Amonyum Perklorat

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Amonyum Perklorat
3 yıl önce

romboedrik biçimde kristalleşir. Birçok amonyum tuzu gibi, amonyum perkloratta erimeden önce bozunur. Amonyum perkloratın hafifçe ısıtılması klor, azot, oksijen...

Perklorat
3 yıl önce

ürünlerde perkloratlara rastlanmaktadır. En bilinen perklorat türleri potasyum perklorat (KClO4) ve amonyum perklorat (NH4ClO4)'tır. Bununla beraber amonyum perklorat...

Sodyum perklorat
3 yıl önce

az kullanılır. Daha çok amonyum ve potasyum perkloratlar tercih edilir. Bu tuzlar, sodyum perklorat ve potasyum ya da amonyum klorür çözeltilerinden çifte...

Potasyum perklorat
3 yıl önce

performanslı amonyum perklorat yerine çoğu kez ikame edilerek katı yakıtlı roket itici yakıtı olarak da kullanılmıştır . KClO4 alkali metal perkloratlar içerinde...

Perklorik asit
3 yıl önce

perklorat ile seyreltik sülfürik asitin reaksiyona girmesidir, bunun sonucunda solüsyonda sadece perklorik asit kalır. Perklorik asit ayrıca amonyum perklorat...

Amonyum nitrat
3 yıl önce

Amonyum nitrat, NH4NO3 formülüne sahip bir kimyasal bileşiktir. Amonyum ve nitrat iyonlarından oluşan beyaz kristal bir katıdır. Higroskopik bir katı...

Karabarut roket motoru
6 yıl önce

üretilmektedir. Daha büyük boyutlu model roket motorlarında, amonyum perklorat ya da amonyum nitrat içerikli kompozit yakıtlar kullanılmaktadır. Karabarut...

Şeker itici yakıtı
6 yıl önce

kullanılabilir. Nadir olarak kullanılan diğer bir oksitleyiciler ise amonyum ve potasyum perklorat’tır. Oksitleyici olarak potasyum nitrat kullanan birinin iki ana...