Sodyum

Kısaca: Sodyum sembolü Na olan ve yer kabuğunda, çokluk bakımından altıncı sırada bulunan metalik bir element. Sodyum, denizlerde çözünmüş hâlde bulunan elementler içinde miktar olarak ikinci sırayı alır. Sembolü Lâtince “natrium” veya “soda metali” kelimesinden alınmıştır. ...devamı ☟

sodyum
Sodyum

Sodyum sembolü Na olan ve yer kabuğunda, çokluk bakımından altıncı sırada bulunan metalik bir element. Sodyum, denizlerde çözünmüş halde bulunan elementler içinde miktar olarak ikinci sırayı alır. Sembolü Latince “natrium” veya “soda metali” kelimesinden alınmıştır.

Sodyum ilk olarak, eritilmiş sodyum hidroksitten 1807 senesinde Sir. H. Davy tarafından elektroliz yoluyla saf olarak elde edilmiştir. Aktif bir metal olması hasebiyle tabiatta serbest olarak bulunmaz. En çok sodyum klorür ve sodyum karbonat bileşiği halinde bulunur.

Özellikleri: Sodyum, gümüş renginde hafif bir metaldir. Bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır. İşlenmesi ve çekilmesi kolaydır. 97,8°C’de erir, 882°C’de kaynar. Yoğunluğu sudan daha düşük olup, 0°C’de 0,972 g/cm3tür. Elektrik akımını iletmesi civadan 18 kat fazladır. Isı iletkenliği 0,317 kal/m2s °C’dir.

Sodyum, periyodik tabloda lityumla potasyum arasında 1A grubunda yer alır. Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,9898’dir. Tabii izotopu yoktur. Sun’i olarak sodyum 20-21-22-24-25 ve 26 izotopları elde edilmiştir. Diğer alkali metaller gibi en dış yörüngesinde bir elektron olduğu için bileşiklerinde 1+ değerliklidir.

Sodyum, hava ile temas edince üzeri oksitlenerek beyaz bir tabaka meydana gelir. Su ile çok ani reaksiyona girerek sodyum hidroksit ve hidrojen meydana getirir. Hidrojenle 200°C’de reaksiyona girerse sodyum hidrür (NaH) verir. Oksijen ile reaksiyona girerse sodyum süperoksit (NaO2) ve sodyum peroksit (Na2O2) meydana gelir. Sodyumun sıvı amonyaktaki çözeltisinden ozon geçirilirse sodyum ozonid (NaO3) elde edilir. Azot ile sıcakta dahi reaksiyon vermez; oda sıcaklığında flour ile hızlı, klorla yavaş reaksiyon verir, fakat brom ve iyotla vermez.

Elde edilişi: Sodyum, en çok eritilmiş sodyumklorürün elektroliziyle elde edilir. Elektroliz olayı neticesinde, anot üstündeki fanusta klor gazı toplanırken, katod etrafında da sodyum toplanır. Bu yolla elde edilen sodyum % 99,8 saflıktadır. Daha ileri saflaştırma özel metal filitrelerle yapılır. Sodyum elde etmede diğer bir metod da sodyum tuzlarını demir, karbon veya toprak alkali metaliyle termokimyevi reaksiyona uğratmaktır.

Bileşikleri: Sodyum’un pekçok önemli bileşiği vardır. Sofralardan eksik olmayan tuz, sodyumun tabiatta serbest halde bulunan klorür tuzudur. Sodyum bikarbonat (NaHCO3) kabartma tozu olarak bilinir ve tıp, eczacılık, seramik, kağıt sanayiinde de kullanılır. Sodyum bikarbonatla sülfürik asit karışınca bol miktarda karbondioksit açığa çıktığından yangın söndürücülerde kullanılır. Sodyum karbonat, soda olarak bilinir (Bkz. Soda). Sodyum hidroksit (NaOH) kostik soda olarak sanayide çok kullanılır. Kostik sodanın en çok kullanıldığı yerler sabun, kağıt, tekstil ve petrol sanayiidir. Sodyum sülfür (Na2S) dericilikte tüyleri deriden dökmekte kullanılır. Sodyum nitrat (NaNO3) tabiatta bulunur ve şili güherçilesi olarak bilinir. İyi bir gübredir. Et ve tütün işlemlerinde kullanılır. Sodyum peroksid (Na2O2) yağların refinasyonunda, yün, ipek ve diğer elyafların işlenmesinde kullanılır. Sodyum fosfatlar (Na3PO4, Na2HPO4 ve NaH2PO4) önemli bileşiklerdir. Na2HPO4 bilhassa pirinç kaplamada, seramikte, yangına karşı dayanıklı malzeme yapımında ve deterjanda kullanılır. (Na3PO4) fotoğrafçılıkta, tıpta kullanılır. Tabii olarak bulunan sodyum sülfat (Na2SO4) Glober tuzu olarak da bilinir; Cam ve kağıt sanayiinde kullanılır. Sodyum tiyosulfat (Na2S2O3H2O) tan ise fotoğrafçılıkta istifade edilir.

Kullanılışı: Elde edilen sodyum metalinin % 60’ı, motorlarda vuruntuyu önleyen kurşun tetraetilen üretiminde kullanılır. Kurşun tetra etil elde etmek için etil klorür Pb-Na alaşımıyla reaksiyona sokulur. Sodyum ayrıca titan ve zirkonyum halojenürlerden titan ve zirkon metali elde etmek için indirgeme vasıtası olarak kullanılır. Birçok organik madde (bilhassa susuz alkol) elde edilir. Sodyumdan elde edilen sodyum siyanür elektrolitik kaplamada indirgeme vasıtası olarak kullanıldığı gibi, birçok organik reaksiyonda kondansasyon, halojen çıkarma, renk giderme ve polimerizasyon vasıtası olarak kullanılır. Sodyum buharlı elektrik lambalarının yapımında, nükleer santrallerde ısı iletim vasıtası olarak “sıvı sodyum” kullanılır. Sodyumun çeşitli izotopları elde edilmiştir. Bunlardan sodyum -24 izotopunun yarılanma müddeti 15 saattir. Bu izotoplar biyoloji ve tıp sahalarında kullanılmaktadır.

Atom numarası: 11 Simge: Na Kütle numarası: 22.9898 Kaynama Noktası (C): 892 Erime Noktası (C): 97.8 Yoğunluk: .97 Buharlaşma Isısı: 24.12 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: .62 Elektriksel iletkenlik: .218 Isıl iletkenlik: .32 Özgül Isı Kapasitesi: .295 sarıya boyar.

sodyum

Türkçe sodyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sodium, Natrium

sodyum

Türkçe sodyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sodium, Natrium

sodyum

atom numarası 11, atom ağırlığı 23,0 olan, 0,97 yoğunluğunda, 97,5 c'de ergiyen, deniz ve kayatuzlarında, doğada bileşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element, simgesi na.

sodyum

atom numarası 11, atom ağırlığı 23,0 olan, 0,97 yoğunluğunda, 97,5 c'de ergiyen, deniz ve kayatuzlarında, doğada bileşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element, simgesi na.

sodyum

Türkçe sodyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
sodium [le]

sodyum

Türkçe sodyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
sodium [le]

sodyum

Türkçe sodyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Natrium

sodyum

Türkçe sodyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Natrium

sodyum

Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990, yoğunluğu 0.971 olan, 97,5 °C'de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element (simgesi Na).

misafir - 8 yıl önce
Sodyum, periyodik tabloda lityumla potasyum arasında 1A grubunda yer alır

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

sodyum Resimleri

Sodyum
3 yıl önce

Sodyum, periyodik cetvelde Na (Latince natrium sözcüğünden) simgesi ile gösterilen ve atom numarası 11 olan element. Sodyum yumuşak ve kaygan bir metal...

Sodyum, 1807, Aktinyum, Alaşım, Alkali metaller, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametal, Antimon, Argon
Sodyum hipoklorit
3 yıl önce

kullanılmaktadır. Oda koşullarındaki klor ile sabunlardaki sodyum hidroksit tepkimeye sokularak üretilmektedir. Sodyum hipokloritin elde edilme formülü aşağıdaki gibidir:...

Çamaşır suyu, 1756, 1772, 1785, 1799, 1880, 1897, 1913, 1922, Alkali, Avrupa
Sodyum karbonat
3 yıl önce

olarak sodyum bakımından zengin göl sularından veya sodyum bakımından zengin topraklarda yetişen bitkilerin küllerinden çıkarıldı. Bu sodyum açısından...

Sodyum karbonat, Kimya, Sodyum, Taslak
Sodyum benzoat
3 yıl önce

Sodyum benzoat benzo asitin Sodyum tuzlarındandır. Gıda katkı maddesi olarak gıda endüstrisinde kullanılan bir kimyasal maddedir. Gıda maddelerinde E211...

Sodyum bikarbonat
3 yıl önce

Sodyum bikarbonat ya da soda kimyasal formulü NaHCO3 olan bir kimyasal bileşiktir. Sodyum tuzlarından birisidir. Antiasit özelliği vardır. Kabartma tozu...

Sodyum bisülfat
3 yıl önce

Sodyum bisülfat, diğer bir adı sodyum hidrojen sülfat (NaHSO4) olan bu kimyasal madde asit tuz karakterlidir. Kuru halde iken güvenli bir şekilde nakledilebilir...

Sodyum iyodat
6 yıl önce

Sodyum iyodat (NaIO3) iyodik asitin sodyum tuzudur. Sodyum iyodat oksitleyici madde olduğundan yanıcı maddeler ya da indirgeyici maddelerle temas ettiğinde...

Sodyum nitrat
3 yıl önce

Wyckoff X ışını kristalografisini kullanarak sodyum nitratın kristal yapısını belirledi. Doğal olarak oluşan sodyum nitratın en büyük birikimleri, nitrat tuzlarının...