Organik

Kısaca: Organik kelimesinin çeşitli anlamları ve ilgili makaleler vardır. Asıl anlamı, canlı bir şeyin parçası veya ondan meydana gelmiş bir şeyi anlatmak için kullanılır. ...devamı ☟

Organik kelimesinin çeşitli anlamları ve ilgili makaleler vardır. Asıl anlamı, canlı bir şeyin parçası veya ondan meydana gelmiş bir şeyi anlatmak için kullanılır.Organ sözcüğü aslında Latince organum yani alet sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük -ic (Latince bağlantılı - ilintili) ekini alarak , organ ile ilintili anlamında , organik halini almaktadır.

Daha doğru bir tanımlama yaparsak : Organ , bir dizgenin (sistem) kendi bütünlüğü içerisinde belirli bir görevi yapma işini üstlenen bölümüdür.

Bu kavramı Türkçemizde en doğru şekilde karşılayan sözcük ise "öge" dir.

Bu durumda organik sözcüğünün Türkçesi ögesel olacaktır.
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde organik sözcüğü , Fransizca organique sözcüğünden geldiği de belirtilerek aşağıdaki şekilde anlamlandırılıyor.

1. Organlarla ilgili, uzvi.

2. mecaz Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan:

 "Ne ki, organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı."- Samiha Ayverdi. 


3. mecaz Canlı, güçlü (ilişki).

Aynı kaynakta bu sözcüğe temel teşkil eden organ sözcüğü ise aşagıdaki şekilde tanımlanmakta.

1. Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü , uzuv:

    "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- Necati Cumalı. 


2. mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

organik

1 . Organlarla ilgili, uzvi.
2 . mecazBir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan:
"Ne ki, organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı."- S. Ayverdi.
3 . mecazCanlı, güçlü (ilişki).

organik

Türkçe organik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Organik] adj. organic, structural

organik

organlarla ilgili, örgensel, uzvi.
bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan.
canlı, güçlü (ilişki).

organik

Türkçe organik kelimesinin Fransızca karşılığı.
organique

organik

Türkçe organik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. organisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Organik
3 yıl önce

Organik, "bitki veya hayvan kökenli", bazen de "karbon içeren" anlamında kullanılan bir sıfat. Organik sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:...

Organik, Bitki, Gübre, Hayvan, Karbon, Kimya, Organik bileşik, Organik tarım, Vikisözlük, Petrokimyasal, Organik yaşambiçimi
Organik tarım
3 yıl önce

Organik tarım, bitki nöbetleşmesi, yeşil gübre, kompost, "biyolojik zararlı kontrolü"nü içeren ve toprak üretkenliğini sağlamada mekanik işlemeye dayanan;...

Organik tarım, Hormon, Kantitatif tarım, Organik Tarım, Kantitatif, Kimyasal gübre, İlaçlama, Sürdürülebilir tarım
Organik bileşik
3 yıl önce

Organik bileşikler, molekülleri karbon içeren kalabalık kimyasal bileşikler sınıfındandır. Aşağıda sunulan tarihsel nedenlerden dolayı, bu bileşiklerin...

Organik bileşik, Friedrich Wöhler, Kimya, Taslak
Organik madde
3 yıl önce

Organik madde, genellikle canlıların yapısında bulunan ve yapısında organik bileşikler ihtiva eden maddelere denir. Doğal olarak bulunmayıp organizmada...

Organik atık
3 yıl önce

atıklara "organik atık" adı verilir. Evlerden ve işyerlerinden toplanarak çöp alanlarına taşınan atıkların önemli bir bölümü organik atıklardır. Organik atıklar...

Organik atık, Gübre, Tarım, Taslak, Ziraat
Organik gıda
6 yıl önce

şirketler organik ürün sertifikası almaktadır. Ürünlerini doğal ürün, organik ürün adı altında satmaktadırlar. Organik tarım Organik şampuan Organik Tarım...

Organik kimya
3 yıl önce

Organik kimya, karbon temelli bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını inceleyen kimya dalıdır. Karbon (C) ve Hidrojen...

Organik kimya, Hidrojen, Karbon, Kimya, Taslak, Organik bileşikler
Organik mimari
3 yıl önce

Organik mimari veya Organik mimarlık insan barınma ihtiyaçları ile doğal hayatın bir uyum içinde yer almasını savunan bir mimarlık felsefesi ve anlayışıdır...