Sodyum Perklorat

Kısaca: Sodyum perklorat formülü NaClO4 olan bir kimyasal bileşiktir. Perklorik asitin sodyum tuzu olan bu bileşik diğer perkloratlar gibi kuvvetli bir oksitleyicidir. Sodyum perkloratın çözünürlüğü diğer perklorat tuzları içinde en yüksek olanıdır. Beyaz kristallerden oluşan ve higroskopik özellikte olan sodyum perklorat suda ve alkolde oldukça çok çözünür. Genellikle monohidrat form halinde bulunur ve rombik bir kristal yapısına sahiptir. ...devamı ☟

Sodyum perklorat formülü NaClO4 olan bir kimyasal bileşiktir. Perklorik asitin sodyum tuzu olan bu bileşik diğer perkloratlar gibi kuvvetli bir oksitleyicidir. Sodyum perkloratın çözünürlüğü diğer perklorat tuzları içinde en yüksek olanıdır. Beyaz kristallerden oluşan ve higroskopik özellikte olan sodyum perklorat suda ve alkolde oldukça çok çözünür. Genellikle monohidrat form halinde bulunur ve rombik bir kristal yapısına sahiptir. Standart oluşum entalpisi −382.75 kJ mol−1 dir. Kullanımı Sodyum perklorat diğer birçok perklorat tuzlarının başlangıç hammaddesidir. Diğer perklorat tuzları elde edilirken çoğunlukla NaClO4 (25 °C’de 209 gr./100 ml)’a göre onların düşük çözünürlüğünden faydalanılır. Perklorik asit NaClO4 ile HCl asitinin reaksiyonu ile elde edilir. NaClO4 higroskopik özelliğinden dolayı piroteknik alanda çok az kullanılır. Daha çok amonyum ve potasyum perkloratlar tercih edilir. Bu tuzlar, sodyum perklorat ve potasyum ya da amonyum klorür çözeltilerinden çifte bozunma yoluyla imal edilirler.

Laboratuvar uygulamaları

NaClO4 laboratuvarda çeşitli kullanım alanlarına sahiptir( çoğunlukla reaktif olmayan elektrolit olarak). Örneğin, moleküler biyoloji alanında standart DNA ekstraksiyon ve melezleştirme reaksiyonlarında kullanılır.

Tıp alanında kullanımı

Sodyum perklorat subklinik hipertiroidizm olan hastalara iyotlu kontrast maddeler verilmeden önce iyot tutulumunu engellemek için kullanılabilir ( Tiroid uyarıcı hormon’u baskı altına alma). Üretimi Sodyum perklorat sodyum kloratın platin elektrot kullanılarak anodik oksidasyona tutulmasıyla üretilir. :ClO3 + H2O → ClO4 + H2 Ayrıca bakınız * Sodyum klorat * Potasyum klorat * Potasyum perklorat

Dış bağlantılar

* WebBook page for NaClO4

Yararlanılan kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Amonyum Perklorat
3 yıl önce

amonyum perkloratın üretimidir. Ayrıca, amonyum tuzlarının sodyum perklorat ile muamele edilmesiyle de üretilebilir. Bu işlem, sodyum perklorat çözünürlülüğünün...

Potasyum perklorat
3 yıl önce

çözünürlüğe sahiptir(25 °C’deki 100 ml. suda 1.5 gr.). KClO4 endüstride sodyum perklorat çözeltisinin KCl ile muamele edilmesiyle imal edilir. Bu tek yönlü...

Sodyum hipoklorit
3 yıl önce

kullanılmaktadır. Oda koşullarındaki klor ile sabunlardaki sodyum hidroksit tepkimeye sokularak üretilmektedir. Sodyum hipokloritin elde edilme formülü aşağıdaki gibidir:...

Çamaşır suyu, 1756, 1772, 1785, 1799, 1880, 1897, 1913, 1922, Alkali, Avrupa
Perklorik asit
3 yıl önce

bırakılırsa havadaki nemi çekerek kendisini seyreltir. Seyreltik asit bir sodyum perklorat solüsyonunun yoğun sülfürik asit içinde damıtılmasıyla elde edilebilir...

Sodyum klorat
3 yıl önce

Endüstriyel olarak tüm perklorat bileşikleri, sodyum klorat çözeltilerinin elektrolizi ile oksidasyona uğratılmak suretiyle üretilir. Sodyum klorat, seçici olmayan...

Klor
3 yıl önce

Sanayi de ise klor, mutfak tuzunun (sodyum klorür) elektrolizi yoluyla üretilir ve yan ürün olarak hidrojen gazı ve sodyum hidroksit açığa çıkar. Klor, aşağı...

Klor, 1810, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin, Atom numarası
Hipoklorit
3 yıl önce

beyazlatıcı formüllerinde bu moleküle rastlanır. Hipoklorit, lityum hipoklorit, sodyum hipoklorit ve kalsiyum hipoklorit gibi yeni kimyasal bileşiklerin oluşturlmasında...

Klorit
3 yıl önce

göserilen bir kimyasal kök. Bileşiklerinde daima bir adet elektron alır. Sodyum klorit, NaClO2 Magnezyum klorit, Mg(ClO2)2 Chemistry of the Elements, N...

Klorür, Klor, NaCl