Ununheksiyum

Kısaca: Livermoryum, periyodik tabloda 116 numaralı süperağır yapay element. Sembolü Lv 'dir (önceden Uuh). ...devamı ☟

Element| Element_adı=Ununheksiyum| Kimyasal_simge=Uuh| Atom_numarası=116| Kimyasal_seri=Zayıf metaller| Grup=16| Periyot=7| Blok=p| Görünüş=?| Atom_ağırlığı=302| Elektron_dizilimi= Olasılıkla [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
(polonyuma benzer şekilde)| Elektronlar=2, 8, 18, 32, 32, 18, 6| Maddenin_hali=olasılıkla katı| Yoğunluk=?| Sıvı_yoğunluğu=?| Ergime_noktası_K=?| Ergime_noktası_C=?| Ergime_noktası_F=?| Kaynama_noktası_K=?| Kaynama_noktası_C=?| Kaynama_noktası_F=?| Ergime_ısısı=?| Buharlaşma_ısısı=?| Isı_kapasitesi=?| Kristal_yapısı=?| Yükseltgenme_seviyeleri=?| Elektronegatifliği=?| İyonlaşma_enerjisi=?| Atom_yarıçapı=?| Atom_yarıçapı_hes=?| Kovalent_yarıçapı=?| Van_der_Waals_yarıçapı=?| Elektrik_direnci=?| Isıl_iletkenlik=?| Isıl_genleşme=?| Ses_hızı=?| Ses_hızı_derecesi=?| Mohs_sertliği=?| Vickers_sertliği=?| Brinell_sertliği=?| İzotop_tablosu= Ununheksiyum (fonetik: /ËŒjuːnÊŒnˈhÉ›ksiÉ™m/), periyodik tabloda 116 numaralı süperağır yapay elementin geçici adı. Geçici sembolü Uuh`dir. Bazı araştırmacılar tarafından eka-polonyum olarak adlandırılmıştır.

Oluşumunun kimyasal denklemi şöyledir:
\,^_\mathrm + \,^_\mathrm \, \to \,^_\mathrm + 4 \; ^1_0\mathrm \;


Bunun 47 milisanye sonraki bozunması ile 114 numaralı element Uuq`nin izotopu oluşur.

\,^_\mathrm \to \,^_\mathrm \, + \,^_\mathrm \;


kimya-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.