Allel

Kısaca: Kalıtsal molekülde (DNA) bulunan ve canlının karakterlerinin belirlenmesinde rol oynayan kalıtsal birimlere gen adı verilir. Bir genin DNA molekülünde kapladığı fiziksel alan için lokus deyimi kullanılır. ...devamı ☟

Kalıtsal molekülde (DNA) bulunan ve canlının karakterlerinin belirlenmesinde rol oynayan kalıtsal birimlere gen adı verilir. Bir genin DNA molekülünde kapladığı fiziksel alan için lokus deyimi kullanılır. Örneğin bezelyedeki tohumun, rengini belirleyen genin kapladığı alan bir lokustur. Bir lokusta mevcut renk bilgilerinin her birine de allel adı verilir. Sarı renk bir allel, yeşil renk bir allel. Daha genel bir tarifleme ile bir genin değişik biçimlerine allel adı verilir. Alleler, genellikle birbirini izleyen DNA dizileri, bazen de gensiz dizileri ifade eder.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Allel Resimleri

Alel
6 yıl önce

toplamı ve bütün kromozom seti o canlının "genomu" şeklinde tarif edilir. ^ Allele biology.about.com Gen Genler ve aleller (kalıtım birimleri) alfred.med-aleller...

Genler ve aleller
6 yıl önce

allel genlerden söz edilir. Homolog kromozomların aynı lokuslarında yer alan, iki veya bazen daha çok sayıda alternatif karakterlerin genlerine allel...

Genler ve aleller, Alel, Bezelye, Canlı, Döllenme, Gen, Genom, Genotip, Heterozigot, Homozigot, Hücre
Mendel genetiği
2 yıl önce

sırasında, ayrılan allellerin taksimi tamamen bağımsız ve eşit şekilde gerçekleşir. Örneğin Ss allel çifti taşıyan bir annenin allelleri S ve s ‘dir. Oluşacak...

Mendel genetiği, 1865, Avusturya, Bezelye, Bitki, DNA, Dişi, Döllenme, Embriyo, Erkek, Gen
Krosover
6 yıl önce

genlerinin iki kopyasını taşır ve bunların her birine allel denir. Her ebeveyn yavrusuna birer allel aktarır. Metafaz sırasında dizilen kromatit çiftlerinin...

Açılma
6 yıl önce

Açılma şu anlamlara gelebilir: Açılma (segregasyon), F2 generasyonunda allel genlerin ayrılarak 1:2:1 oranında bir dağılım göstermesi Açılma, kişinin...

Segregasyon, Allel, Bezelye, Gecesefası, Gen, Genetik, Genotip
Apolipoprotein E
6 yıl önce

alleli taşır. E2 alleli, tip 3 hiperlipoproteinoma ile, ve diyabet ya da obezitenin de olması durumlarında, hiperlipidemi ile ilişkilidir. E4 alleli ile...

Apolipoprotein E, Allel, Alzheimer Hastalığı, Ateroskleroz, Bağışıklık, Diyabet, HDL, Heterozigot, Kan, Karaciğer, Katabolizma
Segregasyon
2 yıl önce

Genetikte segregasyon ya da açılma F2 generasyonunda allel genlerin ayrılarak 1:2:1 oranında bir dağılım göstermesi. Örneğin akşamsefası bitkisinde F1...

Segregasyon, Allel, Bezelye, Gecesefası, Gen, Genetik, Genotip
İnversiyon
2 yıl önce

düzensizliklerinin ortaya çıkmasına nedendir. Çünkü böyle heterozigotik homologlarda allel genler nokta nokta karşılıklı gelmek isteyeceklerdir. Böylece homolog çift...