Skandiyum

Kısaca: Skandiyum nadir toprak metallerinden bir element. Sc sembolüyle gösterilir. Yer kabuğunda % 0,0006 nispetinde, dağılmış olarak ve demir, mağnezyum, kalay ve zirkonyum gibi metallerle bulunur. Önemli bir minerali skandiyum-ytriyum silikatlar karışımı olan tortvetittir. ...devamı ☟

skandiyum
Skandiyum

Skandiyum nadir toprak metallerinden bir element. Sc sembolüyle gösterilir. Yer kabuğunda % 0,0006 nispetinde, dağılmış olarak ve demir, mağnezyum, kalay ve zirkonyum gibi metallerle bulunur. Önemli bir minerali skandiyum-ytriyum silikatlar karışımı olan tortvetittir.

Skandiyum gümüş beyazlığındadır. Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96, erime noktası 1539°C, kaynama noktası 2730°C ve yoğunluğu 3,05 g/cm3tür. Elektron düzeni [1] 3d1 4S2 olup, bileşiklerinde 3+ değerliğini alır.

Genellikle tuzları renksiz olup su ile hidroliz olurlar. Oksidi ve diğer bileşikleri katalizör olarak kullanılır. Metalik skandiyum, skandiyum florürün kalsiyumla indirgenmesinden elde edilir.

Skandiyumun sun’i izotopu olan skandiyum-47 bir iz elementi olarak kullanılır. Ayrıca metalik skandiyum nikel alkali pillerinde anotta kullanıldığı zaman pilin performansını(gücünü) arttırır.

Atom numarası: 21 Simge: Sc Kütle numarası: 44.956 Kaynama Noktası (C): 2730 Erime Noktası (C): 1539 Yoğunluk: 3 Buharlaşma Isısı: 81 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 3.8 Elektriksel iletkenlik: 0.015 Isıl iletkenlik: 0.015 Özgül Isı Kapasitesi: .13

skandiyum

Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element (simgesi Sc).

skandiyum

Türkçe skandiyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
scandium

skandiyum

atom numarası 21, atom ağırlığı 46 olan, az rastlanan bir element, simgesi sc.

skandiyum

Türkçe skandiyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Scandium

İlgili konular

kimya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

21 (Sayı)
6 yıl önce

sayılarının mutlak değerlerine eşit olduğunu gösterir. Altıncı Üçgensel sayı dır. Fibonacci dizisinin sekizinci elemanı. Skandiyumun atom numarası 21'dir....

Kalsiyum
3 yıl önce

rağmen, zirkonyum, hafniyum, vanadyum, tungsten, toryum, uranyum, yitryum, skandiyum, sezyum ve nadir toprak metalleri gibi az bulunan metallerin elde edilmesinde...

Elementler, 1808, Aktinyum, Alkalinler, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin
Periyodik tablo
3 yıl önce

keşfedilmemiş elementlerin olduğunu düşünerek boş bırakmıştır. Daha sonra bulunan skandiyum, galyum, germanyum elementleri tablodaki boşluklara yerleşmişlerdir. 1895...

Element, Kimya, 1. periyot elementleri, elementler, atom numaraları, periyodik cetvel, tarihi, Atom
Element
3 yıl önce

16 S Kükürt 17 Cl Klor 18 Ar Argon 19 K Potasyum 20 Ca Kalsiyum 21 Sc Skandiyum 22 Ti Titanyum 23 V Vanadyum 24 Cr Krom 25 Mn Mangan 26 Fe Demir 27 Co...

Element, Talyum, Kurşun, Bizmut, Civa, Altın, Platin, Polonyum, Astatin, Toryum, Aktinyum
Titanyum
3 yıl önce

22 skandiyum ← titanyum → vanadyum - ↑ Ti ↓ Zr...

Titanyum, Kimya, Taslak
Neptünyum
3 yıl önce

Magnezyum Alüminyum Silisyum Fosfor Kükürt Klor Argon Potasyum Kalsiyum Skandiyum Titanyum Vanadyum Krom Mangan Demir Kobalt Nikel Bakır Çinko Galyum Germanyum...

Neptünyum, Element, Kimya, Taslak
Antimon
3 yıl önce

Magnezyum Alüminyum Silisyum Fosfor Kükürt Klor Argon Potasyum Kalsiyum Skandiyum Titanyum Vanadyum Krom Mangan Demir Kobalt Nikel Bakır Çinko Galyum Germanyum...

Antimon, Atom numarası, Kimya, Metal, Periyodik tablo, Taslak, Tıp, Layşmaniyoz, Bihaziyoz, Organik tuz, Antimon sülfür
Dubniyum
3 yıl önce

Magnezyum Alüminyum Silisyum Fosfor Kükürt Klor Argon Potasyum Kalsiyum Skandiyum Titanyum Vanadyum Krom Mangan Demir Kobalt Nikel Bakır Çinko Galyum Germanyum...

Dubniyum, ?, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin, Atom ağırlığı