Abdullah Bosnevi

düzenle|Ocak 2008 Osmanlı Devleti`nde Melami mutasavvıf .Bosna`da doğmuştur.(d. 1584 ö.1644) Abdullah Bosnevi ilköğrenimini Bosna`da yaptıktan sonra istanbul`a giderek dönemin ünlü bilginlerinden islam bilimleri okudu.Tasavvuf konularına ilgi duyunca Bursa`ya gitti.Bursa`da Bayramiye tarikatı Melamilik kolu ileri gelen şeyhlerinden Hasan Kabaduz`a bağlandı. Abdullah Bosnevi çıktığı hac yolculuğunda önce Hicaz sonra Mısır`a uğradı ve Arap coğrafyasında Melamiliğin tanınmasını sağladı. Dönüşünde bir süre Şam`da bulundu.Şam`da Şeyh Muhyiddin Arabi`nin türbesi yakınlarına yerleşti , toplumla ilgisini kesti ve inzivaya çekildi.Hadis, fıkıh, ve tefsir alanında geniş kapsamlı çalışmalar yapan ve özellikle tasavvuf alanında birbirinden değerli yapıtlar veren Abdullah Bosnevi`nin en çok Muhyiddin Arabi`nin Füsusu`l Hikem`ini yorumlayan Şerh-i Füsusu`l Hikem adlı kitabı önemlidir.Abdullah Bosnevi`nin 60 yapıtı vardır. Yaşamının son yıllarını Konya`da geçirdi.Mezarı Konya`da Sadreddın Konevi`nin kabrinin yanındadır.Abdullah Bosnevi vahdet-ı vücud düşüncesini islam alemi tasavvuf kültürü içinde temsil eden en önemli mutasavvıflardan bir tanesidir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.