Lucien Febvre

Kısaca: Lucien Febvre, (22 Temmuz, 1878, Nancy - Saint-Amour, Jura, 11 Eylül, 1956) Annales Okulu'nun kuruluşunda oynadığı önemli rolle bilinen Fransız tarihçidir. Nancy'de doğmuştur, Febvre Ecole Normale Superieure (1899-1902) zamanlarında coğrafyacı Vidal de la Blache'den etkilenmiştir ve 1911 yılında tarihten doktorasını İkinci Phillip ve Franche-Comté ile ilgili tezi ile almıştır. ...devamı ☟

Lucien Febvre
Lucien Febvre

Lucien Febvre (22 Temmuz, 1878, Nancy - Saint-Amour, Jura, 11 Eylül, 1956) Annales Okulu`nun kuruluşunda oynadığı önemli rolle bilinen Fransız tarihçidir.

Nancy`de doğmuştur, Febvre ``Ecole Normale Superieure`` (1899-1902) zamanlarında coğrafyacı Vidal de la Blache`den etkilenmiştir ve 1911 yılında tarihten doktorasını ``İkinci Phillip ve Franche-Comtí©`` ile ilgili tezi ile almıştır. Kısa bir süre sonra Dijon Üniversitesi`nde görev almıştır.

Febvre I. Dünya Savaşı`nda savaşmıştır ve Strasbourg Fransa tarafından geri alındıktan sonra 1919 yılında Strasbourg Üniversitesi`nde görev almıştır. 1929`da Marc Bloch ile birlikte tarih konusundaki farklı tarzlarının ismini aldığı ``Annales d`histoire, í©conomique et sociale`` dergisinin kurmuşlardır. 1933`de Febvre ``Collí¨ge de France``‘de bir kürsüye atanmıştır. Her ne kadar İkinci Dünya Savaşı işini kesmiş olsada, hareketli olarak otuzlar boyunca ve kırkların başlarına kadar yayıma devam etmiştir. Savaş ayrıca Marc Bloch`un ölümüne de sebep olmuştur ve böylece Febvre Annales`i savaş sonrası dönemde taşıyan kişi olmuştur. Bu dönemde Fernand Braudel`i eğitmiştir ve daha sonra EHESS olarak bilinecek olan ``í‰cole Pratique des Hautes Etudes``‘in ``VI. bölüm``ünün ortak kurucusu olmuştur. Febvre 1956 yılında ölmüştür.

Lucien Febvre`nin çalışmaları

 • ``Philippe II et la Franche-Comtí©. Etude d`histoire politique, religieuse et sociale``, Paris, Honorí© Champion, 1911, 808 s.
 • ``Notes et documents sur la Rí©forme et l`Inquisition en Franche-Comtí©``, Paris, 1911, 336 s.
 • ``Histoire de la Franche-Comtí©``, Paris, Boivin, 1912, 260 s.
 • ``La Terre et l`í©volution humaine``, Paris, Albin Michel, "L`í©volution de l`Humanití©", 1922.
 • ``Un destin. Martin Luther``, Paris, Presses Universitaires de France, 1928.
 • ``Civilisation. Evolution d`un mot et d`un groupe d`idí©es``, Paris, Renaissance du livre, 1930, 56 s.
 • ``Le Rhin. Problí¨mes d`histoire et d`í©conomie``, Paris, Armand Colin, 1935.
 • (dir.): ``Encyclopí©die française``, 11 volumes parus de 1935 í  1940.
 • ``Le problí¨me de l`incroyance au XVIe sií¨cle. La religion de Rabelais``, Paris, Albin Michel,"L`í©volution de l`humanití©, 1942, 548 s.
 • ``Origí¨ne et Des Pí©riers ou l`í©nigme du Cymbalum Mundi``, Paris-Gení¨ve, Droz, 1942, 144 s.
 • ``Autour de l`Heptamí©ron. Amour sacrí©, amour profane``, Paris, Gallimard, 1944, 300 s.
 • ``Les classiques de la libertí©: Michelet``, Lausanne, Traits, 1946, 162 s.
 • ``Combats pour l`histoire``, Paris, Armand Colin, 1953, 456 s.
 • ``Au cÅ“ur religieux du XVIe sií¨cle``, Paris, SEVPEN, 1957, 359 s.


Kaynaklar

 • }


LinklerKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.