Cennet

Cennet, çeşitli dinlerde ve ruhani felsefelerde bulunan ahirete (ölümden sonraki yaşama) dair bir kavramdır.Cennet kavramına inanan inanç ve kişiler genellikle cennetin insanların bir kısmı, çoğunluğu veya hepsi için ahirette bulunan nihai bir varış noktası, mekan olduğunu düşünürler.

Cennet

Cennet, çeşitli dinlerde ve ruhani felsefelerde bulunan ahirete (ölümden sonraki yaşama) dair bir kavramdır.

Cennet kavramına inanan inanç ve kişiler genellikle cennetin insanların bir kısmı, çoğunluğu veya hepsi için ahirette bulunan nihai bir varış noktası, mekan olduğunu düşünürler. Ayrıca cennet kavramına sahip inançların çoğunluğunda cennet iyi insanların ulaştığı bir ahiret mekanıyken, cennetin zıttı olan kötü insanların ulaştığı cehennem diye anılan bir ahiret mekanı bulunur. Cennet genellikle farklı tanım ve niteliklerle harika, çok iyi ve mükemmel bir mekan olarak düşünülmüştür. Cennet kavramının bulunduğu her inanç, felsefi akım, kült ve gelenekte cennet kavramı farklı yorumlanmış ve tanımlanmıştır. Bu maddede belli başlı inanç, akım ve geleneklerin cennet kavramına kısaca değinilmiştir.

Etimoloji

Cennet sözcüğü Arapça kökenlidir. Her dininin cennet kavramına verdiği özel isimler olabilir. Cennet sözcüğü aslında İslam dinindeki cennet kavramı için kullanılır, fakat Türkçe'de genel olarak cennet kavramı için kullanılmaktadır. TDK tanımına göre cennet; "Dini inanışlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt."tir. Ayrıca cennet kelimesi Türkçe'de mecazi şekilde sıfat olarak, çok güzel, huzur veren gibi anlamlarda kullanılır.1 Cennet sözcüğünün dışında yine "cennet" anlamında olan Farsça kökenli behişt ve Soğdca kökenli uçmak da Türkçe'de kullanılmaktadır. Yine de en yaygın olan cennet sözcüğüdür.

İslam'da Cennet

Bu konuda daha fazla bilgi için İslam'da cennet maddesine bakabilirsiniz.


Cennet İslam'da, İslam dinine inananların ebedi olarak kalacakları bir ahiret mekanıdır. Cehennemin zıddıdır. İslam'a göre cennetteki hayat sonsuz olacaktır. Ayrıca cennette olacaklara birçok mükafat verilecektir. İslam inancına göre kafir (inanç esaslarından bir veya daha fazlasını inkar eden), müşrik (Tanrı'nın birliğine inanmayan) ve münafık (Müslüman gibi görünüp İslam'a inanmayan) kişiler cennete giremez, ebedi olarak cehennemde kalırlar. Müslüman olup günah işleyenlerinse, Allah günahlarını affetmezse, bir süre cehennemde günahlarının cezasını çekecek daha sonra da cennete gireceklerine inanılır.Hristiyanlık'ta CennetMusevilik'te CennetBahailik'te CennetHinduizm'de Cennet

Göz AtKaynakça

Cennet

Alm. Paradies (n), Fr. Paradis (m), İng. Paradise. Ahirette, Allahü tealanın razı olduğu kimselerin gidecekleri ve sonsuz olarak zevk ve saadet içinde yaşayacakları yer. Cennet kelimesi, lügatta C ve N harflerinden meydana gelmekte olup, aynı kökten meydana gelen cin, cinnet, cinan, cenin kelimeleri gibi “örtülü” demektir. Cennet meyveler, çiçekler, güzel kokular ve daha pekçok güzellikler ile örtülü olduğundan bu isim verilmiştir. Dünyada bağ, bostan, bahçe manasına da kullanılır. Kelimenin bu kullanılış şekli, daha çok teşbih, benzetme içindir.

Cennet

din inanışına göre, iyilik yapanla-rın, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir gönence kavuşacakları yer, uçmak (ii).
çok güzel yer.

Cennet

(Arapça) Kadın ismi 1. Uçmak. 2. Bahçe. 3. Çok ferah ve havadar yer. 4. Firdevs. - Allah'ın insanlara müjdelediği, ölümden sonraki alemde bulunan, Allah'a inanan, günah işlememiş veya günahlarından temizlenmiş olanların gireceği fevkalade güzel yer. 8 cennet olduğ

Cennet

Türkçe Cennet kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Elysium, City of God, Eden; the new Jerusalem
n. glory, the happy hunting grounds, pie, Pearly Gates, paradise, heaven

Cennet

Türkçe Cennet kelimesinin Fransızca karşılığı.
paradis [le], parvis célestes, tabernacle éternel, éden [le]

Cennet

Türkçe Cennet kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Eden, Feste, Himmel, Paradies

Cennet (Selim Gülgören) sözleri

Selim Gülgören tarafından albümünde söylenen Cennet adlı şarkının sözleri.

Hani fani bu hayat ümit bağlayamam
Olmadı diye oturup ağlayamam
Gönlü geniş olan sükutu öğrensin

Sevgimi yok yere ele bağlayamam
Gelir ümidiyle hayallere sığınamam
Kemale eren kendinden versin

Sevdim, kaç kere bilemem
Yaşadım, yok inkar edemem
Bıktım, senle baş edemem
Beeeeen

Zaman, öylede geçiyor
Hayat, böylede bitiyor
Bitsin, umudum cennetten

Ben dalkavuk olanı hizaya getiremem
Sorma bana ben görünmezi göremem
Merak eden kendine yönelsin

Boş yere kimseyi oyalayıp üzemem
Geçici şeylere heves edip üzülemem
Fikrim hevesimi alt etsin

Sevdim, kaç kere bilemem
Yaşadım, yok inkar edemem
Bıktım, senle baş edemem
Beeeeen

Zaman, öylede geçiyor
Hayat, böylede bitiyor
Bitsin, umudum cennetten

Ben gözü görmeyene resim gösteremem
Değerimi bilmeze değer öğretemem
O önce e haddini öğrensin

Biten sevgiye imrenip özenemem
Boş sözü duyup düstur edinemem
Neden kendine ah etsin

Bildim, lakin söyleyemem
Gördüm, ama izah edemem
Dünya, senle baş edemem
Beeeeen

Zaman, öylede geçiyor
Hayat, böylede bitiyor
Bitsin, umudum cennetten


Sevdim, kaç kere bilemem
Yaşadım, yok inkar edemem
Bıktım, senle baş edemem
Beeeeen

Zaman, öylede geçiyor
Hayat, böylede bitiyor
Bitsin, umudum cennetten

Cennet (Hakan Tuna) sözleri

Hakan Tuna tarafından albümünde söylenen Cennet adlı şarkının sözleri.

Cennet olabilse hepimize
Bu dünya cennet olsa

Vaktimiz kalmadı 'az sonra' için
Barışı elde etmek için
Bu iş böyle gitmez, tarih silinmez
Savaşlarla gördük çözülmez

Zaman geldi şimdi, davranmak için
Zaman yok artık oturmak için
Kardeşler sevgililer, bilir ağlayan anneler
Kaç can gitti, ölen geri dönmez

Benden önce söylemişler 'bu dünya benim memleketCennet olabilse hepimize
Bu dünya cennet olsa

Kanlı toprakları, silebilse gözyaşlarımı
Çıplak ruhum bir de yıkansa
İçimiz temiz olsun, gözler gerçek görsün
Yalanlar birden yok olsun

Zaman geldi şimdi, dua etmek için
Zaman değil kin ve nefret için
Müslüman hıristiyan, dinli dinsiz olan
Kaç can gitti, ölen geri dönmez

Benden önce söylemişler 'bu cennet, bu cehennemCennet olabilse hepimize
Bu dünya cennet olsa

Benden önce söylemişler 'all we are saying is give peace a chanceCennet olabilse hepimize
Bu dünya cennet olsa

Cennet (Ahmet Enes) sözleri

Ahmet Enes tarafından albümünde söylenen Cennet adlı şarkının sözleri.

hani fani bu hayat ümit bağlayamam
olmadı diye oturup ağlayamam
gönlü geniş olan sükutu öğrensin
sevgimi yok yere ele bağlayamam
gelir mi diye hayallere sığınamam...
kemale eren kendinden versin

sevdim, kaç kere bilemem
yaşadım, yok inkar edemem
bıktım, senle baş edemem ben
zaman öyle de geçiyor
hayat böyle de bitiyor
ama umudum cennetten

ben dalkavuk olanı hizaya getiremem
sorma bana ben görünmezi göremem
merak eden kendine yönelsin
boş yere kimseyi oyalayıp üzemem
geçici şeylere heves edip üzülemem
fikrim, hevesimi alt etsin

sevdim, kaç kere bilemem
yaşadım, yok inkar edemem
bıktım, senle baş edemem ben
zaman öyle de geçiyor
hayat böyle de bitiyor
aman umudum cennetten

ben gözü görmeyene resim gösteremem
değerimi bilmeze değeri öğretemem
o önce, e haddini öğrensin
biten sevgiye imrenip özenemem
boş sözü duyup düstur edinemem
eden, kendine ah etsin

bildim lakin söylemem
gördüm ama izah edemem
dünya, senle baş edemem ben
zaman öyle de geçecek
hayat böyle de bitecek
e bitsin, umudum cennetten
sevdim, kaç kere bilemem
yaşadım, yok inkar edemem
bıktım, senle baş edemem ben
zaman öyle de geçiyor
hayat böyle de bitiyor
ama umudum cennetten

Cennet (Kurban) sözleri

Kurban tarafından İnsanlar albümünde söylenen Cennet adlı şarkının sözleri.

uzaklarda ararken bi ses duydum derinden
yakınlaştı sonra
takıldım tam düşerken tuttu bir el elimden
devam ettim sonra
yalnızlığıma ağlarken
uyandım ben aniden
hepsi burda şimdi
bütün insanlar

senle ben ve senle ben
belki bu son gün
dostça kal gitmeden

omuzunda ağlarken
ruhu aktı teninden
çaresizdi sonra
yeni bir gün başlarken
güneş battı birden
karanlık şimdi

yalnızlığıma sığınırken
bi ses duydum derinden
herkes burda şimdi
bütün insanlar

senle ben ve senle ben
belki bu son gün
dostça kal gitmeden

ne oldu şimdi

senle ben ve senle ben
belki bu son gün
dostça kal gitmeden

Cennet (Selen Gülün) sözleri

Selen Gülün tarafından albümünde söylenen Cennet adlı şarkının sözleri.

Beraber cennetten kovulduk da buralara geldik
Nerdesin?
Dünya hapishanesinde bir tek sana güvenirdim
Kimlesin?
Bil ki ben bir kırılgan serseriydim, seni sevdim
Yalancı yılandan neler öğrendim.
Belli ki boşuna kovulmamışız
Sonsuzda kayıp o cennetten

Dünya hapishanesinde tek gün bile işkence
Sensizken.
Erkekler duygusuz olurmuş kadınlar bilmece
Tahminen.
Ama ben bir kırılgan serseriydim, seni sevdim
Yalancı yılandan neler öğrendim.
Belli ki boşuna kovulmamışız
Sonsuzda kayıp o cennetten

Cennet (Ferhat Göçer) sözleri

Ferhat Göçer tarafından _ albümünde söylenen Cennet adlı şarkının sözleri.

Banane gelecekse dünyanın sonu
Bitecekse bitsin artık hayat yolu
Korkum yok içim rahat huzurla dolu
Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu

Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen
Aldığım her nefesin sebebi sen

Dünyaya birdaha gelsem sevgilim
Arar bulurum yine seni severim
Cenneti değişmem saçının teline
Ömrümün yettiği kadar seni severim

Cennet (Rüzgar) sözleri

Rüzgar tarafından albümünde söylenen Cennet adlı şarkının sözleri.

Sen bana lazımsın
Geceleri kendimi yitirdiğinden yok haberin yok
Üşüyen teminim titreyen ellerimin yaşlı gözlerimin
Bir tek sebebi sensin yorgun bilmesende
Canımda can damarımda kan olduğunu
Gelmesende gözüm yolda beklerim gecelerce
Sen sen bana lazımsın
Yanında olmayı isterdim bu gece
Sarılıp uyumayı kollarında olmayı
Düşlere daldığında göreceksin sen beni
Ayrılıklar zor olsada bulacaksın herşeyi
Çağırır beni melekler çok geç olmadan gitmeliyim
Sonunda geleceğin yerdeyim
Cennetteyim

Yanında olmayı isterdim bu gece
Sarılıp uyumayı kollarında olmayı
Düşlere daldığında göreceksin sen beni
Ayrılıklar zor olsada bulacaksın herşeyi
Çağırır beni melekler çok geç olmadan gitmeliyim
Sonunda geleceğin yerdeyim
Cennetteyim

Cennet (Vedat Sakman) sözleri

Vedat Sakman tarafından Usulca albümünde söylenen Cennet adlı şarkının sözleri.

Ölümü düşündüğüm günden
Kaldı bu hüzün
Geç kalmışlığın telaşı

Koca yalanlarım
Hatalarım
Yollarım ve yıllarım
Eksik olmayın
Bir başka sefere yine beklerim

Umutlandıklarım
Amut dağıttıklarım
Akıl verdiklerim
Akıllı sandıklarım
Eksik olmayın
Bir başka sefere yine beklerim

Ölümün yüzünü gördüğüm gün
Kimin elini tutup göçmek isterim
Bir sevip bin söz ettiklerim
Bin sevip hiç söz etmediklerim
Söz verdiklerim yapamadıklarım
Eksik olmayın
Bir başka sefere yine beklerim

Cennet (Demirhan Baylan) sözleri

Demirhan Baylan tarafından albümünde söylenen Cennet adlı şarkının sözleri.

Beraber cennetten kovulduk � ta buralara geldik, nerdesin?
Dünya hapishanesinde bir tek sana güvenirdim, kimlesin?

Bil ki ben bir kırılgan serseriydim, seni sevdim
Yalancı, yılandan neler öğrendin?
Belli ki boşuna kovulmamışız sonsuzda kayıp cennetten

Dünya hapishanesinde tek gün bile işkence�sensizken
Erkekler duygusuz olurmuş, kadınlar bilmece�tahminen

Ama ben bir kırılgan serseriydim, seni sevdim
Yalancı, yılandan neler öğrendin?
Belli ki boşuna kovulmamışız sonsuzda kayıp cennetten

Bir an için ona niye diye sordun mu?
Yılan bozguncu, doğru
Artık ne cennet isterim, ne de cehennemdir derdim
Sorumlusun

Bil ki ben bir kırılgan serseriydim, seni sevdim
Yalancı, yılandan neler öğrendin?
Belli ki boşuna kovulmamışız sonsuzda kayıp cennetten

Belli ki boşuna kovulmamışız sonsuzda kayıp o cennetten

Cennet (Kilamat) sözleri

Kilamat tarafından albümünde söylenen Cennet adlı şarkının sözleri.

MR: NAKARAT::(2)
zavallı kalmayı hazmetme sakın içindeki senleri bir bir hayata sık
bu hayatı okulu off dersler zor sınıfta kalmayı hazmetme sakın..

LiMiT::
ot gibi yaşayana git sor bakalım, hayattan aldığı tat nasıl die,
ot gibi tatsız dese bile yine bu insana normal denmekte,
mana arayana bas deli damgası, bence onun hayatı daha anlamlı
gitmiyo hoşuma şu kurduğunuz düzen, bence bu böyle olmamalı

hayata boş diyen haksız değil ama bana soracak olursan boş bırakanda hata
doldursana onu sende, tüm yakıtları gözler önünde,
iş aşk ve sanat, duranda kabahat, bombaya dönüş durmadan patla,
herşey zor die kafa patlatma, tara sorununu çözümünü sapta

koskoca dünya, yer bol hava bol,
ama yinede her milimetresine karambol ve saldırı haklara,
insanın hafızası yaş dolu kumbara, var mı bi madde hazı temsil eden
varsa bile var mı ki biriktiren, elle tutulmuyo gülümsemen, bayağı bi azmış gülümsenenler,

bedenin bi silah mermilerse sen, boşalt şu şarjörü hayata birden,
hayır beklemeden hayır diyenden, kendine fayda sağla kendinden,
güvenebileceklerin hepsine iyi bak, dilini sakınma sakın hep anlat
yarışta durmak yok,mola verme,kendini ver mücadele hayat

MR: NAKARAT::(2)
zavallı kalmayı hazmetme sakın içindeki senleri bir bir hayata sık
bu hayatı okulu off dersler zor sınıfta kalmayı hazmetme sakın..

MR::
kim bilir belki benim de bir kalbim vardır aşkı tutmayan
oysa bütün lyriclerimi gayet içtenlikle dile getirmiştim
karşımda bir manzara gölleri yaşlara boğulan,
dünya ebediyetin varisi olamayacak kadar da hileli bir zar
kontrol kalemini kap bak bakalım kim ne kadar gerçek yaşıyor
belki de hiçbiri bilmez bu karanlık yolları
güya dünya pembe bir çölmüş yok ya
gülmek bile marifet ister bu limanda gemiler sualtı izler
düşün ki cehennem olmuş heryer,oysa ki cennet yeraltı mavzer

hayatın ayrıntısına girmeden öznel bir karar vermek güç
bu zamanla da değişebilir veya sana bağlı olarak aynı da kalabilir ancak
sen yine kendini bulabileceğin işlere kendini şartlandır artı
sana ulaşan rap bağlantımızı modeminle kullanmaya çalış...

merkezden koparak sınırda yaşamak gibi birşey rap map dediğin,
hayatı yeniden yazmak gibi çok şey ellerinle ürettiğin...
tarihi geçmiş herşeyi silmenin zamanı geldi de geçiyor bence,
yoksa yeni günde kimler gülecek gözlerinin yerine sence??

MR: NAKARAT::
zavallı kalmayı hazmetme sakın içindeki senleri bir bir hayata sık
bu hayatı okulu off dersler zor sınıfta kalmayı hazmetme sakın..

Cennet (Oya Bora) sözleri

Oya Bora tarafından albümünde söylenen Cennet adlı şarkının sözleri.

Cennetin o parlak rengine bir gölge düştü ah benim gölgem
Sardığım ateşli vücutlar ardında kaybolur iz vermeden
Buldunmu sen cenneti verdinmi kendini bana koştunmu sen kollarıma
Sordunmu sen cenneti geldinmi sol yangına koştunmu sen kollarıma

Zar tutar ah talih zar tutar koşsam ne farkeder yürüsem ne
Hazırmısın benimle uçmaya yüksekler tükendi alçalmaya
Buldunmu sen cenneti verdinmi kendini bana koştunmu sen kollarıma
Sordunmu sen cenneti geldinmi sol yangına koştunmu sen kollarıma

Ahhhhh

Cennetin o parlak rengin bir gölge düştü ah benim gölgem
Sardığm ateşli vücutlar ardından kaybolur iz vermeden
Buldunmu sen cenneti verdinmi kendini bana koştunmu sen kollarıma
Sordunmu sen cenneti geldinmi sol yangına koştunmu sen kollarıma

İlgili konuları ara

Yanıtlar