Annales Okulu

Kısaca: Annales Okulu, akademik Fransız dergisi ``Annales d`histoire í©conomique et sociale*`` de dile getirilen tarih yazıcılığı ekolüdür ...devamı ☟

Annales Okulu, akademik Fransız dergisi ``Annales d`histoire í©conomique et sociale*`` de dile getirilen tarih yazıcılığı ekolüdür

Annales Okulu ismini tarih bilimine toplum bilimleri yöntemlerini uygulaması ile duyurmuştur. Marc Bloch ve Lucien Febvre tarafından sosyoloji, ekonomi, sosyal psikoloji ve antropoloji gibi çeşitli toplum bilimleri ile işbirliğini sağlayacak bir tarih bilimi yaklaşımı geliştirmek üzere 1929 yılında Strasbourg Üniversitesi`nde ders verdikleri bir dönemde kuruldu. Önceliklerinden biri, 19. yüzyıl tarihçilerinin bir çoğu üzerinde etkili olan, siyaset, diplomasi ve savaşlar tarihi üzerine yoğunlaşan anlayışın aksine, olayların gerisinde uzun erimli tarihsel yapıların (la longue durí©e) araştırılmasıydı. Coğrafya, maddi kültür ve sonraları Annales çevresinin ``mentalití©s`` veya ``dönemin ruhu`` olarak adlandıracakları konular, çalışmalarının merkezinde yer aldı. Ekolün önde gelen üyelerinden Georges Duby, ``Le dimanche de Bouvines`` adlı kitabının önsözünde, sahip olduğu tarih anlayışının, duygusal olanı bir kenara ittiğini ve olayların basit bir muhasebesinin çıkarılmasının yerine problemi ortaya koyup çözmeye, yüzeysel olanı görmezden gelip ekonomi, toplum ve medeniyetin uzun ve orta vadeli gelişimini gözlemlemeye çalıştığını yazmıştır.

_*Bu derginin ismi ilkin ``Annales, Economies, Socií©tí©s, Civilisations`` ve 1994 yılında ``Annales, Histoire, Sciences Sociales`` olmak üzere iki kez değiştirilmiştir.

Birinci nesil Marc Bloch ve Lucien Febvre Annales Okulu`nun ilk kuşağı olarak ele alınır. Marc Bloch, Gestapo tarafından İkinci Dünya Savaşı`nda Almanya`nın Fransa`yı işgali sırasında vurulunca, 1940 ve 50`li yıllarda Annales Okulu`nu Febvre devam ettirdi. Bu sırada bu ekolün en bilinen temsilcisi olacak olan Fernand Braudel`in danışmanlığını yaptı.

İkinci nesil

Braudel`in çalışmaları Annales`ın ikinci dönemi olarak ifade edilir ve 1960 ve 70`ler boyunca ekol üzerinde oldukça etkili olmuştur, özellikle 1949 yılında yayınlanan II. Philip döneminde Akdeniz adlı çalışması bu etkide önemli yer tutar.

Üçüncü nesil

1970`lerin başlarında Braudel çeşitli iç anlaşmazlıklar nedeniyle emekli oldu. Onun ayrılması ile birlikte Annales geleneğinde üçüncü dönem başladı. Bu dönemin özelliği heterojenliğidir; ne metodolojik, politik ne de entellektüel açıdan fikir birliği görülür. Fakat sosyal ve akademik varlığın artışı ile kültür çalışmaları üzerine ilgi dikkat çeker. Esin kaynakları, Lucien Febvre, Michelet ve Michel Foucault olmuştur. Jacques Le Goff ve Pierra Nora`nın öncülük ettiği bu tarihçiler kendi özgün eserlerini tanımlamak, kabul ettikleri tarih metodolojisini işaret etmek üzere bir kavram öne sürdüler: “Yeni Tarih” Le Goff`a göre Yeni Tarih antropoloji yöntemlerini de dahil ederek, daha geniş izleyici grubuna ve yeni sorulara cevap verebilmek için doğdu. Bu dönemde "olaylar tarihi", "siyasi tarih", "mentalití©s ve temsilcilerinin tarihi" ile "bütüncül tarih" konularına ilginin arttığı görülür. Araştırma alanının bu biçimde genişletilmesi çeşitli eleştiriler almıştır

Dördüncü nesil

Kriz döneminde Lepetit (yayın sekreteri) 1988 baharında çıkardığı dergi ile bu yeni dönemi duyurmuştur. Dördüncü nesil Annales tarihçileri arasında en fazla tanınanı günümüzde Roger Chartier`dir.

Emmanuel Le Roy Ladurie ve Jacques Le Goff gibi yazarlar bugün de Annales geleneğini sürdürseler de, her geçen gün daha fazla tarihçi kültür ve ekonomi tarihi üzerine çalışmalar yaptığı için Annales yaklaşımı ile diğerleri arasındaki ayrım kaybolmaktadır.

Okumalar

  • Peter Burke. ``Fransız Tarih Devrimi Annales Okulu``, Doğu Batı Yayınları,ISBN: 9789758717002
  • ``Tarih ve Tarihçi: Annales Okulu İzinde``,Derleyen: Ali Boratav,Kırmızı Yayınları, ISBN No: 9759169533
  • Peter Burke. ``The French Historical Revolution: The Annales School, 1929-1989``. Stanford University Press. 1991. (İngilizce)
  • François Dosse. ``The New History in France: The Triumph of the Annales``. University of Illinois Press. 1994.(İngilizce)
  • Lynn Hunt and Jacques Revel (eds). ``Histories: French Constructions of the Past``. The New Press. 1994. (A collection of essays with many pieces from the Annales--the long introduction is excellent, and contains many good references).
  • fr icon Philippe Poirrier, ``Aborder l`histoire``, Paris, Seuil, 2000.


Tarih kuramları Tarih

Escuela de los Annales Школа Аналаў

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Emmanuel Le Roy Ladurie
3 yıl önce

tarihini temel alarak, Languedoc üzerine yoğunlaştırmış üçüncü kuşak Annales Okulu üyesi Fransız tarihçi. Aşağıdan tarih ve mikro tarih alanlarında öncü...

Emmanuel Le Roy Ladurie, 1966, 1973, 1975, 1978, 1979, 1980, 1983, 1987, 1991, 1995
Marc Bloch
2 ay önce

etkiye sahipti. Meslektaşı Lucien Febvre ile 1929'da Annales Okulu'nu kurdu. Annales Okulu, Annales d'Histoire Economique et Sociale'yi ( "Ekonomik ve Toplumsal...

Marc Bloch, Lucien Febvre, Annales
Jacques Le Goff
3 yıl önce

tarihinin önemli isimlerinden Le Goff, hocası Marc Bloch tarafından kurulan Annales Okulu üyelerindendir. 1972 yılında Fernand Braudel'in ardından, École des...

Jacques Le Goff, Annales Okulu, Aziz, Fernand Braudel, Fransa, Keşiş, Marc Bloch, Ortaçağ, Rönesans, Pierre Nora
Lucien Febvre
3 yıl önce

Febvre, (22 Temmuz, 1878, Nancy - Saint-Amour, Jura, 11 Eylül, 1956) Annales Okulu'nun kuruluşunda oynadığı önemli rolle bilinen Fransız tarihçidir. Nancy'de...

Lucien Febvre, 11 Eylül, 1878, 1911, 1919, 1929, 1933, 1956, 22 Temmuz, Ecole Normale Superieure, Fernand Braudel
Longue durée
3 yıl önce

"Longue Durée": Fransız Annales Okulu’nun tarih çalışmalarında, olayların gerisinde uzun dönem tarihsel yapılara öncelik veren tarih yazımı yaklaşımını...

Longue durí©e, Annales Okulu, Danimarka, Demokrasi, Fernand Braudel, Fransız, Lucien Febvre, Marc Bloch, İtalya
Peter Burke
2 ay önce

1996) Sosyoloji ve Tarih (1980) Rönesans (1987; tr. Babil Yay. 2000) Annales Okulu: Fransız Tarih Devrimi (1990; Doğu Batı Yay. 2010) Tarih ve Toplumsal...

Fernand Braudel
2 ay önce

içinde ele almaktadır. 1946'da Marc Bloch ile Lucien Febvre’in kurdukları Annales dergisinin yayın kuruluna seçilmiş; Collège de France’da hocalık yapmıştır...

Fernand Braudel, 1902, 1985, 24 Ağustos, 27 Kasım, Cezayir, Marc Bloch, Paris, Sao Paulo, Lucien Fí¨bvre, ,
Jean Gaston Darboux
2 ay önce

deklemi 1870. Sur les équations aux dérivées partielles du second ordre Annales scientifiques de l’É.N.S. 1re série, tome 7 (1870), ss. 163-173 1871. Sur...