Ajan

Kısaca: Bir dev­let veya kuruluş hesabına gizli olarak çalı­şan kimse, casus ...devamı ☟

Alm. Spion (m), Vertreter (m), Agent (m), Fr. Espion (m), représentateur, agent, İng. Spy, Representative, Agent. Siyasette ve milletlerarası münasebetlerde bir partinin veya siyasi grubun mensubu veya bir ülkenin vatandaşı iken, karşı tarafa veya düşmana hizmet eden kimse. Ticari ilişkilerde alıcının veya satıcının işlerini takib ve menfaatlerini muhafaza maksadıyla faaliyet gösteren kişi veya firma. (bkz. Acente). Ayrıca, ülkelerin kendi elemanlarından istihbarat veya bozgunculuk için karşı ülkelere gönderdikleri kişilere, Beden Terbiyesi bölgelerinde bir spor dalının resmi üyelerine, Deniz Müsadere Mahkemesinde devleti temsil edenlere ve bir kurumun diğer kurum nezdindeki temsilcilerinin hepsine de ajan denir.

Bir dev­let veya kuruluş hesabına gizli olarak çalı­şan kimse, casus: Orada iki ingiliz ajanı du­ruyordu (H. E. Adıvar). // Bir teşekkül veya şahıs adına ış gören kimse, temsilci: Orada şubemiz yok, sadece ajanımız vardır.

— ÇEŞ. DEY. Ajan provokatör (fr. k. ler, agent provocateur, kışkırtıcı ajan). Bir gizli kurum içinde, şiddetli bir baskıya yol açmak amacıyle üyeleri aşırılıklar, suikast­lar v.b. yapmağa kışkırtan kimse. // Gizli ajan, casus; gizli bir işle görevli güvenilir kimse (kötü maksatlar için de olabilir).

— Huk. Milletlerarası mahkemelerde men­sup oldukları devletin ve vatandaşların hak­larını savunmakla görevli kimse. // Deniz mü­sadere mahkemelerinde, devletin hak ve men­faatlerini savunmakla görevli kimse.

Bir güvenlik örgütünün bazı şeyleri ortaya çıkarmak veya yıkıcı bir örgütün karşı taraf örgütlerinin içine soktuğu ve onları bazı eylem ve beyanlar için teşvik eden, kışkırtan ajanlarına da ajan provokatör denir.

Milletlerarası uyuşmazlıkları barışçı yollarla halletme sözleşmesi statüsünün 62. maddesi ile Milletlerarası Daimi Adalet Divanı statüsünün 42. maddesi, tarafların divan önünde ajan ile temsil edileceğini hükme bağlamaktadır.

Ajanlar, hükumetleri adına dava açmak, savunma yapmak ve yaptırmak, her türlü bildirimlerde bulunmak ve mahkemede hükumeti adına yapılan her türlü bildirimi kabul etmeye yetkilidirler.

Ajan

Türkçe Ajan kelimesinin İngilizce karşılığı.
[ajar] v. muss, rumple
n. agent, spy, secret agent, gumshoe, intelligencer, spook (Slang)

Ajan

bir devlet ya da kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus.
bir kimsenin, bir ortaklığın ya da bir devletin kimi işlerini gören kimse, iş görevlisi, temsilci, acente.
bir işlevi gerçekleştiren öğe.

Ajan

Türkçe Ajan kelimesinin Fransızca karşılığı.
agent [le]

Ajan

Türkçe Ajan kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Agent, Spürhund

Ajan

1 . Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus, dil avcısı, çaşıt.
2 . Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini gören kimse, temsilci.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ajan Smith
2 yıl önce

edebilen ajanlar uzağa sıçrayıp iyi dövüşürler. Zarar görmezler, Matrix serisi boyunca sadece Neo'nun ve Smith'in ajanlara zarar verebildiği görülür. Ajan smith...

Ajan Smith, 1950, 1960, Amerika, Hugo Weaving, Kahin, Kara Adamlar, Komplo teorisi, Larry ve Andy Wachowski, Matrix (film), Matrix serisi
Avanak Ajan: Altın Kuş
6 yıl önce

Avanak Ajan: Altın Kuş, 2002 ABD yapımı komedi filmidir. James Bond filmlerinin bir parodisi olan bu film Mike Myers'ın başrollerini oynadığı Austin Powers...

Ajan 47
2 yıl önce

ajanlardan ve suikastçılardan üstün kılmıştır. Ajan 47 Uluslararası Kontrat Ajansı' na bağlı olarak çalışan bir suikastçı, aynı zamanda bir ajandır....

Gönüllü Ajan
6 yıl önce

Gönüllü Ajan (İngilizce: Walk-in Spy veya Walk-in), gönüllü olarak casusluk yapan gizli bilgileri yabancılara taşıyan birey. Tahmin edilmeyen şekilde ihanet...

Özel ajan
6 yıl önce

Özel Ajan (İngilizce: special agent), ABD milli polis memurunun unvanı. ABD'nin ulusal polis teşkilatı yoktur ancak bunun yerine birçok küçük yerel polis...

Ajan Salt
6 yıl önce

için yeniden yazılmıştır. Film Türkiye'de 'Ajan Salt adıyla 6 Ağustos 2010'da vizyona girmiştir. CIA ajanı Evelyn Salt (Jolie), başkana suikast yapan...

Süper Ajan K9
6 yıl önce

için görevlendirilen başarılı olduğu kadar sakar da olan ajan K9 ve güzel ve de seksi ortağı ajan Ayşe Kosovalı'dır. Deşifreyi yakalamak için aralarında...

Kızılderili ajan polisi
6 yıl önce

Kızılderili ajan polisi (İngilizce Indian agency police), Amerika Birleşik Devletleri'nde 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında bir Kızılderili ajanı tarafından...