Acente

Kısaca: Alm. Agent (m); Agentur (f), Fr. Agence (f), İng. ...devamı ☟

Alm. Agent (m); Agentur (f), Fr. Agence (f), İng. Mercantile Agent. Kendisine verilen yetki dahilinde belli işleri yapmakla yükümlü kişi veya birimler. Ticari bir işletmeye müşteri bulmak işi ile uğraşan aracı. Acente, bağımsız bir tacir olarak ve bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde bir ticari işletmeyi ilgilendiren belli işlerde aracılık eder ve bunları o işletme adına yapar. Halk dilinde birçok tacir yardımcılarına acente denilmekle beraber, bu kimseler acente vasfına haiz değillerdir. Artist acentesi, emlak acentesi, istihbarat acentesi namıyla iş yapan işletmeler, hukuken tellal veya simsardır. Tellalın acenteden farkı, acentenin işini yaptığı kişi veya firmaya daima bağlı olmasıdır. Öte yandan yabancı firmaların yurt içindeki umumi dağıtıcılarına (distribütör) da acente denmektedir. Bunlar kendi nam ve hesaplarına da alım satım yapabilirler.

Acenteler, bağlı olduğu işletmeye müşteri sağlayan aracı acentelerle, müvekkili namına sözleşme akdeden, akit yapan acenteler olmak üzere iki kategoride toplanabilir. Komisyoncu acenteler, sigorta acenteleri ve yabancı şirketlerin yurt içindeki umumi vekilleri acente hükmündedir.

Acenteler çalıştıkları bölgede tekel hakkına sahip olmanın yanı sıra, fevkalade masrafları taleb etme, ücret isteme ve alacağı ödenene kadar müvekkilinin malını hapis hakkına sahiptir. Buna karşılık vekili olduğu kişinin menfaatlerini koruma, talimata göre hareket etme, önleyici tedbirler alma, parayı zamanında gönderme, bilgi verme ve müvekkili ile rekabet etmeme gibi mükellefiyetleri de bulunmaktadır.

Acentelik bir mukaveleye bağlı olduğundan, sözleşme süresinin bitmesi, feshi ihbar etme, haklı sebepler, müvekkilinin veya acentenin ölümü veya ehliyetinin zevali ile sona erer.

acente

Osmanlıca acente kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Acenta) ing. Bir vapur şirketinin her iskeledeki memuru. * Bir şirket veya idarenin diğer memleketteki vekili. * Memur veya vekilin memuriyeti ve idarehanesi.

acente

Türkçe acente kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. agent, representative; agency

acente

vapur ortaklığı ya da banka şubesi.
bir kurumun ya da şubelerinin başında bulunan kimse.

acente

Türkçe acente kelimesinin Fransızca karşılığı.
agence [la], agent [le], concessionnaire [le][la]

acente

Türkçe acente kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Vertreter

İlgili konular

ekonomi finans ticaret

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Acente
3 yıl önce

şirketinin sağladığı hizmetlerde meydana gelen kusurlardan acente sorumlu tutulmaz. Acenteler ve çalıştırdıkları personel, meslekleri gereği öğrendikleri...

Acente, Ekonomi, Finans, Taslak, Ticaret
Acemi Ocağı
3 yıl önce

Acemi Ocağı ya da Acemi Oğlanlar Ocağı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Enderûn için öğrencileri ve başta piyade kısmı olmak üzere Kapıkulu ordusunun ihtiyaç...

Acemi Ocağı, 1362, 1826, Akıncılar, Azab, Cebeci Ocağı, Deliler, Enderun, Eyalet Askerleri, Forsa (kürekçi), Gelibolu
Acem
3 yıl önce

Acem aşağıdaki anlamlara gelebilir: Acem, topluluk için kullanılan tanımlama Acem, Klasik Türk müziği'nde mi notasına yakın perde Acem, İranlı, İran Ülkesi...

Mimar Acem Camii
3 yıl önce

Mimar Acem Camii, Fatih'te Melek Hatun mahallesi Şehremini semtinde, Küçüksaray Meydanı caddesi ile Mevlanakapı caddesinin kesiştiği noktadadır. 1523-24'te...

Mimar Acem Camii, II. Mustafa, Şehremini, Halveti
Ace of Base
6 yıl önce

Ace of Base, İsveçli dans-pop müzik grubu. Göteborg, İsveç kökenli bir pop müzik grubudur. Grubun o zamanki ilk üyeleri Jonas "Joker" Berggren, Ulf "Buddha"...

Fahreddin-i Acemi
6 yıl önce

Molla Fahreddin-i Acemi (ō. 1460, Edirne) din alimi, müderris, Osmanlı Devleti müftüsü/şeyhülislamı. İran'da doğmuştur. Orada Seyyid Şerif Curcani'ye...

Irak-ı Acem
3 yıl önce

Irak-ı Acem, Acem Irakı anlamına gelir. Günümüzde İran sınırları içerisinde kalır. Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı Irakeyn Seferi...

Acem halısı
3 yıl önce

Acem halısı, İran halısına verilen addır. Düğüm tarzları da Türkiye'de dokunan halılardan farklıdır. Acem düğümü veya İran düğümü denilen dokuma tarzı...

Acem halısı, Öksüz maddeler (Ekim 2006), Azeri, Bağlantı tanıtmak, Halı, Kaşkay, Türk, Türk düğümü, Türkmen, İran, Acem düğümü