Perklorat

Kısaca: Perklorat, ClO4− formülüyle göserilen bir kimyasal kök. Bileşiklerinde daima bir adet elektron alır. Perkloratlar perklorik asitin tuzlarıdır. Perkloratlar özellikle tıpta tiroid bezleri tedavisinde kullanılmaktadır. Bunlarla beraber, hava yastığı ve havai fişek gibi bazı ürünlerde perkloratlara rastlanmaktadır. ...devamı ☟

perklorat
Perklorat

Perklorat, ClO4 formülüyle göserilen bir kimyasal kök. Bileşiklerinde daima bir adet elektron alır. Perkloratlar perklorik asitin tuzlarıdır. Perkloratlar özellikle tıpta tiroid bezleri tedavisinde kullanılmaktadır. Bunlarla beraber, hava yastığı ve havai fişek gibi bazı ürünlerde perkloratlara rastlanmaktadır. En bilinen perklorat türleri potasyum perklorat (KClO4) ve amonyum perklorat (NH4ClO4)'tır. Bununla beraber amonyum perklorat, roket yakıtının içinde yer alan bileşiklerden biridir. Çoğu perklorat türleri suda çözünürler. Üretim Klor gazının hidroksit molekülü ile tepkimeye sokulmasıyla başta klorat elde edilir. Daha sonra bu klorat molekülleri su ile karıştırılır. Bu sayede ortaya hidrojen gazı ve perklorat çıkar. :3Cl2 + 6OH- → 5Cl- + ClO3- + 3H2O :ClO3- + H2O → ClO4- + 2H+

Klorun iyonları

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

perklorat Resimleri

Perklorat
3 yıl önce

gibi bazı ürünlerde perkloratlara rastlanmaktadır. En bilinen perklorat türleri potasyum perklorat (KClO4) ve amonyum perklorat (NH4ClO4)'tır. Bununla...

Sodyum perklorat
3 yıl önce

Sodyum perklorat formülü NaClO4 olan bir kimyasal bileşiktir. Perklorik asitin sodyum tuzu olan bu bileşik diğer perkloratlar gibi kuvvetli bir oksitleyicidir...

Amonyum Perklorat
3 yıl önce

Amonyum perklorat (AP) formülü NH4ClO4 olan bir kimyasal bileşiktir. Perklorik asitin amonyum tuzu olan bu bileşik diğer perkloratlar gibi kuvvetli bir...

Baryum perklorat
6 yıl önce

Baryum perklorat formülü Ba(ClO4)2 olan bir kimyasal bileşiktir. Perklorik asitin baryum tuzu olan bu bileşik diğer perkloratlar gibi kuvvetli bir oksitleyicidir...

Potasyum perklorat
3 yıl önce

Potasyum perklorat formülü KClO4 olan bir kimyasal bileşiktir. Diğer perkloratlar gibi, bu tuz da güçlü bir oksitleyici olup potansiyel olarak birçok organik...

Perklorik asit
3 yıl önce

karakteristiktir: Katı, hidrojen bağlarıyla merkezlenen H2O ve H3O+'ya bağlanmış perklorat içerir. Perklorik asit suyla bir azeotrop (eşkaynar) oluşturur. Asidin...

Periyodat
3 yıl önce

seviyesinde olduğu, iyotun oksianyonlarından biridir. Diğer perhalojenatlardan, perklorat gibi, farklı olarak iki form halide bulunabilir: metaperiyodat IO−4 veya...

Fransiyum
3 yıl önce

gerçekleştirebilir. Örneğin sezyum perklorat ile gerçekleşen kopresipitasyonun sonucu az miktarda fransiyum perklorattır. Bu kopresipitasyon, Glendenin ve...

Fransiyum, Alkali metal, Atom numarası, Erime noktası, Kaynama noktası, Kimya, Periyodik cetvel, Taslak, Marguerite Perey, Atom ağırlığı