Genom

Kısaca: Genom, bir kalıtım birimi. Bir organizmanın kromozomlarında bulunan genetik şifrelerin tamamını simgeler. Bütün genetik bilgiyi içeren kromozom setinin tamamına genom denir. Başka bir değişle Bir organizmayı oluşturmak için gerekli bilgilerin toplamına genom denir. ...devamı ☟

Genom, bir kalıtım birimi. Bir organizmanın kromozomlarında bulunan genetik şifrelerin tamamını simgeler. Bütün genetik bilgiyi içeren kromozom setinin tamamına genom denir. Başka bir değişle Bir organizmayı oluşturmak için gerekli bilgilerin toplamına genom denir. Bir diğer tarifle, bir hücredeki genetik materyalin tamamı o organizmanın genomunu oluşturur. Yine diğer bir tanımla genom, bir organizmanın DNA’sının tamamı olup o organizmanın yaşamı boyunca tüm yapı ve aktivitelerini belirleyecektir. Hücre genomu, bilinen kromozomlardan ve çıplak DNA'dan oluşan, kendini halka şeklinde kapatmış, mitekondri genomundan oluşur. Canlıların en temel birimi olan hücrede fizikokimyasal özelliklerin ortaya çıkarılmasında kullanılan genetik talimatların hepsine de genom denilebilir. Her canlının hücrelerinin içine yerleştirilmiş genetik program, o canlının "genom"unu oluşturur.

Tüm bu tanımlar, genomun DNA materyalinden ibaret olduğunu, her iki terimin de genetik materyali ifade ettiğini göstermektedir. Bu materyal, sıkı bir yumak halinde biçimlenerek kromozom adını verdiğimiz silindirik yapıları oluşturur.

Genomun bir "kitap" olduğunu düşünelim. "Kromozom" denilen 23 bölümü vardır. Bu 23 bölümün içerisinde, "gen" denilen binlerce hikaye bulunur. Yaklaşık 20 000 gen-20 000 hikaye. Her hikaye, "ekson" denilen paragraflardan oluşur ve bunlar, "intron" denilen reklamlarla yer yer kesilir. Her paragraf, "kodon" denilen kelimelerden oluşur.

Her kelime, "baz" denilen harflerle yazılmıştır: A, T, G, C.

GENOM

Gametlerde bulunan kromozomlar.

GENOM

İngilizce GENOM kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. genoma (Biol., conjunto de los genes contenidos en la célula reproductiva)

GENOM

İngilizce GENOM kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. génome, ensemble des gènes d'une cellule reproductive (Biologie)

GENOM

İngilizce GENOM kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Genom (bio., Gesamtzahl aller Gene in einer Fortpflanzungszelle)

GENOM

İngilizce GENOM kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. in biologia i geni delle cellule riproduttive

GENOM

İngilizce GENOM kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. genoma, conjunto dos genes em célula reprodutora (Biologia)

GENOM

Almanca GENOM kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. total number of genes within a reproductive cell (Biology)

GENOM

Türkçe GENOM kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. total number of genes within a reproductive cell (Biology) n. genom, total number of genes within a reproductive cell (Biology)

GENOM

İngilizce GENOM kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. genoom (in biologie-alle genen in voortplantingscel)

GENOM

n. total number of genes within a reproductive cell (Biology) n. genom, total number of genes within a reproductive cell (Biology)

GENOM

gametlerde bulunan kromozomların tümüne verilen ad.

GENOM

Almanca GENOM kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. génome (m)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

GENOM
3 yıl önce

hepsine de genom denilebilir. Her canlının hücrelerinin içine yerleştirilmiş genetik program, o canlının "genom"unu oluşturur. Gen Genetik İnsan genom projesi...

Genom, Biyoloji, Gen, Organizma, Taslak, Genetik Şifre
Genom Araştırma Enstitüsü
6 yıl önce

Genom Araştırma Enstitüsü (TIGR) 1992 yılında Craig Venter tarafından Rockville, Maryland, ABD’de kurulan kâr amaçlı olmayan bir genom araştırma enstitüsüydü...

Genomik
3 yıl önce

bilim, 20. yüzyılın sonunda insan genomunun ilk haritasının yayımlanmasıyla medyatik bir konum kazanmıştır. Günümüzde genom araştırmalarının tıp ve tarımda...

Model canlı
3 yıl önce

biyokimyasal mutantı haritalanmıştır. Arabidopsis genom dizilimi bulunan ilk bitkidir. Arabidopsis 'in genom dizilimi, TAIR veritabanı tarafından sağlanmıştır...

Buğday
3 yıl önce

Kromozom sayıları sonucu buğdayların genom sayıları ve genom formülleri üzerinde durulmuştur. Kromozom sayıları ve genom formüllerine göre yapılan sınıflandırmalarda...

Buğday, Taksokutu, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Bilimsel sınıflandırma, Bitki, Buğdaygiller, Carolus Linnaeus, Fransa, Hindistan
Amborella Trichopoda
6 yıl önce

grubu genom diziliminin ortaya çıkarılması için çalışmaktadır (https://web.archive.org/web/20130628071728/http://www.amborella.org/). Amborella genomu evrimsel...

Celera Genomics
6 yıl önce

Araştırmalar Enstitüsü'nün (TIGR) de ilk başkanıydı. TIGR'de bakteri genomunun DNA dizilerini meslektaşı Hamilton Smith ile yaparken başarılıydı. Celera'yı...

Celera Genomics, 1998, ABD, Bakteri, DNA, Fare (hayvan), Genom, İnsan, İnsan Genom Projesi, Hamilton Smith, Bilim insanı
Gen
3 yıl önce

Genlerin büyüklükleri ve işlevleri her zaman doğru orantılı değildir. Gen, genom dizisinde yeri tanımlanabilen, transkripsiyonu yapılan, düzenleyici ve/veya...

Genetik, Alel, DNA, Döllenme, Eşey, Fenotip, Gen amplifikasyonu, Gen frekansı, Gen havuzu, Gen mühendisliği, Genetik