Lidya Dili

Kısaca: Lidya(Lydia) dili (veya ''Lidce'' veya ''Lidyaca'') Batı Anadolu'da, başlangıçta günümüzde Gediz Nehri havzasına denk gelen Lidya ülkesinin halkı olan Lidyalılar tarafından kullanılmış ve M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren kayda geçmiş Anadolu dili. ...devamı ☟

Lidya(Lydia) dili (veya Lidce veya Lidyaca) Batı Anadolu'da, başlangıçta günümüzde Gediz Nehri havzasına denk gelen Lidya ülkesinin halkı olan Lidyalılar tarafından kullanılmış ve M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren kayda geçmiş Anadolu dili. M.Ö. 2'nci binyıldan itibaren kayda geçmiş selefleri Hitit dili ve Luvi dili gibi Hint Avrupa dillerinin Anadolu alt grubuna dahildir ve bu diğer Anadolu dilleri ve özellikle de Luvi dili ile bazı benzerlikleri bulunmakla birlikte, kendine özgü çeşitli özellikleri nedeniyle Anadolu dil ailesi içinde ayrı bir yeri bulunduğu ileri sürülmektedir. Yazılı Lidya dilinin ilk örnekleri M.Ö. 7. yüzyıldan kalma elektrum Lidya sikkeleri üzerindeki yazılardır. Bu paralarda Walwel ve Kalil adlı iki kişinin ismi anılmaktadır. M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllardan kalma ve çoğu Sard kazılarında keşfedilmiş mezar kitabeleri olmak üzere 100 kadar yazıt Lidya dilinde halihazırda mevcut literatürü tamamlamaktadır. Mezar taşlarında yazıtlar çoğu kez eś wãnaś ("bu mezar") ifadesi ile başlamaktadır. Lidya dilinin çıkış bölgesi Lidya'da M.Ö. 1. yüzyıl itibariyle konuşulmaz hale geldiği, ancak kibyra antik kentinde (günümüzde Gölhisar, Burdur) kentin kurucuları olan Lidyalılar kolonisi tarafından kullanılmaya devam ettiği Strabo tarafından belirtilmektedir. Ayrıca bakınız * Hitit dili * Hurri dili * Luvi dili * Likya dili * Karya dili Dipnotlar Dış bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lidya
3 yıl önce

Lidya (Grekçe: Λυδία), Anadolu'da Tunç Çağı'nın sonlarından başlayarak MÖ 6. yüzyıla kadar hüküm süren Lidya medeniyetinin merkezini oluşturan tarihî bölge...

Lidyalılar, Akkad dili, Anadolu, Ansiklopedi, Artemis, Asur, Asur Kralları, Asuroloji, Babil, Babil Kralları, Dicle
Anadolu dilleri
3 yıl önce

yüzyıllardan kalma ve çoğu Sard kazılarında keşfedilmiş Lidya dili mezar kitabesi de bulunmaktadır. Luvi dili ile bazı benzerlikleri bulunmakla birlikte, kendine...

Lidyalılar
3 yıl önce

arayışlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Anadolu Anadolu tarihi Lidya Lidya dili Karyalılar Misyalılar Likyalılar Kilikyalılar ^ "Urukagina'nın reformları"...

Lidya Devleti, Kral Yolu, Midas, Sardes, Lidya uygarlığı
Misyalılar
6 yıl önce

sürmektedir. Misya dili veya Misçe, Hint-Avrupa dil ailesi içindeki Paleo-Balkan dilleri grubunda yer almıştır. Misya Lidya Lidya dili Karya Karyalılar...

Maya dilleri
3 yıl önce

Quechua dili, Etrüskçe, Moğolca, Fince, Macarca, birçok Kafkas (Abhazca vs.) ve Ural dilleri, Hatti dili, Pelasg dili, Lidya dili, Kızılderili dilleri, Sümerce...

Asya Kökenli Ölü Diller Listesi
3 yıl önce

Karya dili Hitit dili Luvi dili Likya dili Lidya dili Kilikya dili Misya dili Palaik dili Frigce Galat dili Hatti dili Troya dili Urartu dili Hadhramautic...

Larissa (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Larissa (veya Larisa), Pelasgların ve bazı Anadolu halklarının dilinde (Lidya dilinde laqrisa) "duvar, kale, müstahkem mevki" anlamları içeren bir sözcük...

Sardis
3 yıl önce

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart kasabası yakınlarında bulunan ve Lidya (Lydia) devletine başkentlik yapmış antik kent. MÖ 1300'de kurulup MS 1200'de...