Alamut Kalesi

Alamut Kalesi, Alamut Devleti'nin merkezi olarak sarp dağların tepesine yaptırılan bir kaledir. ...

Alamut Kalesi hakkında detaylı bilgi

Alamut Kalesi, Alamut Devleti'nin merkezi olarak sarp dağların tepesine yaptırılan bir kaledir.

Hasan Sabbah'ın önderliğini yaptığı ve fedailerine sahte bir cennet vaad ederek kendi Haşhaşilik öğretisini yaydığı mekandır. Ögretisini yaymak için fedailerine cennetin anahtarlarını elinde bulundurduğuna inandırmış ve bu sayede suikastçılar yetiştirmiştir. Dünya üzerinde suikast kavramının ilk ortaya atıldığı yerdir.

Suikast anlamına gelen İngilizce 'assasination' kelimesi burada yaşayan haşhaşiler ya da haşhaşinlerden gelmektedir. Hasan Sabbah fedailerinin, istediği suikastleri yerine getirmesi için haşhaşın uuyuşturucu etkisini kullanmıştır.

Yurt yayınlarından çıkan 'Fedailerin Kalesi Alamut' adlı kitabı bu kale hakkında yazılmıştır.İlgili Konu Başlıkları Tümü

Alamut

* Aydın ili Bozdoğan ilçesine bağlı bir köy.

Giz

Giz, F. Hakkı Penbe'nin 2012 yılında yazdığı ikinci kitabıdır. Türkiye'de fazla denenmeyen bir tür olan tarihi/bilimkurgu alanında yazılan bu roman Profil Yayıncılık tarafından basılmıştır.

Selçukluların çöküşü

Selçukluların Türklüğe, İslam dünyasına ve insanlığa yaptıkları hizmetlerle kısa sürede yükselmeleri, düşmanlarını hızlı bir faaliyet içine soktu. Bizanslılarla ve sapık fırkalarla mücadele eden âlim ve kumandanlar suikastla öldürülüyordu. 1092 senesinde, önce ...

Nasirüddin El-Tusi

Geometri, trigonometri ve astronomi başta olmak üzere bilimin ve felsefenin çeşitli alanlarında çalışmalar yapan, Nasîrüddin el-Tûsî (1201-1274) Tûs kentinde doğmuş ve yapıtları ile hem Doğu hem de Batı bilimini derinden etkilemiştir. Bir ara Hasan Sabbah'ın yönetimi ...

İlhanlılar

İlhanlılar yada İlhanlılar Devleti, Cengiz Han'in (Çingiz Han)torunu Hülagû Han tarafından, merkez Tebriz olmak üzere İran'da kuruldu (1256). "İlhanlı" ismi; "Büyük Kağanlı" anlamına gelmektedir. Çünkü İlhanlılar'ın kendi bayrakları ve paraları olsa da, bir çeşit eyalet ...

Muhammed Tapar

Muhammed Tapar Büyük Selçuklu Devleti sultanı. Sultan Melikşah'ın oğlu olup, 1082 yılında doğdu. Babasının 1092'de vefatıyla, Selçuklu sultanı olan ağabeyi Berkyaruk'un yanında yetişti. Sultan Berkyaruk ona Gence havalisinin idaresini verdi. Muhammed Tapar, Gence'ye gelerek ...

Selçuklular

Selçuklular, Türk-İslam devletlerinin en büyüklerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. 10. yüzyılın sonu ile 11. yüzyılın başlarında İslamı kabul ettiler. Selçuklular; Çin'den, Batı Anadolu dahil bütün Ortadoğu ülkeleri, Akdeniz sahilleri, ...

Hasan Sabbah

Hasan Sabbah İran’daki İsmailiyye Devletinin kurucusu ve Batıniliğin bir kolu olan Haşşaşin fırkasının reisi. İsmi, Hasan bin Ali bin Muhammed bin Ca’fer bin Hüseyin bin el-Sabbah el-Himyeri’dir. Hasan Sabbah veya Hasan bin Sabbah diye şöhret bulmuştur. Kendi iddiasına göre, ...

Haşhaşiler

Haşhaşiler,aslında ezoterik gizli batıni herhangi bir islam tarikatından çok da farklı olmayan bir tarikattır. tarikatın adı ismaililiktir şiiliğin daha radikal bir uzantısıdır diyebiliriz, daha çok suikastleriyle tanınan gizli bir topluluktu. Hasan Sabbah tarafından kurulup, ...

Kazvin

Kazvin, (Farsça: قزوین, UFA: [ɢæzˈviːn]), İran'da Kazvin Eyaleti yönetim merkezi olan şehirdir.

Nasîrüddin Tûsî

Nasîrüddin Tûsî, 1200 ile 1273 yıllarında yaşamış islam filozofu. Sözkonusu dönem, Moğol istilası sebebiyle Bağdad`da, bir yandan karanlık bir dönem bir yandan da önemli düşünce okullarının kurulduğu ve islam bilim kurumlarının açıldığı bir dönem oldu. Nasîrüddin ...

Deylem

Deylem (Arapça: ديلام, Farsça: دیلمان), Hazar Denizi'nin batısındaki dağlık bölgenin tarihî adı. Doğusundaki Taberistan (bugünkü Mazenderan) batısındaki Gilan da geniş anlamla tarihî Deylem bölgesinin içine alınır.

Kazvin Eyaleti

Kazvin Eyaleti (Farsça: استان قزوین Ostān-e Qazvīn; okunuşu: Gazvīn), İran'ın 30 eyaletinden birisidir. 1996 yılında Zencan'dan ayrılmıştır, 1.543 köyü vardır. Nüfus sayımına göre nüfusun %63'ü kentlerde, kalanı ise kırsal kesimde yaşar. Azeri Türkleri, Tatiler, ...

İmamîlik

İmâmet ya da İmâmîlik (Arapça: إمامة‎ Imāmah) İslâm'ın bir kolu olan Şiîliğin temel ilkelerinden birisidir.