Lokus

Kısaca: lokus, bir genin, bu genin alellerinden birinin ya da bir DNA dizisinin kromozom üzerinde düşünüldüğü yer veya DNA üzerindeki fiziksel özel konumudur. Belirli bir lokus üzerindeki DNA dizisinin herhangi bir varyantına ise alel denir. Belirli bir genom üzerinde yer alan lokusların düzenli listesine genetik harita olarak adlandırılır. Harita üzerindeki gen eşleştirmesi, belirli bir biyolojik özelliğin hangi lokus üzerinde bulunabileceğinin belirlenmesi işlemidir. ...devamı ☟

lokus
Lokus

lokus, bir genin, bu genin alellerinden birinin ya da bir DNA dizisinin kromozom üzerinde düşünüldüğü yer veya DNA üzerindeki fiziksel özel konumudur. Belirli bir lokus üzerindeki DNA dizisinin herhangi bir varyantına ise alel denir. Belirli bir genom üzerinde yer alan lokusların düzenli listesine genetik harita olarak adlandırılır. Harita üzerindeki gen eşleştirmesi, belirli bir biyolojik özelliğin hangi lokus üzerinde bulunabileceğinin belirlenmesi işlemidir. Koromozomları bazı lokuslardaki belirli genlerin alelleri ile aynı olan diploit ve poliploid hücreler homozigot olarak adlandırılırken farklı alellere sahip olan hücreler ise heterozigot olarak tanımlanır. İsimlendirme Bir genin kromozom lokusu "6p21.3" gibi bir şekilde ifade edilebilir. Bir lokus dizisi de benzer şekilde belirtilir. Örneğin, okülokütanöz albinizm geni olan OCA1 lokusu "11q1.4-q2.1" şeklinde yazılabilir ve 11 numaralı kromozomun uzun kolunda, bant 1'in alt-bant 4'ü ile bant 2'nin alt bant 1'i arasında bir yerde olduğu anlamına gelir. Kromozomun uçları "pter" ve "qter" şeklinde etiketlenir ve böylece "2qter" ikinci kromozomun uzun kolundaki telomer anlamına gelir. Sentisome Bir sentisome (İng: centisome), bir kromozomun uzunluğunun % 1'i olarak tanımlanır. Dış bağlantı * Overview at ornl.gov

Kaynaklar

Vikipedi

lokus

Almanca lokus kelimesinin İngilizce karşılığı.
(der) n. toilet, lavatory

lokus

Almanca lokus kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
plee

lokus

Almanca lokus kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. gabinetto (m)

lokus

Almanca lokus kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. retrete (m), excusado (m)

lokus

Almanca lokus kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. tuvalet (m)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lokus
1 yıl önce

Genetik ve genetik hesaplama alanında lokus, bir genin, bu genin alellerinden birinin ya da bir DNA dizisinin kromozom üzerinde düşünüldüğü yer veya DNA...

Bateson-Dobzhansky-Muller Modeli
4 yıl önce

azaltmaması gerektiği düşüncesine dayanır. Bu nedenle, ikinci lokus üzerinde, ilk lokus ile uyumsuz olan bir alelin ortaya çıkmış olması gerekir. William...

Dihibrit çaprazlama
1 yıl önce

Dihibirit çaprazlama ise, bir türün, iki karakterini taşıyan gen lokusları bakımından iki gametin çaprazlanmasıdır. İki karakter bakımından birbirinden...

Dihibrit çaprazlama, Fenotip, Gamet, Genetik, Genotip, Geri çaprazlama, Mendel genetiği, Monohibrit çaprazlama, Trihibrit çaprazlama, Tür, Çaprazlama
Alel
4 yıl önce

kalıtsal faktörünü ifade eder. Alel sözcüğü, özellikle bir kromozomun bir lokusundaki iki ya da daha fazla seçenekli gen çeşidini anlatmak için kullanılır...

Genler ve aleller
4 yıl önce

lokus"u denir. Kromozomlar mayoz bölünme sırasında sinapsis gösterdiklerinde, homolog kromozomlar nokta nokta yani gen ile gen şeklinde aynı lokuslar...

Genler ve aleller, Alel, Bezelye, Canlı, Döllenme, Gen, Genom, Genotip, Heterozigot, Homozigot, Hücre
Haplotip
1 yıl önce

üzerinde birbirleriyle ilişkili lokuslardaki alel kombinasyonuna veya DNA dizisine verilen isim. Bir haplotip, belirli lokus kümelerinde meydana gelen rekombinasyon...

Niceliksel özellik lokusu
4 yıl önce

birden fazla genin meydana getirdiği ürününü tanımlar. Niceliksel özellik lokusu (NÖL) ise, niceliksel bir özelliğin altında yatan genleri içeren ya da bu...

V(D)J rekombinasyonu
1 yıl önce

İmmunoglobulin ağır lokus ([email protected]) 14. kromozom üzerindedir ve immunoglobulin ağır zincir için genleri içerir. İmmunoglobulin kappa (κ) lokus ([email protected]) 2. kromozom...