Aspartik Asit

Kısaca: Aspartik asit (Asp, D) proteinlerin yapısında bulunan 20 standart aminoasitten biridir. Anyonik formunun adıyla aspartat olarak da bilinir. ...devamı ☟

aspartik asit
Aspartik AsitAspartik asit (Asp, D), (aynı zamanda anyonik formunun adıyla aspartat olarak da adlandırılır), proteinlerin yapısında bulunan 20 standart aminoasitten biridir.

Adından anlaşılabileceği gibi, aspartat, asparaginin karboksilik asit analoğudur. İnsan vücudu ihtiyacı olan aspartatı sentezleyebildiği için dışarıdan besinlerle alınması hayati önem taşımaz. Proteinlerin yapıtaşı olmak dışında, aspartat beyinde nörotransmiter olarak da kullanılabilir ve üre döngüsünde ve glukoneogenez esnasında metabolit olarak rol alabilir. Nörotransmiter olarak kullanılan aspartatın yorulmaya karşı direnç sağlayarak dayanıklılığı artırabildiği hipotezi öne sürülmüştür, fakat destekleyen deneysel kayıtlar çok güçlü değildir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aspartik asit
2 yıl önce

Aspartik asit (Asp, D) proteinlerin yapısında bulunan 20 standart aminoasitten biridir. Anyonik formunun adıyla aspartat olarak da bilinir. Vücuttan zararlı...

Aspartik asit, Aminoasit, Anyon, Asparagin, Glukoneogenez, Hipotez, N-Asetilaspartat, Nörotransmiter, Protein, Üre, Metabolit
N-metil-D-aspartik asit
6 yıl önce

N-metil-D-aspartik asit veya NMDA, NMDA reseptörlerine özgül agonist olarak davranan bir aminoasittir, ve bununla beraber glutamat reseptörlerine bağlanarak...

Amino asit
2 yıl önce

fizyolojik pH'da negatif yüklüdürler ve asidik özellik gösterirler. Aspartik asit Glütamik asit Polar bazik aminoasitler, yan zincirlerinde proton alıcı moleküller...

Aminoasit, Alanin, Biyokimya, MRNA, Melanin, Protein, Ribozom, Serotonin, Taslak, Translasyon, Katekolamin
Treonin
2 yıl önce

hayati önem taşımaktadır. Fakat bitkiler ve mikroorganizmaların çoğu aspartik asitten yola çıkarak treonin sentezleyebilme yetisine sahiptirler. Treoninin...

Treonin, Aminoasit, Hidroksil, Mercimek, Peynir, Susam, Kinaz, Stereoizomer, Enantiomer
N-Asetilaspartat
6 yıl önce

N-Asetilaspartat (NAA), N-asetilaspartik asit olarak da bilinir. Aspartik asidin (aspartat) bir türevidir. Formülü C6H9NO5'tir. Beyin için glutamattan...

N-Asetilaspartat, Aspartat, Beyin, Biyokimya, Nöron, Taslak, Asetil koenzim A, Glutamat
D (anlam ayrımı)
6 yıl önce

D D - veya d Latin alfabesinde harf D - Biyokimyada aspartik asitin sembolüdür. D - Bilgisayar bilimlerinde, birçok farklı D dili vardır. D - Ekonomide...

Lipaz
2 yıl önce

mekanizması kimotripsininkine benzer, bir serin nükleofil, bir asit kalıntı (genelde aspartik asit) ve bir histidinden oluşur. Gram negatif bakteriler tarafından...

Lipaz, Biyokimya, Enzim, Hidroliz, Lipit, Taslak, Yağ, Kataliz, Ester bağ
Genetik kod
2 yıl önce

proteinlere (amino asit dizilerine) çevrilmesini sağlayan kurallar kümesidir. Kod, kodon olarak adlandırılan üç nükleotitlik diziler ile amino asitler arasındaki...

Genetik kod, Genetik