Silisyum

Kısaca: Silisyum Si sembolüyle gösterilen, ametal karakterli kimyâsal bir element. Yıldız ve meteorlarda da çok bulunan silisyum, dünyâ kabuğunun yüzde 27,6 sı gibi büyük bir kısmını meydana getirir. Dünyâda bulunan elementler içinde oksijenden sonra ikinci sırayı alır. Hayvan iskeletlerinde, bitki dokularında, denizlerde yaşayan diatomların hücrelerinin duvar yapılarında da bulunur. Normal olarak tabiatta serbest halde bulunmaz. Fakat hemen hemen bütün kayaçlarda, kum, kil ve topraklarda ya sili ...devamı ☟

Silisyum
Silisyum

Silisyum, yeryüzünde en çok bulunan elementlerden bir tanesidir. Yarıiletken özelliğe sahip oluşu ve doğada çok bulunması, transistör, diyot ve hafızalarda kullanılabilmesinin pratik oluşu, entegre devrelerin ve bilgisayarların silisyum teknolojisi üzerine inşa edilmesini sağlamıştır. Bugün, "Silikon Vadisi" denilen dev bir endüstrinin adını koymuştur.

Silisyum Si sembolüyle gösterilen, ametal karakterli kimyasal bir element. Yıldız ve meteorlarda da çok bulunan silisyum, dünya kabuğunun yüzde 27,6 sı gibi büyük bir kısmını meydana getirir. Dünyada bulunan elementler içinde oksijenden sonra ikinci sırayı alır. Hayvan iskeletlerinde, bitki dokularında, denizlerde yaşayan diatomların hücrelerinin duvar yapılarında da bulunur. Normal olarak tabiatta serbest halde bulunmaz. Fakat hemen hemen bütün kayaçlarda, kum, kil ve topraklarda ya silis (SiO2) halinde veya oksijen ve alüminyum, mağnezyum, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum gibi başka elementlerle oluşturduğu silikatlar halinde bulunur. İlk olarak 1826 senesinde İsveçli kimyager Jakop Berzelius tarafından element olduğu fark edildi.

Özellikleri: Peryodik tabloda IV A grubunda yer alır. Atom numarası 14, atom ağırlığı 28,086 olup kristal haldeyken siyahtan griye değişen renge sahip sert ve kırılgan bir yapıdadır. Yoğunluğu 2,33 g/cm3 ve Mohs skalasına göre sertliği 7’dir. Silisyum 1410°C’de erir ve 2355°C’de kaynar. Elektriği iletme özelliği zayıf olup, ısıyla genleşme derecesi de azdır. Silisyumun birçok fiziksel ve kimyasal özelliği karbonunkine; yapısı elmasınkine benzer.

Si-28, Si-29 ve Si-30 olmak üzere üç kararlı izotopu ve dört radyoaktif izotopu bilinmektedir. Elektron düzeni 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 şeklinde olup bileşiklerinde 4+ değerlikli olabilir. Kimyasal yönden aktif bir element değildir.

Kullanılma alanları: Silisyumun elektrik sanayiinde önemi büyüktür. Saf silisyum, bor, galyum, fosfor ve arsenik ile doyurularak transistör, diyod ve diğer yarı iletkenlerin imalinde kullanılır. Metalurjide indirgeyici, çelik, pirinç ve bronz üretiminde alaşım elemanı olarak istifade edilir. % 15 silisyum ihtiva eden çelik alaşımı, aside dayanıklı kapların imalinde kullanılır. Endüstriyel öneme sahip silikonlar; silisyum, oksijen, karbon ve hidrojenden sentetik olarak üretilen organosilisyum oksitlerdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve inert olduklarından yağlayıcılarda, hidrolik sıvılarında, su geçirmeyen malzemelerde, vernik ve emayelerde kullanılırlar.

Atom numarası: 14 Simge: Si Kütle numarası: 28.086 Kaynama Noktası (C): 2680 Erime Noktası (C): 1410 Yoğunluk: 2.33 Buharlaşma Isısı: 40.6 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 11.1 Elektriksel iletkenlik: .1 Isıl iletkenlik: .2 Özgül Isı Kapasitesi: .162

Bakınız

Silisyum

Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 °C'de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element (simgesi Si).

Silisyum

Türkçe Silisyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. silicon

Silisyum

atom sayısı 14 atom ağırlığı 28.06, yoğunluğu 2,34 olan, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element, simgesi si.

Silisyum

Türkçe Silisyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
silicium [le]

Silisyum

Türkçe Silisyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Silizium

misafir - 8 yıl önce
Atom numarası:14 olan silisyum genellikle kil, toprak ve akyaçlarda bulunur.Si sembolüdür.Normal olarak tabiatta serbest halde bulunamaz.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Silisyum karbür
3 yıl önce

Silisyum karbür, silisyum dioksitin (SiO2) kok kömürü (grafit) ile elektrikli fırında indirgenmesi sonucunda gerçekleşen, saf olarak silisyum eldesi sırasında...

Silisyum karbür, Kimya, Taslak
Mikrokristal Silisyum ve Mikromorf Güneş Pili
6 yıl önce

Mikrokristal silisyum ve mikromorf güneş pili, ince film güneş pili teknolojisinde 90’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Mikrokristal silisyum, ilk olarak 1960'lı...

Fonon
3 yıl önce

Örneğin silisyum kristalinin birim hücresinde 2 adet silisyum atomu bulunur, her bir atom ise 3 eksende salınabilir (x,y,z) dolayısıyla silisyum kristalinde...

Silikat
3 yıl önce

gruptur. Her bir silikat minerali, yer kabuğunda en çok bulunan oksijen ve silisyum elementlerini içerir. Bunların çoğu bir veya birden fazla diğer elementleri...

Silikat, Mineral, Oksijen, Silisyum, Madde taslağı
Bronz
3 yıl önce

içinde bazı metallerin çözünebilme sınırları vardır. Mesela berilyum %2, silisyum %5, kalay %15 ve çinko %38 nispetinde çözünebilir. Bir metalin miktarı...

Tunç, Alaşım, Alet, Alüminyum, Bakır, Berilyum, Burç, Bıçak, Demir, Direnç, Fosfor
Güneş pili
3 yıl önce

kullanılan silisyumdan n tipi silisyum elde etmek için silisyum eriyiğine periyodik cetvelin 5. grubundan bir element, örneğin fosfor eklenir. Silisyum’un dış...

Karbon fiber
3 yıl önce

karbon fiberler kullanılması amaçlanıyor. Silisyum Karbür Karbon Fiberler: Tungstenden oluşan bir çekirdeğin, Silisyum karbür bileşiğiyle kaplanması sonucu...

Kuvars
3 yıl önce

Kuvars, oldukça saf silisyum dioksit (SiO2) kristallerine verilen addır. Silisyum ve oksijen atomlarından oluşan sert, kristalli bir mineraldir. Birçoğu...

Kuvars, Amyant, Cam, Demir, Elektronik, Kahverengi, Kimya, Kristal, Kum, Kırmızı, Mika