

kimya yunanca

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Osmiyum Resimleri

İridyum
3 yıl önce

İngiliz bilim adamı Smithson Tennant tarafından Londra'da keşfedildi. Osmiyum parçalarının HCl ve nitrik asitle birleştirilmeleri sonucu elde edildi...

Soy metal
3 yıl önce

metalleri maddi olarak değerli kılmaktadır. Rutenyum, rodyum, paladyum,, osmiyum, iridyum, platin ve altının soy metal özelliği gösterdiği bilinmektedir...

Platin grubu metaller
3 yıl önce

periyotlarda) yer alırlar. Platin grubu metalleri: rutenyum, rodyum, paladyum, osmiyum, iridyum, ve platin'dir. Hemen hemen aynı fiziksel ve kimyasal özellikler...

Platin grubu metaller, Geçiş metalleri, Kimya, Mineral, Osmiyum, Paladyum, Periyodik cetvel, Platin, Rodyum, Rutenyum, Taslak
Platin
3 yıl önce

Platin grubu metallerin altı üyesinin de (rutenyum, rodyum, paladyum, osmiyum, iridyum, ve platin) katalitik özellikleri çok üstündür. Bu nedenle platin...

Platin, 1557, 1735, 1741, 1745, 1748, Aktinyum, Alkali, Altın, Alüminyum, Amerikan
Şamaş
3 yıl önce

arkeoloji araştırma enstitüsünün yardımlarıyla İtalyan arkeolog Gabriela Rossi osmida önderliğinde Türkmenistan devletininde yardımlarıyla Türkmen arkeolog ve...

ݞamaş, ݞamaş
Bazalt
3 yıl önce

magmatik kayaçlardır. Bazaltlarda stronsiyum, Neodimyum, kurşun, hafniyum ve osmiyum gibi elementlerin izotop oranları, Dünya'nın mantosunun evrimi hakkında...

Asteroit madenciliği
6 yıl önce

gönderilebileceği önerildi. Aslında altın, kobalt, demir, manganez, molibden, nikel, osmiyum, paladyum, platin, renyum, rodyum, ruthenyum ve tungsten gibi ekonomik...

Litosfer
3 yıl önce

çok iyi bir şekilde anlayabilirler. Bu ksenolitlerin genel olarak tarihi osmiyum ve renyumun izotoplarının bolluklarının analizleri gibi birçok analiz şekli...

Yerkabuğu, Alüminyum, Atlas Okyanusu, Bazalt, Büyük Okyanus, Deniz, Granit, Hint Okyanusu, Kara, Levha hareketleri, Manto