Ametal

Kısaca: Ametaller, metal özelliği göstermeyen elementlerdir. Sertlik, mekanik uyarlanabilirlik ya da elektrik iletkenliği gibi metallere özgü özellikleri göstermeyen maddelerdir. Genellikle karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flüor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementlerine ametal denir. ...devamı ☟

Ametaller, metal özelliği göstermeyen elementlerdir. Sertlik, mekanik uyarlanabilirlik ya da elektrik iletkenliği gibi metallere özgü özellikleri göstermeyen maddelerdir. Genellikle karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flüor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementlerine ametal denir.

Metaller çözeltilerde katyonları (pozitif yüklü iyonları) oluştururken, ametaller anyon (negatif yüklü iyon) oluşturma eğilimindedir. Metallerin aksine iyi iletken değillerdir ve elektronegatiflikleri çok yüksektir. Metaller ve ametaller arasında özellikler gösteren bazı yarıiletken elementler, "metaloidler" olarak da adlandırılır. Halojenler ve soygazlar da ametal doğadadır.

Özellikleri

Ana|Ametallerin özellikleri

Ametaller tel ve levha haline gelebilir.

Ayrıca bakınızElement serisi

Kaynaklar

Vikipedi

ametal

Metal olmayan element:
"Klor, fosfor, oksijen ametaldirler."- .

ametal

Türkçe ametal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. nonmetallic, not metallic

ametal

metal olmayan elementler.

misafir - 8 yıl önce
ametal;metal olmayan elementtir.

misafir - 8 yıl önce
Ametaller,klor fosfor oksijen ametaldirler.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ametal
3 yıl önce

Ametal, metal özelliği göstermeyen elementlerdir. Isıyı ve elektrik akımını iletmek gibi metallere özgü özellikleri göstermezler. Ayrıca kendi aralarındaki...

Ametal, Lantanit, Alkalin, Alkali metal, Element serisi, Aktinit, Geçiş metalleri, Soygaz, Halojen, Metaloid, Metal
Yarı metal
3 yıl önce

Yarı metaller. Metallerle tepkime verirken ametal, ametallerle tepkime verirken de metal gibi davranırlar. Genellikle kristal yapıda bulunurlar. Ayrıca;...

Yarı metal, Diyot, Kimya, Periyodik tablo, Taslak, Transistör
Metal
3 yıl önce

elementler hem metal, hem de ametal özelliği gösterir. Silisyum, bor, antimon, arsenik gibi elementler yarı metaldir. Doğada ametaller daha çok bulunsa da periyodik...

Metal, Metal (kimya), Metal (müzik), Anlam ayrım
Azot grubu
3 yıl önce

sonlanır Bileşiklerinde genellikle -3 değerliklerini alırlar Azot ve fosfor ametal, arsenik ve antimon yarı metal, bizmut metaldir. Sulu çözeltileri asidiktir...

Kimyasal bağ
3 yıl önce

Metal ve ametal atomları arasında elektron alışverişi ile oluşan kimyasal bağ, iyonik bağdır. Bileşik oluşurken metal elektron verir, ametal de elektron...

Kimyasal bağlar, Atom, Hidrojen bağı, Kovalent bağ, Metalik bağ, Molekül, İyonik bağ
Oksit
3 yıl önce

göre oksijenle birleşen elementin adından sonra oksit ifadesi eklenir. Ametallerin oksijence zengin bileşikleridir. CO2, SO2, SO3, N2O3, N2O5, P2O5, CI2O7...

Amonyak
3 yıl önce

bir azot ve üç hidrojen atomundan oluşur. Amonyak, kovalent bağlı (ametal + ametal) bir bileşiktir. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda...

Halojen
3 yıl önce

Halojenler, periyodik tablonun 7A grubunda bulunan, tepkimeye eğilimli ametallerdir. Bu gruptaki elementlerin hepsinin elektronegatifliği yüksektir. Elektron...

Halojen, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Aktinit, Alkali metal, Alkalin, Ametal