Anlam

anlam

1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantıkBir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
anlam çıkarmak anlamına gelmek anlam vermek

anlam

Türkçe anlam kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. meaning, sense, point, explanation, acceptation, construction, content, denotation, effect, hang, import, inference, purport, purview, significance, significancy, signification, sound, strain, tenor

anlam

bir sözcükten, bir sözden, bir davranış ya da olgudan anlaşılan şey; bunların anımsattığı düşünce ya da nesne, mana, fehva.
demek istenen, anlatılmak istenen; demek istenen, anlatılmak istenen.
bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin ya da yapıtın anlatmak istediği

anlam

Türkçe anlam kelimesinin Fransızca karşılığı.
sens [le], signification [la], acception [la]

anlam

Türkçe anlam kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bedeutung, Geist

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yan anlam
3 yıl önce

tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir . Baş Temel anlam: bir canlının kafası. Yan anlamlar: Başlangıç...

Filistin (anlam ayrımı)
6 yıl önce

kurulan bir Filistin Arap devleti. Filistinli kelimesinin anlamı Kutsal Topraklar İsrail (anlam ayrımı) Filistin Arap Partisi (1935–1947): Filistin'de bir...

Mecaz
3 yıl önce

kavramın mecaz olmayan anlamlarına gerçek anlam denir: Babam yorganı üzerime çekip iyi uykular diledikten sonra alnımdan öptü. (gerçek anlam) Ay ışığında yakamozlar...

Mecaz, Antik Yunanca, Metafor, Yahya Kemal Beyatlı
Gerçek anlam
3 yıl önce

Gerçek anlam, sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir...

Temel anlam
3 yıl önce

Temel anlam; bir kelimenin ortaya çıkış nedeni olan, akılda uyandırdığı ilk anlamdır. Bu anlamdan türeyen ve yakın ilişkili olan yeni anlamlara ise yan...

Anlambilim
3 yıl önce

düz anlam, yan anlam, doğruluk gibi özellikleri inceler. Dilbilimsel yaklaşım ise zaman içinde anlam değişiklikleri ile dilin yapısı, düşünce ve anlam arasındaki...

Sözcükte Anlam Değişmesi
6 yıl önce

iyileşmesi, anlam kötüleşmesi, anlam genişlemesi, anlam daralması ve güzel adlandırma. Dildeki anlam değişmesi sürekli devam eder. Sözcüklerin kötü anlamı terk...

Anlam (moleküler biyoloji)
6 yıl önce

olarak "anlam" terimi farklı manalara gelebilir. Bir manasıyla "anlam", bir nükleik asidin protein kodlama özelliğidir. Bir diğer manasıyla "anlam", tek...