Abdi

Kısaca: Osmanlı Devleti Türk divan şair'i 16.yüzyılda yaşamıştır.Yaşamı hakkında bilgi yoktur.Doğum ve ölüm tarihleri' de bilinmemektedir. Ancak 1545 yılında yazılmış 1071 beyitlik Niyazname-i Sa'd ü Hüma (Sad ve Hüma'nın yakarışları) adlı bir mesnevi'si vardır.Diğer bir yapıtı da Nüzhatname-i Abdi (Gül ü Nevruz) (Gülbahçesi veya Nevruz Gülü) †˜dür.Her iki yapıtın konusu da iran edebiyatından alınmıştır.Bu iki yapıtında dil tarihi bakımından önemi vardır.Niyaznamede' ki b ...devamı ☟

Osmanlı Devleti Türk divan şair'i 16.yüzyılda yaşamıştır.Yaşamı hakkında bilgi yoktur.Doğum ve ölüm tarihleri' de bilinmemektedir. Ancak 1545 yılında yazılmış 1071 beyitlik Niyazname-i Sa'd ü Hüma (Sad ve Hüma'nın yakarışları) adlı bir mesnevi'si vardır.Diğer bir yapıtı da Nüzhatname-i Abdi (Gül ü Nevruz) (Gülbahçesi veya Nevruz Gülü) †˜dür.Her iki yapıtın konusu da iran edebiyatından alınmıştır.Bu iki yapıtında dil tarihi bakımından önemi vardır.Niyaznamede' ki bir kayıttan Nüzhatname-i Abdi (Gül ü Nevruz) (Gülbahçesi veya Nevruz Gülü) adlı yapıtın Manisa'da bulunan Şehzade Selim'e sunulduğu anlaşılır.

Yapıtları

  • Niyazname-i Sa'd ü Hüma (Sad ve Hüma'nın yakarışları)
  • Nüzhatname-i Abdi (Gül ü Nevruz) (Gülbahçesi veya Nevruz Gülü)


Bakınız

Kaynaklar

Vikipedi

Abdi

(Arapça) Erkek ismi - Kulluk ve itaat eden.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Abdi, Ereğli
6 yıl önce

654167; 29.798889 Abdi, Zonguldak ilinin Ereğli ilçesine bağlı bir köydür. Zonguldak iline 80 km, Ereğli ilçesine 20 km uzaklıktadır. ^ "ABDİ KÖYÜ". YerelNet...

Abdi, Ereğli, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akkaya, Ereğli, Akköy, Ereğli
Abdi Efendi (Tulum)
6 yıl önce

Abdi Efendi Klasik Türk musikisinin önemli bestekârlarından biridir. On sekizinci yüzyılın ilk yarısında İstanbul'da yaşadığı ve 1750 yılı civarında öldüğü...

Basmacı Abdi Efendi
6 yıl önce

Abdi Efendi (1797; Davutpaşa, İstanbul - 1851), III. Selim dönemi Klasik Türk musikisi bestekârlarındandır. Babası kadı idi. Küçük yaşta babası ölünce...

Abdurrahman Abdi Paşa
6 yıl önce

Abdi Paşa Osmanlı tarihçisi, şairi ve devlet adamı. (Anadoluhisarı, İstanbul ?-1692 Sakız) Şiirde kullandığı Abdi mahlasıyla tanınan Abdurrahman Abdi...

Abdurrahman Abdi Paşa, 1692, Anadoluhisarı, Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa, Biyografi, Enderun, Sakız, Taslak, Türk, Vakanüvis, İstanbul
Himmetzade Abdi
6 yıl önce

Himmetzade Abdi Türk mutasavvıfı ve şairi (İstanbul 1640-1710). Bayramiyenin himmetiye kolunu kuran Şeyh Himmet'in oğlu olan Himmetzade Abdi, camilerde...

Himmetzade Abdi, 1640, 1710, Hz. Muhammed, İstanbul
Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa
2 yıl önce

Abdurrahman Abdi Paşa (1616 - 2 Eylül 1686), Osmanlı asker ve devlet adamı. Son Budin beylerbeyidir. Arnavut kökenli olan Abdurrahman Abdi Paşa yeniçerilikten...

Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa, 1669, 1684, 1686, 2 Eylül, Abdurrahman Abdi Paşa, Bağdat, Beylerbeyi, Bosna, Budin, Budin Kuşatması (1686)
Abdi, Kozaklı
6 yıl önce

Abdi, Nevşehir ilinin Kozaklı ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı 1907 yılından beri aynıdır. Nevşehir iline 65 km, Kozaklı ilçesine 15 km uzaklıktadır...

Abdi, Kozaklı, 1968, 1972, 1975, 1976, 1984, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007
Abdürrezzak Abdi Efendi
2 yıl önce

Abdürrezzak Abdi Efendi, (d. 1835, İstanbul - ö. 1914, İstanbul) Osmanlı tuluat sanatçısıdır. Türk tiyatro dünyasında İbiş tiplemesini ilk olarak giyim...

Abdürrezzak Abdi Efendi, 1835, 1914, Aksaray, Biyografi, Taslak, Türk, İkinci Meşrutiyet, İstanbul, Mülazım-ı sâni, Direklerarası