Ahmed Bin Abdullah Es-Sivasi

1384 yılında vefat eden Ahmed Bin Abdullah, bilgin ve erdemli bir zat olup, hekimlik yapmıştır. (İksir-üs-sade, Et-Tercih, Şerh-üt Tenkih) önemli telif eserlerinin yanında bir de Divan’ı bulunmaktadır.

1384 yılında vefat eden Ahmed Bin Abdullah, bilgin ve erdemli bir zat olup, hekimlik yapmıştır. (İksir-üs-sade, Et-Tercih, Şerh-üt Tenkih) önemli telif eserlerinin yanında bir de Divan’ı bulunmaktadır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ahmed Bin Abdullah Es-Sivasi ilgili konular

 • Sivas

  Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci
 • Nesefi

  on üçüncü ve on dördüncü yüzyıllarda yetişmiş büyük fıkıh ve tefsir âlimi. İsmi, Abdullah bin Ahmed bin Mahmûd’dur. Künyesi Ebü
 • Abdullah Bin Zübeyr

  Eshab-ı kiramdan. Aşere-i mübeşşereden, yani dünyadayken Cennet'le müjdelenen on Sahabi'den biri de Zübeyr bin Avvam'ın oğludur. Annesi, haz
 • Asım Bin Behdele

  ASIM BİN BEHDELE Tabiin (Peygamber efendimizin Eshabını görenler) devrinde yetişen, Kur’an-ı kerimin kıraatini, yani okunuşunu bildiren meş
 • Firuzabadi

  Firuzabadi on dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda yaşamış tefsir, fıkıh, hadis ve lügat alimi. İsmi, Muhammed bin Yakub’dur. Künyesi, E
 • Taberani

  Taberani Ünlü tefsir, hadis ve fıkıh alimlerinden. İsmi, Süleyman bin Ahmed bin Eyyub bin Mutayr eş-Şami el-Lahmi et-Taberani; künyesi Ebü'l
 • Ahmed bin Mahmud

  Ahmed bin Mahmud Türk tarihinde birden fazla kişinin ismidir. Bunlar;
 • Kemaleddin İbn-i Hümam Es-Sivasi

  Fatih devri ulemasından olup, 1374 yılında doğmuş ve 1445 yılında vefat etmiştir. Mensubiyeti itibariyle Sivas’lıdır. Dedesi Sivas’tan
 • Ahmed Bin Abdullah Es-Sivasi

  1384 yılında vefat eden Ahmed Bin Abdullah, bilgin ve erdemli bir zat olup, hekimlik yapmıştır. (İksir-üs-sade, Et-Tercih, Şerh-üt Tenkih) ö
 • Müeyyidüddin el-Cendi

  Müeyyidüddin el-Cendi, 13. yüzyıl ekberi sufi ve yazarı.