Rutenyum

Kısaca: Platin grubu metallerinden bir element. Ru sembolüyle gösterilen rutenyum tabiatta platin yanında bulunur. Rutenyum beyaz renkli sert bir metaldir. Sertliği iridyumun sertliği derecesindedir. Atom numarası 44, atom tartısı 101.07, erime noktası 2500°C, kaynama noktası 4900°C ve yoğunluğu 12.2 g/cm3tür. Elektron dizilişi [Kr]4d75S1 olup bileşiklerinde 2+, 3+, 4+, 6+, 7+ ve 8+ değerliklerini alır. 16 tâne izotopu vardır. En bol bulunanı Ru-102’dir. ...devamı ☟

rutenyum
Rutenyum

Platin grubu metallerinden bir element. Ru sembolüyle gösterilen rutenyum tabiatta platin yanında bulunur. Rutenyum beyaz renkli sert bir metaldir. Sertliği iridyumun sertliği derecesindedir. Atom numarası 44, atom tartısı 101.07, erime noktası 2500°C, kaynama noktası 4900°C ve yoğunluğu 12.2 g/cm3tür. Elektron dizilişi [1]4d75S1 olup bileşiklerinde 2+, 3+, 4+, 6+, 7+ ve 8+ değerliklerini alır. 16 tane izotopu vardır. En bol bulunanı Ru-102’dir.

Rutenyum korozyona karşı çok dayanıklıdır. Ancak 800°C’de ısıtıldığında yükseltgenerek RuO2 ve RuO4 bileşiklerini verir. Asitlere dayanıklılık gösterirse de altın suyunda çözünür. KNO3+KOH ile eritme işlemine tabi tutulduğunda potasyum rutenat (K2RuO4) bileşiğini vererek çözünür. Halojenler ve sodyum peroksit veya diğer bazik oksit karışımlarıyla bileşik verir. En bilinen ve yaygın olan bileşiği rutenyum triklorür (RuCl3)dür.

Rutenyum iridyum, osmiyum, palladyum, platin ve rodyum gibi elementlerle alaşım yapar ve bu metallerin sertliğini arttırır. Keza titanla da alaşım verir ve bu metalin korozyona dayanıklılığını arttırır. Çeşitli mücevherlerin ve aşınmaya dayanıklı elektrik kontaklarının yapımında da rutenyumla sertleştirilmiş platin ve palladyum alaşımlarından faydalanılır.

Atom numarası: 44 Simge: Ru Kütle numarası: 101.07 Kaynama Noktası (C): 4900 Erime Noktası (C): 2500 Yoğunluk: 12.2 Buharlaşma Isısı: 148 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 6.1 Elektriksel iletkenlik: .1 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.057

rutenyum

Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400 °C'de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element (simgesi Ru).

rutenyum

Türkçe rutenyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ruthenium

rutenyum

atom numarası 44, atom ağırlığı 101,7, yoğunluğu 12,3 olan, 2400 c'de ergiyen, sert, kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element, simgesi ru.

rutenyum

Türkçe rutenyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
ruthénium [le]

rutenyum

Türkçe rutenyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ruthenium

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

rutenyum Resimleri

Rutenyum
3 yıl önce

pürüzlü bir metaldir. Rutenyum 1844 Alman kimyacı Karl Ernst Claus tarafından Sibirya Platinmadenlerinde keşfedilmiştir. Rutenyum çok nadirdir ve az miktarlarda...

Rutenyum, 1844, Ergime noktası, Kaynama noktası, Kazan, Kimya, Latince, Rusya, Taslak, Atom ağırlığı
Kataliz
3 yıl önce

katalizör olarak en sık kullanılan katalizörler platin, osminyum, rodyum, rutenyum, paladyum gibi atom numarası büyük geçiş metallerinin kendileri veya kompleksleridir...

Soy metal
3 yıl önce

Yeryüzünde ender bulunmaları soy metalleri maddi olarak değerli kılmaktadır. Rutenyum, rodyum, paladyum,, osmiyum, iridyum, platin ve altının soy metal özelliği...

Platin grubu metaller
3 yıl önce

gruplarda, 5 ve 6. periyotlarda) yer alırlar. Platin grubu metalleri: rutenyum, rodyum, paladyum, osmiyum, iridyum, ve platin'dir. Hemen hemen aynı fiziksel...

Platin grubu metaller, Geçiş metalleri, Kimya, Mineral, Osmiyum, Paladyum, Periyodik cetvel, Platin, Rodyum, Rutenyum, Taslak
Sabatier Reaksiyonu
6 yıl önce

oluşturmasına denir. Alternatif olarak Alümina (Alüminyum oksit) üzeri Rutenyum daha etkili bir katalizördür. Ekzotermik reaksiyonu aşağıdaki şekilde tanımlanır...

Osmiyum
3 yıl önce

USD/g'dır. Platin grubu metaller (platin, paladyum, iridyum, osmiyum, rutenyum, rodyum) genelde birincil olarak magmatizmanın değişik evrelerinde bulunurlar...

Osmiyum, Kimya, Taslak, Yunanca
1844
3 yıl önce

adamı Gustaf Erik Pasch kibriti icat etti. Bahai takviminin başlangıcı. Rutenyum Karl Klaus tarafından keşfedildi. 9 Ocak – Julián Gayarre, İbyol opera...

1844, 18. yüzyıl, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1846, 1847, 1848
Platin
3 yıl önce

renklidir. Korozyona dayanıklıdır. Platin grubu metallerin altı üyesinin de (rutenyum, rodyum, paladyum, osmiyum, iridyum, ve platin) katalitik özellikleri çok...

Platin, 1557, 1735, 1741, 1745, 1748, Aktinyum, Alkali, Altın, Alüminyum, Amerikan