Abdullah Vassaf Efendi

Kısaca: Abdullah Vassaf Efendi (d. 1662 Akhisar - ö. ...devamı ☟

düzenle|Ocak 2008

Osmanlı Şeyhulislamı, divan şairi , ilim adamı aynı zamanda usta bir hattattı. Akhisarda doğmuştur.(1662 - 1761) Akhisarlı Şeyh Mecdeddin soyundan Mehmet Efendi` nin oğludur.İlköğrenimini Akhisar` da gördükten sonra İstanbul`a yerleşti.Dönemin ünlü müderrislerinden Kara Halil Efendi` den ders aldı. Öncelikle hariç derecesiyle Yunus Paşa medresesinde görev yaptı.1699` da müderris oldu.1724`de Selanik kadısı oldu.1727` de, Edirne payesiyle Mısır Kadılığına getirildi. 1733`ten başlayarak üç kez art arda fetva emini oldu.1736`da mezhep meselelerini görüşmek üzere İran hükümdarı Nadir Şah ` a giden İmrahor Mustafa Paşa` nın başkanlığındaki ilim heyetine Anadolu payesiyle fetva emini olarak katıldı.İran alimleriyle yaptığı görüşmelerde sağladığı başarı onu meşhur etti.Bundan sonra İrani Abdullah Efendi veya İran Kazaskeri Abdullah Efendi diye anıldı.1741`de Anadolu kazaskeri, 1749 ve 1752`de iki defa fiilen Rumeli Kazaskeri olan Abdullah Vassaf Efendi 1755`de Şeyhulislamlık makamına getirildi.Fakat çok yaşlı olduğundan bu görevde beş ay kaldıktan sonra alındı.Bursa` ya sürgüne gitti ama sonra bağışlanarak İstanbul`a döndü.Doksandokuz yaşında İstanbul` da öldü.Abdullah Vassaf Efendi Türkçe, Arapça, Farsça şiirler yazmıştır.Talik yazıda Siyahi Ahmet Efendi` den ders almış usta bir hattattı.Şiirlerinde Abdi ve Vassaf mahlaslarını kullanıyordu.Divançesinden başka Hayal-i Behçet-abad adlı manzum eseri 1500 beyitlik dini konularda öğüt veren bir eserdir.Kelam ilimine dair Zemzemesi çeşitli dini risaleleri tercüme ve edebi nazireleri vardır.Fetvaları Fetava-yı Vassaf adı altında toplanmıştır.Şeyhulislam Mehmet Esat Efendi Abdullah Vassaf Efendinin oğludur.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hıfzı Mehmed Efendi
6 yıl önce

toplumu Osmanlı İmparatorluğu'nda din Abdi Abdürrahman Eşref Abdullah Bosnevi Abdullah Vassaf Efendi Adem Dede Edirneli Nazmi Kami Saruca Kemal Tatavlalı Mahremi...

1761
3 yıl önce

Osmanlı padişahı ? - Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Osmanlı Devleti sadrazam (d. ?) ? - Abdullah Vassaf Efendi, Osmanlı Devleti Şeyhülislam şair hattat...

1761, 17. yüzyıl, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1763, 1764, 1765
1662
3 yıl önce

Richard Bentley, İngiliz ilahiyatçı ve eleştirmen (ö. 1742). ? - Abdullah Vassaf Efendi, Osmanlı Devleti Şeyhülislam şair hattat (ö. 1761) 19 Ağustos -...

1662, 16. yüzyıl, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 1664, 1665, 1666
Abdullah Bosnevi
6 yıl önce

Ekberilik Abdi Abdürrahman Eşref Abdullah Vassaf Efendi Adem Dede Arife Hanım Aydınlı Visali Edirneli Nazmi Hıfzı Mehmed Efendi Hızır reis Kami Kafzade Abdülhay...

Abdullah Bosnevi, 1584, 1644, Bosna, Bursa, Fıkıh, Hadis, Hicaz, Melamilik, Mısır, Osmanlı Devleti
Arife Hanım
6 yıl önce

Divan Şairleri ve Geleneğin Uzantısı 2007 Abdi Abdullah Bosnevi Abdürrahman Eşref Abdullah Vassaf Efendi Adem Dede Aydınlı Visali Edirneli Nazmi Hızır...

Hızır Reis
3 yıl önce

yılında İstanbul'da öldü. Abdi Adem Dede Abdullah Bosnevi Abdürrahman Eşref Abdullah Bosnevi Abdullah Vassaf Efendi Edirneli Nazmi Kami Saruca Kemal Tatavlalı...

Hızır Reis, Hızır Reis
Abdi
3 yıl önce

Nevruz) (Gülbahçesi veya Nevruz Gülü) Abdürrahman Eşref Abdullah Bosnevi Abdullah Vassaf Efendi Adem Dede Edirneli Nazmi Kami Saruca Kemal Tatavlalı Mahremi...

Kami
3 yıl önce

görmedik. Abdi Abdullah Bosnevi Abdürrahman Eşref Abdullah Vassaf Efendi Adem Dede Arife Hanım Aydınlı Visali Edirneli Nazmi Hıfzı Mehmed Efendi Hızır reis...