sodyum nitrat

Sodyum nitrat formülü NaNO3 olan kimyasal bileşiktir . Güherçile den ayırmak için ''Şili güherçilesi'' (bu ülkede büyük miktarda yığınlar halinde bulunması nedeniyle bu ad verilmiştir) adı da verilen bu beyaz renkli kristal tuz, potasyum nitrata oranla suda çok fazla erimektedir. Havadan nem çeker.

Sodyum nitrat

Sodyum nitrat formülü NaNO3 olan kimyasal bileşiktir . Güherçile den ayırmak için Şili güherçilesi (bu ülkede büyük miktarda yığınlar halinde bulunması nedeniyle bu ad verilmiştir) adı da verilen bu beyaz renkli kristal tuz, potasyum nitrata oranla suda çok fazla erimektedir. Havadan nem çeker. Sodyum nitrat gıda katkısı ve gübrelerde, piroteknik malzeme olarak, duman bombasının içeriğinde, katı roket itici yakıtı olarak kullanıldığı gibi, cam ve seramik sektöründe de kullanılır. Bileşik bu amaçlar için kullanılmak için Şili’de bulunan geniş güherçile yataklarından çok miktarda çıkarılmaktadır.

sodyum nitrat

Gübre yapımında, eti korumada kullanılan madde (NaNO3).

sodyum nitrat

gübre yapımında, eti korumada kullanılan madde (nano3).

sodyum nitrat

Türkçe sodyum nitrat kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. nitrate of sodium, nitrate of soda

sodyum nitrat

Türkçe sodyum nitrat kelimelerinin Fransızca karşılığı.
nitrate de soude

Yanıtlar