Ali Bin Ebu Talha

Kısaca: Ali bin Ebu Talha, Tebeut Tabiin dönemi hadis ve tefsir bilgini. ...devamı ☟

Ali bin Ebu Talha, Tebeut Tabiin dönemi hadis ve tefsir bilgini. İbn Abbas'tan aktardığı ve kendisine izafeten 'Şahifet-u Ali bin Ebu Talha' diye bilinen 'tefsir sahifesi' ile tanınmıştır. Gerçi bu tefsir İslam dünyasındaki bilim adamları tarafından tam olarak kabul görmüş olmasa da Buhari, Taberi, İbn Ebu Hatim ve İbnu'l Münzir gibi bilim adamları tarafından değerlendirilmiştir. Alimler Ebu Talha'nın bu tefsirinin tanınmamış olmasını yaşadığı Humus şehrinin önemli bir bilim merkezi olmamasına ve yazarın tefsiri alıntıladığı İbn Abbas'a yaşadığı devir itibariyle yetişemiyeceğinden fazla güvenilir olmamasına bağlarlar.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.