Organik

Organik kelimesinin çeşitli anlamları ve ilgili makaleler vardır. Asıl anlamı, canlı bir şeyin parçası veya ondan meydana gelmiş bir şeyi anlatmak için kullanılır.

Organik kelimesinin çeşitli anlamları ve ilgili makaleler vardır. Asıl anlamı, canlı bir şeyin parçası veya ondan meydana gelmiş bir şeyi anlatmak için kullanılır.Organ sözcüğü aslında Latince organum yani alet sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük -ic (Latince bağlantılı - ilintili) ekini alarak , organ ile ilintili anlamında , organik halini almaktadır.

Daha doğru bir tanımlama yaparsak : Organ , bir dizgenin (sistem) kendi bütünlüğü içerisinde belirli bir görevi yapma işini üstlenen bölümüdür.

Bu kavramı Türkçemizde en doğru şekilde karşılayan sözcük ise "öge" dir.

Bu durumda organik sözcüğünün Türkçesi ögesel olacaktır.
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde organik sözcüğü , Fransizca organique sözcüğünden geldiği de belirtilerek aşağıdaki şekilde anlamlandırılıyor.

1. Organlarla ilgili, uzvi.

2. mecaz Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan:

 "Ne ki, organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı."- Samiha Ayverdi. 


3. mecaz Canlı, güçlü (ilişki).

Aynı kaynakta bu sözcüğe temel teşkil eden organ sözcüğü ise aşagıdaki şekilde tanımlanmakta.

1. Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü , uzuv:

  "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- Necati Cumalı. 


2. mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Diğer anlamları

organik

1 . Organlarla ilgili, uzvi.
2 . mecazBir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan:
"Ne ki, organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı."- S. Ayverdi.
3 . mecazCanlı, güçlü (ilişki).

organik

Türkçe organik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Organik] adj. organic, structural

organik

organlarla ilgili, örgensel, uzvi.
bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan.
canlı, güçlü (ilişki).

organik

Türkçe organik kelimesinin Fransızca karşılığı.
organique

organik

Türkçe organik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. organisch

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Organik ilgili konular

 • Organik kimya

  Organik kimya Karbon bileşiklerinin kimyası. Organik kimyanın gelişmesi 19. yüzyılın ortalarına rastlar. Fen bilimlerinin başlangıcı ile or
 • Organik

  Organik kelimesinin çeşitli anlamları ve ilgili makaleler vardır. Asıl anlamı, canlı bir şeyin parçası veya ondan meydana gelmiş bir şeyi
 • Keton

  Ketonlar, bir organik fonksiyonel grubun ve bu grubu içeren bileşiklerin genel adıdır. Merkezdeki karbon atomuna çift bağla bağlanmış bir oks
 • Dışbeslek

  Dışbeslek ya da ardıbeslek (heterotrof) (Yunan. heterone = (bir)başka ve trophe = beslenme), büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan karbonu o
 • Organik ve inorganik kimya

  Organik ve inorganik kimya, bileşikleri oluşturan elementlere göre ayrılan altdallardır. Organik kimya hidrojen, oksijen, azot, kükürt, fosfor,
 • Organik atıklar

  Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara "organik atık" adı verilir. Evlerden ve işyerlerinden toplanarak çöp alanlarına taşınan atıkların öneml
 • Organik atık

  Organik atık, organik maddelerden oluşan atıklara verilen isimdir. Organik atıklar tarım açısından oldukça önemlidir. Gübre olarak kullanı
 • Organik madde

  Genellikle canlıların yapısında bulunan ve yapısında istisnasız olarak karbon atomu taşıyan maddelere denir. Doğal olarak bulunmayıp organi
 • Fosfor döngüsü

  Fosfor döngüsü karbon (C), oksijen (O), azot (N) gibi elemanların döngülerine oranla daha basittir. Çünkü, fosfor gaz haline geçemediği iç
 • Organik elektronik

  Organik elektronik, plastik elektronik veya polimer elektronik, iletken polimerler ve küçük moleküllerle ilgilenen bir elektronik dalıdır.